DECRET nr. 366 din 9 decembrie 1981pentru organizarea oraşului Rovinari, în judeţul Gorj
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 104 din 9 decembrie 1981    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se organizează oraşul Rovinari, în judeţul Gorj.Oraşul Rovinari are în componenţă localităţile Rovinari şi Vîrţ.  +  Articolul 2Satele Rovinari şi Moi, din componenţa comunei Bîlteni, judeţul Gorj, se unifică şi formează un singur sat, cu denumirea Moi.  +  Articolul 3Comitetul executiv al Consiliului popular al judeţului Gorj va organiza, potrivit legii, alegeri de deputaţi pentru Consiliul popular al oraşului Rovinari.Pînă la alegerea consiliului popular, în oraşul Rovinari va funcţiona consiliul popular provizoriu, alcătuit din deputaţii aleşi în circumscripţiile electorale cuprinse în limitele acestei unităţi administrativ-teritoriale.Consiliul popular provizoriu al oraşului Rovinari se convoacă de drept în prima sesiune, în termen de 5 zile de la data prezentului decret.Biroul executiv al Consiliului popular provizoriu al oraşului Rovinari va fi format din 9 membri şi va fi compus din deputaţi, precum şi din membri numiţi, pînă la alegeri, prin decizie a Comitetului executiv al Consiliului popular al judeţului Gorj.  +  Articolul 4Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 7 la Decretul Consiliului de Stat nr. 70/1981 se modifică potrivit anexei*), care face parte integrantă din prezentul decret.-------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.Numărul de posturi pentru Serviciul financiar al oraşului Rovinari se va asigura de către Ministerul Finanţelor în cadrul numărului de posturi prevăzut în anexa nr. 14 la Decretul Consiliului de Stat nr. 70/1981.Posturile care se asigură prin redistribuire, potrivit prevederilor prezentului decret, şi care au fost blocate ca urmare a aplicării decretelor Consiliului de Stat nr. 367/1980 şi nr. 345/1981 se deblochează.  +  Articolul 5Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică corespunzător prevederilor prezentului decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste RomâniaBucureşti, 9 decembrie 1981.Nr. 366.-------