HOTĂRÂRE nr. 568 din 30 iulie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din data de 29 octombrie 2012, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine este de 1.936."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana Plumbp. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei,Varujan VosganianBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 568.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului      ┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐      │CABINET PREŞEDINŢE│←─┬──┤ PREŞEDINTE ├─┬─→│ SERVICIUL │      └──────────────────┘ │ └┬─────────┬────────┬┘ │ │DEZVOLTARE DURABILĂ,│      ┌──────────────────┐ │ │ │ │ │ │ PROIECTE, RELAŢII │      │ BIROUL AUDIT │←─┤ │ ↓ │ │ │ PUBLICE │      │ PUBLIC INTERN │ │ │ ┌──────────────┐ │ │ └────────────────────┘      └──────────────────┘ │ │ │VICEPREŞEDINTE│ │ │ ┌────────────────────┐      ┌──────────────────┐ │ │ └──────────────┘ │ │ │ SERVICIUL │      │ BIROUL │ │ │ │ └─→│ SISTEME │      │ CORP CONTROL │←─┘ │ │ │ INFORMAŢIONALE │      └──────────────────┘ │ │ └────────────────────┘                                │ ↓                     ┌──────────┼───────────────┬─────────────────────────────┐                     ↓ │ ↓ │   ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ ┌←┤ DIRECŢIA GENERALĂ │ │┌←┤ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ │ │ MEDIU │ ││ │ MONITORIZARE │ │ │ └───────────────────┘ ││ └───────────────────┘ │ │ ┌───────────────────┐ ││ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ │ │ DIRECŢIA │ ││ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │←┤ ├→│CONTROLUL POLUĂRII │ │├→│ CENTRU EVALUARE │ │JURIDICĂ, RESURSE│ │ │ │ ŞI REGLEMENTĂRI │ ││ │ CALITATE AER │ │ UMANE │ │ │ └───────────────────┘ ││ └───────────────────┘ └─────────────────┘ │ │ ┌───────────────────┐ ││ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ │ │ DIRECŢIA │ ││ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │←┘ ├→│ DEŞEURI ŞI │ │└→│ LABORATOARE │ │ BUGET, FINANŢE, │ │ │SUBSTANŢE CHIMICE │ │ │ NAŢIONALE DE │ │ ADMINISTRATIV │ │ │ PERICULOASE │ │ │ REFERINŢĂ │ │ │ │ └───────────────────┘ │ └───────────────────┘ └─────────────────┘ │ ┌───────────────────┐ │ │ │ DIRECŢIA │ │ └→│CONSERVAREA NATURII│ │   │ BIODIVERSITATE │ │   └───────────────────┘ │                                ↓ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │41 DE AGENŢII JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA │ │MEDIULUI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘TOTAL POSTURI DIN CADRUL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI INSTITUŢIILOR DIN SUBORDINE = 1.936 (INCLUSIV DEMNITARII)---------