HOTĂRÂRE nr. 496 din 17 iulie 2013privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea demolării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Elementele de descriere tehnică ale construcţiilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Ploieşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, identificate cu numerele MFP 155894, 155895, 155896, 155897, 155899, 155901, 155902, 155903 şi 155904 în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Valoarea de inventar a construcţiei identificate cu numărul MFP 155899 în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti, situate în localitatea Berceni, judeţul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora. (3) - După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Ploieşti îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 3Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 17 iulie 2013.Nr. 496.  +  Anexa 1 Inventarul bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului,aflate în administrarea Penitenciarului Ploieşti*Font 7* 
  1. Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
  3. Ordonator terţiar de credite 6884453 Penitenciarul Ploieşti
            Grupa 8 (bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)  ┌───────┬───────────┬───────┬───────────┬──────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────────┬────────┐ │Nr. MFP│Codul de │Tipul │ Denumirea │ Datele de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │Situaţia│ │ │clasificare│bunului│ ├───────┬─────┬────────────────┤dobân-│de în- ├─────────────┬────────────┤juridică│ │ │ │ │ │Descri-│Veci-│ Adresă │dirii/│ventar │ Baza legală │În │actuală │ │ │ │ │ │erea │nă- │ │dării │ │ │administrare│ │ │ │ │ │ │tehnică│tăţi │ │în fo-│ │ │/concesiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │losin-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │ ├───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼─────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼─────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤ │ 155894│ 8.25.02 │Imobil │Magazie │P - │ - │Ţara: România │ 2003 │ 2 │Hotărârea │Administrare│ - │ │ │ │ │furaje │28,71 │ │judeţul Prahova,│ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │comuna Berceni │ │ │nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │280/2003, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 295/2011,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C.F. 20664 │ │ │ ├───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼─────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤ │ 155895│ 8.25.02 │Imobil │Magazie │P - │ - │Ţara: România │ 2003 │ 8 │Hotărârea │Administrare│ - │ │ │ │ │ │100 mp │ │judeţul Prahova,│ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comuna Berceni │ │ │nr. 280/2003,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 295/2011,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C.F. 20664 │ │ │ ├───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼─────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤ │ 155896│ 8.25.02 │Imobil │Grajduri │P - │ - │Ţara: România │ 2003 │ 17679 │Hotărârea │Administrare│ - │ │ │ │ │porcine │465 mp │ │judeţul Prahova,│ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comuna Berceni │ │ │nr. 280/2003,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 295/2011,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C.F. 20664 │ │ │ ├───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼─────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤ │ 155897│ 8.25.02 │Imobil │Grajduri │P - │ - │Ţara: România │ 2003 │ 17679 │Hotărârea │Administrare│ - │ │ │ │ │porcine │490 mp │ │judeţul Prahova,│ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comuna Berceni │ │ │nr. 280/2003,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 295/2011,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C.F. 20664 │ │ │ ├───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼─────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤ │ 155899│ 8.25.02 │Imobil │Pătul │P - │ - │Ţara: România │ 2003 │ 944 │Hotărârea │Administrare│ - │ │ │ │ │porumb │46 mp │ │judeţul Prahova,│ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comuna Berceni │ │ │nr. 280/2003,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 295/2011,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C.F. 20664 │ │ │ ├───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼─────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤ │ 155901│ 8.25.02 │Imobil │Foişor │P - │ - │Ţara: România │ 2003 │ 2 │Hotărârea │Administrare│ - │ │ │ │ │ │2 mp │ │judeţul Prahova,│ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comuna Berceni │ │ │nr. 280/2003,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 295/2011,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C.F. 20664 │ │ │ ├───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼─────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤ │ 155902│ 8.25.02 │Imobil │Foişor │P - │ - │Ţara: România │ 2003 │ 2 │Hotărârea │Administrare│ - │ │ │ │ │ │2 mp │ │judeţul Prahova,│ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comuna Berceni │ │ │nr. 280/2003,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 295/2011,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C.F. 20664 │ │ │ ├───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼─────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤ │ 155903│ 8.25.02 │Imobil │Centrală │P - │ - │Ţara: România │ 2003 │ 59893 │Hotărârea │Administrare│ - │ │ │ │ │termică 1 │220 mp │ │judeţul Prahova,│ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comuna Berceni │ │ │nr. 280/2003,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 295/2011,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C.F. 20664 │ │ │ ├───────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼─────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤ │ 155904│ 8.25.02 │Imobil │Decantor │P - │ - │Ţara: Români │ 2003 │ 25 │Hotărârea │Administrare│ - │ │ │ │ │ │17 mp │ │judeţul Prahova,│ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comuna Berceni │ │ │nr. 280/2003,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 295/2011,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C.F. 20664 │ │ │ └───────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴─────┴────────────────┴──────┴────────┴─────────────┴────────────┴────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea PenitenciaruluiPloieşti din subordinea AdministraţieiNaţionale a Penitenciarelor, care trec din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
  *Font 9*
   
  Nr. crt Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
  1. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155892 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Grajd bovine P - 90 mp Valoare - 4.282 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  2. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155893 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Adăpost moară cu ciocănele P - 45 mp Valoare - 3.002 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  3. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155894 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie furaje P - 28,71 mp Valoare - 2 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  4. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155895 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Magazie P - 100 mp Valoare - 8 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  5. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155896 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Grajd porcine P - 465 mp Valoare - 17.679 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  6. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155897 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Grajd porcine P - 490 mp Valoare - 17.679 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  7. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155898 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Adăpost tocător P - 23,32 mp Valoare - 1 leu Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  8. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155899 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Pătul porumb P - 46 mp Valoare - 944 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  9. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155900 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Abator P - 27 mp Valoare - 1.076 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  10. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155901 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor P - 2 mp Valoare - 2 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  11. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155902 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Foişor P - 2 mp Valoare - 2 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  12. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155903 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Centrală termică 1 P - 220 mp Valoare - 59.893 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  13. Comuna Berceni, judeţul Prahova Penitenciarul Ploieşti CUI 6884453 Nr. MFP 155904 Cod de clasificaţie - 8.25.02 Decantor Suprafaţă - 17 mp Valoare - 25 lei Extras CF nr. 20664/19 februarie 2013
  -----