HOTĂRÂRE nr. 546 din 30 iulie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după litera ş) se introduc două noi litere, literele ş^1) şi ş^2), cu următorul cuprins:"ş^1) determinarea indicatorilor specifici privind migraţia externă;ş^2) respectarea obligaţiilor în vederea implementării Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE);".2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Naţional de Statistică este de 1.895, posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii."3. La articolul 11 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) 8 direcţii regionale de statistică şi 34 de direcţii judeţene de statistică, instituţii publice cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2; b) Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, prevăzută în anexa nr. 2."4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Încadrarea personalului Institutului Naţional de Statistică în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Tudorel Andreip. Viceprim-ministru, ministruldezvoltării regionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 546.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)I. Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate de la bugetul de statDirecţia Regională de Statistică AlbaDirecţia Judeţeană de Statistică AradDirecţia Judeţeană de Statistică ArgeşDirecţia Judeţeană de Statistică BacăuDirecţia Judeţeană de Statistică BihorDirecţia Judeţeană de Statistică ClujDirecţia Judeţeană de Statistică BotoşaniDirecţia Judeţeană de Statistică BraşovDirecţia Regională de Statistică BrăilaDirecţia Judeţeană de Statistică BuzăuDirecţia Judeţeană de Statistică Caraş-SeverinDirecţia Regională de Statistică Bistriţa-NăsăudDirecţia Judeţeană de Statistică ConstanţaDirecţia Judeţeană de Statistică CovasnaDirecţia Judeţeană de Statistică DâmboviţaDirecţia Regională de Statistică OltDirecţia Judeţeană de Statistică GalaţiDirecţia Judeţeană de Statistică GorjDirecţia Judeţeană de Statistică HarghitaDirecţia Judeţeană de Statistică HunedoaraDirecţia Judeţeană de Statistică IalomiţaDirecţia Judeţeană de Statistică IaşiDirecţia Judeţeană de Statistică IlfovDirecţia Judeţeană de Statistică MaramureşDirecţia Judeţeană de Statistică MehedinţiDirecţia Judeţeană de Statistică MureşDirecţia Regională de Statistică NeamţDirecţia Judeţeană de Statistică DoljDirecţia Judeţeană de Statistică PrahovaDirecţia Judeţeană de Statistică Satu MareDirecţia Judeţeană de Statistică SălajDirecţia Judeţeană de Statistică SibiuDirecţia Judeţeană de Statistică SuceavaDirecţia Judeţeană de Statistică TeleormanDirecţia Regională de Statistică TimişDirecţia Judeţeană de Statistică TulceaDirecţia Judeţeană de Statistică VasluiDirecţia Judeţeană de Statistică VâlceaDirecţia Judeţeană de Statistică VranceaDirecţia Regională de Statistică CălăraşiDirecţia Judeţeană de Statistică GiurgiuDirecţia Regională de Statistică a Municipiului BucureştiII. Instituţii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţate integral din venituri propriiCentrul Naţional de Pregătire în StatisticăCentrul de ConferinţeIII. Activitate care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de StatisticăDiseminarea informaţiilor statistice româneşti----