ORDONANŢĂ nr. 19 din 30 iulie 2013pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 1 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Numărul de posturi al Institutului European din România este prevăzut în hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Titus Corlăţeanp. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 19.-----