HOTĂRÂRE nr. 516 din 24 iulie 2013privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 31 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 22 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar ale imobilului înregistrat sub nr. 153520 şi ale imobilului teren situat în municipiul Bucureşti, sectorul 2, bd. Basarabia nr. 37-39, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi înregistrat sub numărul 153521 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Agenţia Naţională Anti-Doping va actualiza în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele AgenţieiNaţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 24 iulie 2013.Nr. 516.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se include în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului*Font 7* 
  Ordonator de credite Cod fiscal Denumire
  Ordonator principal de credite Secretariatul General al Guvernului
  Ordonator terţiar de credite 18018990 Agenţia Naţională Anti-Doping
    ┌───┬───────┬──────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────┬─────────┬──────────────────────────┐ │Nr.│Codul │Tipul bunului │Denumirea│Descrierea│Vecinătăţi │Adresa │Anul │Valoarea │ Situaţia juridică │ │M.F│de │(mobil/imobil)│ │tehnică │ │ │dobân-│de ├─────────────┬────────────┤ │ │clasi- │ │ │ │ │ │dirii │inventar │Baza │Proprietate │ │ │ficare │ │ │ │ │ │în │ │legală │publică/ În │ │ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │administrare│ │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ ├───┼───────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ │8.29.08│Imobil │Agenţia │Suprafaţă │N = │România, │ 2007 │1.893.000│Legea nr. │În │ │ │ │construcţie │Naţională│construită│Institutul │Bucureşti,│ │ │213/1998 │administrare│ │ │ │S + P + 2E │Anti- │= 262 mý │Naţional de │sectorul │ │ │Autorizaţia │ │ │ │ │Nr. cadastral │Doping │Suprafaţă │Cercetare în│2, │ │ │de construire│ │ │ │ │229530 │- sediu -│desfăşura-│Sport, │bd. │ │ │nr. 102/7B │ │ │ │ │ │ │tă │bd. │Basarabia │ │ │04.02.2005 │ │ │ │ │ │ │= 773 mý │Basarabia │nr. 37-39 │ │ │Proces-verbal│ │ │ │ │ │ │Regimul de│nr. 41A, │ │ │ │de recepţie │ │ │ │ │ │ │înălţime │sectorul 2, │ │ │ │la terminarea│ │ │ │ │ │ │S + P + 2E│Bucureşti │ │ │ │lucrărilor │ │ │ │ │ │ │ │N.C. 14682 │ │ │ │34533 din │ │ │ │ │ │ │ │E, S şi V = │ │ │ │17.07.2007 │ │ │ │ │ │ │ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sportiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţional Lia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Manoliu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bd. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Basarabia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 37-39, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N.C. 18667 │ │ │ │ │ │ └───┴───────┴──────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────────┴────────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor incluseîn inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public alstatului şi dobândite în administrare de Agenţia Naţională Anti-Doping*Font 7* 
  Ordonator de credite Cod fiscal Denumire
  Ordonator principal de credite Secretariatul General al Guvernului
  Ordonator terţiar de credite 18018990 Agenţia Naţională Anti-Doping
    ┌──────┬───────┬──────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────┬─────────┬──────────────────────────┐ │Nr. │Codul │Tipul bunului │Persoana │Descrierea│Vecinătăţi │Adresa │Anul │Valoarea │ Situaţia juridică │ │M.F. │de │(mobil/imobil)│juridică │tehnică │ │ │dobân-│de ├─────────────┬────────────┤ │ │clasi- │ │ce │ │ │ │dirii │inventar │Baza │Proprietate │ │ │ficare │ │adminis- │ │ │ │în │ │legală │publică/ În │ │ │ │ │trează │ │ │ │folo- │ │ │administrare│ │ │ │ │imobilul │ │ │ │sinţă │ │ │ │ ├──────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │153520│8.29.08│Imobil │Agenţia │Suprafaţă │S = Agenţia │Bucureşti,│ 2007 │ 247.000 │Legea nr. │În │ │ │ │construcţie │Naţională│construită│Naţională │sectorul │ │ │213/1998 │administrare│ │ │ │Parter sediu │Anti- │= 214 mý │Anti-Doping,│2, │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │Nr. cadastral │Doping │Suprafaţă │bd. │bd. │ │ │Guvernului │ │ │ │ │209772 │CUI │desfăşura-│Basarabia │Basarabia │ │ │nr. 719/2007 │ │ │ │ │ │18018990 │tă │nr. 37-39, │nr. 41 A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 214 mý │sectorul 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │utilă = │C.F. 229530 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │178,41 mý │N, E, V = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Carte │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │funciară │Sportiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 209772│Naţional Lia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Manoliu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bd. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Basarabia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 37-39, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │153521│8.29.08│Imobil teren │Agenţia │Suprafaţă │C.F. 18667 │Bucureşti,│ 2007 │ 935.000 │Legea nr. │În │ │ │ │ │Naţională│= 320 mý │N = │sectorul 2│ │ │213/1998 │administrare│ │ │ │ │Anti- │Carte │Institutul │bd. │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │Doping │funciară │Naţional de │Basarabia │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │CUI │229530 │Cercetare în│nr. 37-39 │ │ │nr. 720/2007 │ │ │ │ │ │18018990 │ │Sport, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bd. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Basarabia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 41A, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C.F. 209772 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E, S şi V = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sportiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţional Lia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Manoliu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bd. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Basarabia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 37-39, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C.F. 18667 │ │ │ │ │ │ └──────┴───────┴──────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────────┴────────────┘-----