LEGE Nr. 41 din 1 iunie 1991pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 4 iunie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul 1 al articolului 24 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990, se modifica şi va avea următorul cuprins: "Sentinta va fi depusa în termen dE 15 zile de la data cînd a rămas definitivă, împreună cu contractul, la registrul comerţului sediului social, pentru a fi înscrise, şi la administraţia financiară. Sentinta va fi publicată în Monitorul Oficial. Contractul de societate şi statutul se publică, la cererea părţilor, integral sau în extras. " Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 mai 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 mai 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea articolului 24 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-------------------------