ORDIN nr. 4.205 din 15 iulie 2013pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 19 iulie 2013    În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,în baza prevederilor art. 8 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerile membrilor Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare privind modificarea şi completarea componenţelor comisiilor de specialitate,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală învăţământ superior, Direcţia generală juridic, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuBucureşti, 15 iulie 2013.Nr. 4.205.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.644/2012)---------------------------------------STRUCTURAConsiliului Naţional de Atestare aTitlurilor, Diplomelor şi Certificatelor UniversitareComisii de specialitate şi domeniile arondate ┌─────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┐ │Domeniul fundamental │Comisia de specialitate│Domeniile ştiinţifice arondate│ ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE│Matematică │Matematică │ │ALE NATURII ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Informatică │Informatică │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Fizică │Fizică │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Chimie │Chimie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ştiinţele pământului │Geologie şi planetologie │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Geofizică şi geodezie │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Geografie, geomorfologie, │ │ │ │hidrologie │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţele atmosferei │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Oceanografie │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ŞTIINŢE INGINEREŞTI │Inginerie civilă şi │Inginerie civilă şi instalaţii│ │ │management │ │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ingineria materialelor │Ingineria materialelor │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie chimică, │Inginerie chimică │ │ │inginerie medicală, │ │ │ │ştiinţa materialelor şi│ │ │ │nanomateriale │ │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie electrică │Inginerie electrică │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie energetică │Inginerie energetică │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Electronică, │Electronică │ │ │telecomunicaţii şi ├──────────────────────────────┤ │ │nanotehnologie │Telecomunicaţii │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Nanotehnologie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie geologică, │Inginerie geologică │ │ │inginerie geodezică, ├──────────────────────────────┤ │ │mine, petrol şi gaze │Inginerie geodezică │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Mine, petrol şi gaze │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie aerospaţială,│Inginerie aerospaţială │ │ │autovehicule şi ├──────────────────────────────┤ │ │transporturi │Ingineria autovehiculelor │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ingineria transporturilor │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie marină şi navigaţie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ingineria resurselor │Inginerie forestieră │ │ │vegetale şi animale ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ingineria produselor │ │ │ │alimentare │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Biotehnologii │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Agronomie │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Horticultură │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Silvicultură │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Zootehnie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Calculatoare, │Calculatoare şi tehnologia │ │ │tehnologia informaţiei │informaţiei │ │ │şi ingineria sistemelor├──────────────────────────────┤ │ │ │Ingineria sistemelor │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie industrială │Inginerie industrială │ │ │şi management ├──────────────────────────────┤ │ │ │Inginerie şi management │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Inginerie mecanică, │Inginerie mecanică │ │ │mecatronică şi robotică├──────────────────────────────┤ │ │ │Mecatronică │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Robotică │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ingineria mediului │Ştiinţa şi ingineria mediului │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ŞTIINŢE BIOLOGICE ŞI │Biologie şi biochimie │Biologie │ │BIOMEDICALE │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Biochimie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Medicină │Medicină │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Medicină veterinară │Medicină veterinară │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Medicină dentară │Medicină dentară │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Farmacie │Farmacie │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ŞTIINŢE SOCIALE │Ştiinţe juridice │Drept │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Sociologie, ştiinţe │Sociologie │ │ │politice şi ├──────────────────────────────┤ │ │administrative │Ştiinţe politice │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Relaţii internaţionale şi │ │ │ │studii europene │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţe administrative │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţe ale comunicării │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ştiinţe militare, │Ştiinţe militare │ │ │informaţii şi ordine ├──────────────────────────────┤ │ │publică │Informaţii şi securitate │ │ │ │naţională │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ordine publică şi siguranţă │ │ │ │naţională │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Ştiinţe economice şi │Economie │ │ │administrarea ├──────────────────────────────┤ │ │afacerilor │Administrarea afacerilor │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Finanţe │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Contabilitate │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Cibernetică, statistică şi │ │ │ │informatică economică │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Economie şi afaceri │ │ │ │internaţionale │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Management │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Marketing │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Psihologie şi ştiinţe │Psihologie │ │ │comportamentale ├──────────────────────────────┤ │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Educaţie fizică şi sport │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ŞTIINŢE UMANISTE ŞI │Filologie │Filologie │ │ARTE ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Filosofie │Filosofie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Istorie şi studii │Istorie │ │ │culturale ├──────────────────────────────┤ │ │ │Studii culturale │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Teologie │Teologie │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Arhitectură şi urbanism│Arhitectură │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Urbanism │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Arte vizuale │Arte plastice, decorative şi │ │ │ │design │ │ ├───────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ │Artele spectacolului │Teatru │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Coregrafie │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Cinematografie şi media │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │Muzică │ └─────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┘Componenţa nominală a Consiliului general ┌────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │Numele şi prenumele│ Instituţia │ │crt.│ │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ANDRUH MARIUS │Academia Română; Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │ACHIMESCU NICOLAE │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ALEXA VISARION │Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi │ │ │ │Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │ANDRONESCU │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │ECATERINA │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │BADEA ADRIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │BARBU DANIEL │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │BĂCIUŢ GRIGORE │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │BOROI GABRIEL │Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │BREAZ VALER DANIEL │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │BURILEANU CORNELIU │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │CÎMPEANU SORIN │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină │ │ │MIHAI │Veterinară din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │COLOJA PASCU MIHAI │Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │CRISTEA DAN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │CRISTEA VASILE │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │DAMIAN RADU │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │DUMITRU MIRCEA │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │EFTENIE MARIANA │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism │ │ │ │"Ion Mincu" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │GAFTON ALEXANDRU │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │GAVRILESCU MARIA │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 │GRIGORESCU SORIN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │DAN │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 │HAIDUC IONEL │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 22 │HURDUC NICOLAE │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 23 │IANOŞ IOAN │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 24 │IRIMIE ALEXANDRU │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu │ │ │ │Haţieganu" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 25 │ISTUDOR NICOLAE │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 26 │MUNTEAN DANIELA │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu │ │ │LUCIA │Mureş │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 27 │NISTOR GHEORGHE │Universitatea din Bucureşti │ │ │VLAD │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 28 │POP IOAN AUREL │Academia Română; Universitatea "Babeş-Bolyai" din │ │ │ │Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 29 │POPA FLORIAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol │ │ │ │Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 30 │POPESCU EMILIAN │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 31 │POTOLEA DAN │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 32 │PREDOI GABRIEL │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină │ │ │ │Veterinară din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 33 │PRISECARU TUDOR │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 34 │PURCĂREA ANCA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │ALEXANDRA │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 35 │RAICU ŞERBAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 36 │SIMION EUGEN │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 37 │SIMIONESCU BOGDAN │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 38 │SURDU ALEXANDRU │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 39 │ŞERBAN VIOREL AUREL│Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 40 │THEODORESCU RĂZVAN │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 41 │TOMA GHEORGHE │Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" │ │ │ │din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 42 │ŢĂPUŞ NICOLAE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 43 │VLAD VALENTIN IONEL│Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, │ │ │ │Plasmei şi Radiaţiilor │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 44 │ZAMFIR NICOLAE │Academia Română │ └────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale ConsiliuluiNaţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Matematică şi ştiinţe ale naturii │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. │Numele şi prenumele│ Instituţia │ │crt.│ │ │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. MATEMATICĂ │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │BREAZ VALER DANIEL │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │PETRUŞEL ADRIAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │AGRATINI OCTAVIAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │ANIŢA SEBASTIAN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │BERINDE VASILE │ │ │ │ │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │BEZNEA LUCIAN │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │BRÂNZĂNESCU VASILE │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │FUNAR LOUIS │CNRS, Grenoble, Franţa │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │HALANAY ANDREI │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │IFTODE VASILE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │IVAN MIRCEA │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │LEFTER CĂTĂLIN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ │ │GEORGE │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │MEGAN MIHAIL │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │MUNTEANU GHEORGHE │Universitatea "Transilvania" din Braşov │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │PREDA VASILE │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │RĂDULESCU VINCENŢIU│Universitatea din Craiova │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │ŢIGOIU SANDA │Universitatea din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. INFORMATICĂ │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │CRISTEA DAN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │PÂRV BAZIL │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │LUCHIAN HENRI │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │MITRANA VICTOR │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │NEGRU VIOREL │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │PĂUN ANDREI │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │ │ │ │Ştiinţe Biologice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │PETRE ION │Universitatea din Turku, Finlanda │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │ROŞU GRIGORE │University of Illinois at Urbana-Champaign │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │ŞTEFĂNESCU GHEORGHE│Universitatea din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. FIZICĂ │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ZAMFIR NICOLAE │Academia Română │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │CĂTA-DANIL GHEORGHE│Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │AVRIGEANU GABRIEL │Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie │ │ │ │Nucleară "Horia Hulubei" │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BICA IOAN │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │BÂRSAN NICOLAE │Universitatea din Tⁿ'62bingen, Germania │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │BUNOIU MĂDĂLIN │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │CĂLIN ALEXANDRU UR │Universitatea din Padova, Italia │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │CHIRIAC HORIA │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │ │ │ │Fizică Tehnică - IFT Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │CONSTANTINESCU RADU│Universitatea din Craiova │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │CULEA EUGEN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │DIACONU CRISTINEL │Université de la Méditerranée Aix Marseille II, │ │ │ │Franţa │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │DINESCU GHEORGHE │Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, │ │ │ │Plasmei şi Radiaţiilor │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │DRAGOMAN DANIELA │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │JIPA ALEXANDRU │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │DUDAŞ EMILIAN │Ecole Polytechnique, Franţa │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │MARDARE DIANA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ │ │MIHAELA │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │NAGY LADISLAU │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │POP VIOREL │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │SIMON SIMION │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. CHIMIE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │HURDUC NICOLAE │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │NEDA ION │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │ │ │- vicepreşedinte │Electrochimie şi Materie Condensată din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BÂCU ELENA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │CARP OANA │Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. Murgulescu" al│ │ │ │Academiei Române, Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │CIUCANU IONEL │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │COSTIŞOR OTILIA │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │DAVID VICTOR │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │DONOSE BOGDAN │University of Queensland, Australia │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │FRUNZĂ LIGIA │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │ │ │ │Fizica Materialelor - Măgurele │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │GROSU ION │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │HARABAGIU VALERIA │Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" │ │ │ │al Academiei Române, Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │OANCEA DUMITRU │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │PALAMARU MIRCEA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ │ │NICOLAE │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │PINTEALA MARIANA │Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" │ │ │ │al Academiei Române, Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │ZAHARESCU MARIA │Academia Română │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5. ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │IANOŞ IOAN │Universitatea din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │DAMIAN GHEORGHE │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (CUNBM) │ │ │ŞTEFAN │ │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BUCUR ION │Academia Română; Universitatea "Babeş-Bolyai" din │ │ │ │Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │CREŢAN REMUS │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │IANCU OVIDIU │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ │ │GABRIEL │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │ILIEŞ ALEXANDRU │Universitatea din Oradea │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │IONIŢĂ ION │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │MOCANU VICTOR │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │PANIN NICOLAE │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │PETREA DĂNUŢ │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │POPA NICOLAE │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │RĂDOANE MARIA │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │UDUBAŞA GHEORGHE │Academia Română │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ Ştiinţe inginereşti │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. │Numele şi prenumele│ Instituţia │ │crt.│ │ │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6. INGINERIE CIVILĂ ŞI MANAGEMENT │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │DAMIAN RADU │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │GIURMA ION │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ANTON ANTON │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BUDESCU MIHAI │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │BURCHIU SORIN │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │CHIRICĂ ANTON │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │DUBINĂ DAN │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │ILIESCU MIHAI │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │IOANI ADRIAN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │RĂDUCANU DAN │Academia Tehnică Militară din Bucureşti │ │ │GABRIEL │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │STANCIU ANGHEL │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │STOIAN VALERIU │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │ŢĂRANU NICOLAE │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7. INGINERIA MATERIALELOR │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ŞERBAN VIOREL AUREL│Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │RIPOŞAN IULIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ABRUDEANU MARIOARA │Universitatea din Piteşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BUJOREANU LEANDRU │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ │ │GHEORGHE │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │BUZATU MIHAI │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │GHIBAN BRÂNDUŞA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │GUTT GHEORGHE │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │IOAN VIDA-SIMITI │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │ION RODICA MARIANA │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │ │ │ │Chimie şi Petrochimie - INCDCP-ICECHIM, Bucureşti; │ │ │ │Universitatea "Valahia" din Târgovişte │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │MITELEA ION │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │MUNTEANU DANIEL │Universitatea "Transilvania" din Braşov │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │MUŞAT VIORICA │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │PETRIŞOR TRAIAN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │RĂDUCANU DOINA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │TIEREAN MIRCEA │Universitatea "Transilvania" din Braşov │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8. INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE MEDICALĂ, │ │ ŞTIINŢA MATERIALELOR ŞI NANOMATERIALE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ANDRONESCU ECATERIN│ - preşedinte │ │ │ │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │AGACHI PAUL ŞERBAN │ vicepreşedinte │ │ │ │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BĂDĂNOIU ALINA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │IOANA │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BOZGA GRIGORE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │CAŞCAVAL DAN │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │CURTEANU SILVIA │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │ILEA PETRU │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │IOVU HORIA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │MUREŞAN AUGUSTIN │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │PODE RODICA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │ROŞCA PAUL │Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │RUSNAC LUCIAN │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │STAN RALUCA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9. INGINERIE ELECTRICĂ │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │GRIGORESCU SORIN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │DAN - preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │ANDEA PETRU │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │LIVINŢ GHEORGHE │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │MANOLEA GHEORGHE │Universitatea din Craiova │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │MOREGA ALEXANDRU │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │MIHAIL │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │MUNTEANU CĂLIN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │POPESCU MIHAI │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │OCTAVIAN │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │TOADER DUMITRU │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │ŢOPA VASILE │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10. INGINERIE ENERGETICĂ │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │BADEA ADRIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │KILYENI ŞTEFAN │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BICĂ DORIN │Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │DARIE GEORGE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │GAVRILAŞ MIHAI │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │HAZI ANETA │Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │IONESCU GHEORGHE │Universitatea din Oradea │ │ │CONSTANTIN │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │ISTRATE DUMITRU │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ │ │MARCEL │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │MĂNESCU LEONARDO │Universitatea din Craiova │ │ │GEO │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │NECULA HORIA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │POPESCU LUMINIŢA │Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │PRISECARU ILIE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │CONSTANTIN │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │VASILIU NICOLAE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11. ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI NANOTEHNOLOGIE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │BURILEANU CORNELIU │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │TEODORESCU HORIA │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ │ │NICOLAI │ │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BIZON NICU │Universitatea din Piteşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BREZEANU GHEORGHE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │NEGRESCU CRISTIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │NICOLAESCU IOAN │Academia Tehnică Militară din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │POANTA ARON │Universitatea din Petroşani │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │RUSU CORNELIU │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ │ │GHEORGHE │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │ŞTEFAN GHEORGHE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │TĂRNICERIU DANIELA │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │VASIU RADU │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12. INGINERIE GEOLOGICĂ, INGINERIE GEODEZICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │COLOJA PASCU MIHAI │Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │ARAD VICTOR │Universitatea din Petroşani │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │MINESCU FLOREA │Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │NEUNER JOHAN │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │ONOSE DUMITRU │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │ORTELECAN MIRCEA │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │VASILE │Veterinară din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │PĂUNESCU CORNEL │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │RADU SORIN MIHAI │Universitatea din Petroşani │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │SCRĂDEANU DANIEL │Universitatea din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13. INGINERIE AEROSPAŢIALĂ, AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │RAICU ŞERBAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │DUMITRESCU HORIA │Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAS│ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ANDREESCU CRISTIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │NICOLAE │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │CHIRU ANGHEL │Universitatea "Transilvania" din Braşov │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │DĂNĂILĂ STELIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │PANTAZOPOL DAN │Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAS│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │POPA DINEL │Universitatea din Piteşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │STANCIU VIRGIL │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │STROE ION │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14. INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │CÎMPEANU SORIN │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină │ │ │MIHAI - preşedinte │Veterinară din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │ABRUDAN IOAN VASILE│Universitatea "Transilvania" din Braşov │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ALECU IOAN NICULAE │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină │ │ │ │Veterinară din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BAHRIM GABRIELA │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │BOTĂU DORICA │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară a Banatului din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │BUCUR DANIEL │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │CĂLIN IOAN │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină │ │ │ │Veterinară din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │CORNEA PETRUŢA │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină │ │ │ │Veterinară din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │MICLEA VASILE │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │MORARU CARMEN │Cornell University │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │OTIMAN PĂUN IOAN │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │PAMFIL DORU │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │PÂRŞAN PAUL │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară a Banatului din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │PĂSĂRIN BENONE │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │ROBU TEODOR │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │ROTAR IOAN │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │SESTRAŞ RADU │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │STĂNICĂ FLORIN │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină │ │ │ │Veterinară din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │STRÎMBU BOGDAN │Louisiana State University │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 │TRAŞCĂ TEODOR │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară a Banatului din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 │VÂNTU VASILE │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15. CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA SISTEMELOR │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ŢĂPUŞ NICOLAE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │MUNTEAN TRAIAN │Universitι Aix-Marseille, Franţa │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │CIOCÎRLIE HORIA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │CRISTEA VALENTIN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │DUMITRACHE ION │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │FLOREA ADINA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │MANTA VASILE ION │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │MICLEA LIVIU │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ │ │CRISTIAN │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │NEDEVSCHI SERGIU │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │PATRICIU VICTOR │Academia Tehnică Militară din Bucureşti │ │ │VALERIU │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │PĂSTRĂVANU OCTAVIAN│Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ │ │CEZAR │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │POPESCU DECEBAL │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │POPESCU DUMITRU │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │PRECUP RADU EMIL │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │SALOMIE IOAN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │SLUŞANSCHI EMIL │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │VLADIMIR RĂZVAN │Universitatea din Craiova │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16. INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │PURCĂREA ANCA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │ALEXANDRA │ │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │ABRUDAN IOAN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ACHIM MOISE IOAN │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BERCE PETRU │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │BRÎNDAŞU DAN │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │CIOCA LUCIAN │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │DANALACHE FLORIN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │DINU TOMA ADRIAN │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină │ │ │ │Veterinară din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │DOICIN CRISTIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │DRĂGHICI ANCA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │DUMITRAŞ CĂTĂLIN │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ │ │GABRIEL │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │FETECĂU CĂTĂLIN │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │GHEORGHE MARIAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │IZVERCIANU MONICA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │MOGAN GHEORGHE │Universitatea "Transilvania" din Braşov │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │POPESCU SORIN │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ │ │GABRIEL │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │SCARLAT CEZAR │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │SIMION IONEL │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │ŢUCU DUMITRU │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17. INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │PRISECARU TUDOR │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │ULMANU VLAD │Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BĂLAN CORNELIU │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BÎZDOACĂ NICU │Universitatea din Craiova │ │ │GEORGE │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │BORDEAŞU ILARE │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │BRATU POLIDOR │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │BURNETE NICOLAE │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │BUZBUCHI NICOLAE │Universitatea Maritimă din Constanţa │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │CONDURACHE DANIEL │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │DAVID ION │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │GHEORGHE GHEORGHE │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │ │ │ │Mecatronică şi Tehnica Măsurării Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │HADĂR ANTON │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │IGNAT SORIN │Ecole Naţionale Superieure d'Arts et Metiers, │ │ │ │Cluny - Franţa │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │IONEL IOANA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │NEGREAN IULIU │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │PARASCHIV GIGEL │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │RUSU EUGEN │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │SUSAN-RESIGA ROMEO │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ │ │FLORIN │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │TALABĂ DORU │Universitatea "Transilvania" din Braşov │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 │VIŞA ION │Universitatea "Transilvania" din Braşov │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 │VOICU GHEORGHE │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 18. INGINERIA MEDIULUI │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │GAVRILESCU MARIA │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │RUSU TIBERIU │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BACIU CĂLIN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ │ │LAURENŢIU │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │COSTACHE CRISTINA │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │IORDAN ALEXANDRA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ │ │RALUCA │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │LAZĂR GABRIEL │Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău │ │ │OCTAVIAN │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │REDEY AKOS │Universitatea Pannonia, Veszprιm, Ungaria │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │RÎŞNOVEANU GETA │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │ROBESCU DAN │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ Ştiinţe biologice şi biomedicale │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. │Numele şi prenumele│ Instituţia │ │crt.│ │ │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 19. BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │CRISTEA VASILE │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │PETRESCU ŞTEFANA │Academia Română │ │ │MARIA │ │ │ │- Vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │COSTACHE MARIETA │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │FLONTA MARIA LUISA │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │GOMOIU MARIAN │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │ │ │TRAIAN │Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │POPOV DOINA LUCIA │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │ZAMFIRACHE MARIA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ │ │MAGDALENA │ │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 20. MEDICINĂ │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │POPA FLORIAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │- preşedinte │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │POPA CONSTANTIN │Academia Română │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │POPESCU IRINEL │Academia de Ştiinţe Medicale │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │AZOICĂI DOINA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. │ │ │ │Popa" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │BARBILIAN ADRIAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │BĂJENARU OVIDIU │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ALEXANDRU │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │BORDEI PETRU │Universitatea "Ovidius" din Constanţa │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │BUZOIANU ANCA │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │CĂRUNTU IRINA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. │ │ │DRAGA │Popa" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │CIUREA TUDOREL │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │COMAN ION │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │COPOTOIU │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu │ │ │CONSTANTIN │Mureş │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │FLORIAN IOAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ŞTEFAN │"Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │IONAC MIHAI │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Victor Babeş" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │LASCĂR IOAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │MISCHEANU DAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │SARAFOLEANU CAIUS │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │CODRUŢ │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │SIMIONESCU │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │DANA-OLGA │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │SINESCU CRINA │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 21. MEDICINĂ VETERINARĂ │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │PREDOI GABRIEL │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină │ │ │- preşedinte │Veterinară din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │COZMA VASILE │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │- vicepreşedinte │Veterinară din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BOGDAN ALEXANDRU │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │GROZA IOAN ŞTEFAN │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │HERMAN VIOREL │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară a Banatului din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │SOLCANU GHEORGHE │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ │ │ │Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │ŞONEA ALEXANDRU │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină │ │ │ │Veterinară din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 22. MEDICINĂ DENTARĂ │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │BĂCIUŢ GRIGORE │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │- preşedinte │"Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │BUCUR ALEXANDRU │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │- vicepreşedinte │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BADEA MÂNDRA │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │FORNA CONSUELA │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │NORINA │"Grigore T. Popa" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │IONESCU ECATERINA │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │PĂCURAR MARIANA │Universitatea de Medicină şi Farmacie din │ │ │ │Târgu Mureş │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │POPESCU EUGENIA │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Grigore T. Popa" din Iaşi │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 23. FARMACIE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │MUNTEAN DANIELA │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu │ │ │LUCIA - preşedinte │Mureş │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │HÂRJEU VICTORIA │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │- vicepreşedinte │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ANDRIEŞ ADRIAN │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Carol Davila" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │HANCIANU MONICA │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Grigore T. Popa" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │LOGHIN FELICIA │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │MIRCIOIU CONSTANTIN│Academia de Ştiinţe Medicale │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │MIRON ANCA │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. │ │ │ │Popa" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │NEAMŢU JOHNY │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │OPREAN RADU │Universitatea de Medicină şi Farmacie │ │ │ │"Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ Ştiinţe sociale │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. │Numele şi prenumele│ Instituţia │ │crt.│ │ │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 24. ŞTIINŢE JURIDICE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │BOROI GABRIEL │Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │ANGHENI SMARANDA │Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ATHANASIU ALEXANDRU│Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BĂLAN EMIL │Şcoala Naţională de Studii Politice şi │ │ │ │Administrative din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │DĂNIŞOR DAN CLAUDIU│Universitatea din Craiova │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │DIDEA IONEL │Universitatea din Piteşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │DOGARU ION │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │DUMITRESCU CORINA │Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din │ │ │ADRIANA │Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │DUŢU MIRCEA │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │LEŞ IOAN │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │MATEUŢ GHEORGHIŢĂ │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │POPA GHEORGHE │Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" │ │ │ │din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │TĂNĂSESCU SIMINA │Universitatea din Bucureşti │ │ │ELENA │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │TOADER TUDOREL │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │TRĂILESCU ANTON │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │VASILESCU PAUL │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │VEDINAŞ VERGINIA │Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din │ │ │ │Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 25. SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │BARBU DANIEL │Universitatea din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │PUŞCAŞ VASILE │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BALAHUR DOINA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BĂRGĂOANU ALINA │Şcoala Naţională de Studii Politice şi │ │ │ │Administrative din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │DÂNCU VASILE │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │DOBRESCU PAUL │Şcoala Naţională de Studii Politice şi │ │ │ │Administrative din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │DUMITRAŞCU DINU │Universitatea din Bucureşti │ │ │HANIBAL │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │DUMITRU SANDU │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │GORUN ADRIAN │Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │HORGA IOAN │Universitatea din Oradea │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │MIHĂILESCU VINTILĂ │Şcoala Naţională de Studii Politice şi │ │ │ │Administrative din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │OLTEANU GABRIEL │Universitatea din Craiova │ │ │EDMOND │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │PIELEANU MARIUS │Şcoala Naţională de Studii Politice şi │ │ │ │Administrative din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │POEDE GEORGE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │PROFIROIU MARIUS │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │ROTH MARIA │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │ZAMFIR CĂTĂLIN │Academia Română │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 26. ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │TOMA GHEORGHE │Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" │ │ │- preşedinte │din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │PÎNZARIU SORIN │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din │ │ │- vicepreşedinte │Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BUŢĂ VIOREL │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din │ │ │ │Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │CAVAROPOL DAN │Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din │ │ │ │Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │CRĂCIUN ION │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din │ │ │ │Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │DUMITRU DANIEL │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din │ │ │ │Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │MITULEŢU ION │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din │ │ │ │Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │PRUNĂ ŞTEFAN │Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din │ │ │ │Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │ŢICAL GEORGE │Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din │ │ │ │Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 27. ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ISTUDOR NICOLAE │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │EPURE DĂNUŢ TIBERIU│Universitatea "Ovidius" din Constanţa │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │PIRTEA MARILEN │Universitatea de Vest din Timişoara │ │ │GABRIEL │ │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │AILENEI DOREL │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │AIRINEI DINU │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │ANGHEL │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ │ │LAURENŢIU-DAN │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │BIBU NICOLAE │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │COCRIŞ VASILE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │COJANU VALENTIN │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │DOBRE COSTINEL │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │DOBRIN OCTAVIAN │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │DUMITRESCU DALINA │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │FELEAGĂ LILIANA │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │FRANC VALERIU IOAN │Institutul Naţional de Cercetări Economice │ │ │ │"Costin C. Kiriţescu" -Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │GRIGORESCU ADRIANA │Şcoala Naţională de Studii Politice şi │ │ │ │Administrative din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 16 │HURDUZEU GHEORGHE │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 17 │LUNGU ION │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 18 │LUŢAŞ MIHAELA │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 19 │MARCU NICU │Universitatea din Craiova │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 20 │MATIŞ DUMITRU │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 │MINEA ALEXANDRU │Universitι d`Auvergne, Clermont-Ferrand, Franţa │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 22 │MITRUŢ CONSTANTIN │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 23 │PASCARIU GABRIELA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 24 │PLĂIAŞ IOAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 25 │POPA ION │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 26 │PRELIPCEAN GABRIELA│Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 27 │ROTARIU ILIE │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 28 │TODEA NICOLAE │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 29 │ŢIGU GABRIELA │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 28. PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE COMPORTAMENTALE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │POTOLEA DAN │Universitatea din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │OPRE NICULAE │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ │ │ADRIAN │ │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │ANIŢEI MIHAI │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │CHIŞ VASILE │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │COJOCARU VIOREL │Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport│ │ │ │din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │CREŢU MIHAELA │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ │ │CARMEN │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │GAVRILUC ALIN │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │GRIGORE VASILICA │Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport│ │ │ │din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │IUCU ROMIŢĂ │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │MARINESCU GHEORGHE │Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport│ │ │ │din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │NEAMŢU MIRCEA │Universitatea "Transilvania" din Braşov │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │TOMA STELIANA │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │TICU CONSTANTIN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ Ştiinţe umaniste şi arte │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │Nr. │Numele şi prenumele│ Instituţia │ │crt.│ │ │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 29. FILOLOGIE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │GAFTON ALEXANDRU │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │CORNILESCU │Universitatea din Bucureşti │ │ │ALEXANDRA │ │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BECHET FLORICA │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BOLDEA IULIAN │Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │DIACONU MIRCEA │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │LUPU COMAN │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │MANOLACHE GHEORGHE │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │MUNTEANU EUGEN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │OLTEAN ŞTEFAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │SIMUŢ ION │Universitatea din Oradea │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │TEODORESCU │Universitatea din Craiova │ │ │CRISTIANA NICOLA │ │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 30. FILOSOFIE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │SURDU ALEXANDRU │Academia Română │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │BRÂNCOVEANU VASILE │Universitatea din Bucureşti │ │ │ROMULUS │ │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BIRIŞ IOAN │Universitatea de Vest din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │CIOMOŞ VIRGIL │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │COZMA CARMEN │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │DUR ION │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │MUREŞAN VALENTIN │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │RÂMBU NICOLAE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │VERESS CAROL │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 31. ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │NISTOR GHEORGHE │Universitatea din Bucureşti │ │ │VLAD - preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │BOLOVAN IOAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │CAZAN ILEANA │Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" din Bucureşti│ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │CÂNDEA IONEL │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │EDROIU NICOLAE │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │LUCA SABIN ADRIAN │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │IACOB GHEORGHE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │MÂRZA EVA │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │NICOARĂ TOADER │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │PLATON ALEXANDRU │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ │ │FLORIN │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │RETEGAN MIHAI │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │SIGMIREAN CORNEL │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │SPINEI VICTOR │Academia Română │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │ŞIPOŞ SORIN │Universitatea din Oradea │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │VULPE ALEXANDRU │Academia Română │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 32. TEOLOGIE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ACHIMESCU NICOLAE │Universitatea din Bucureşti │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │PĂTULEANU │Universitatea din Craiova │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BUCHIU ŞTEFAN │Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BUNACIU OTNIEL IOAN│Universitatea din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │CHIFĂR NICOLAE │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │CHIRILĂ IOAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │DANCĂ WILHELM │Arhiepiscopia Româno-Catolică Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │HIMCINSCHI MIHAI │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │MARTON JOZSEF │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │MOLNAR JANOS │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │RUNCAN NECHITA │Universitatea "Ovidius" din Constanţa │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 12 │NEGRUŢ PAUL │Universitatea "Emanuel" din Oradea │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 13 │PETRARU GHEORGHE │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │SAVA VIOREL │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 │TOFANĂ STELIAN │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 33. ARHITECTURĂ ŞI URBANISM │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │EFTENIE MARIANA │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism │ │ │- preşedinte │"Ion Mincu" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │MATEI ADRIANA │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │BICA SMARANDA │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │BOGDĂNESCU ZENO │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism │ │ │ │"Ion Mincu" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │GOCIMAN CRISTINA │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism │ │ │OLGA │"Ion Mincu" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │MOICEANU MARIAN │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism │ │ │ │"Ion Mincu" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │ŞTEFAN DORIN │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism │ │ │ │"Ion Mincu" din Bucureşti │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 34. ARTE VIZUALE │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │THEODORESCU RĂZVAN │Academia Română │ │ │- preşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │SBÂRCIU IOAN │Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │DEMETRESCU RUXANDRA│Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti │ │ │SILVELIA │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │GHEORGHIU DRAGOŞ │Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │MIHĂILESCU DOINA │Universitatea de Vest din Timişoara │ │ │VALERIA │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │SOLOVĂSTRU RADU │Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca │ │ │CĂLIN │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │ZAHARIA DUMITRU │Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi │ ├────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤ │ 35. ARTELE SPECTACOLULUI │ ├────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ALEXA VISARION │Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi │ │ │- preşedinte │Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │PRELIPCEAN DAN │Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi │ │ │- vicepreşedinte │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │CHIRIAC CONSTANTIN │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │CRIŞAN SORIN ION │Universitatea de Arte din Târgu Mureş │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │DEDIU SANDU │Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti │ │ │VALENTINA │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │GOLOGAN DANIELA │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ │ │(MIRUNA RUNCAN) │ │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │POP ADRIAN │Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │TITIENI ADRIAN │Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi │ │ │ │Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti │ ├────┼───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │ZONTE VIOLETA │Universitatea de Vest din Timişoara │ └────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘-----