HOTĂRÂRE nr. 476 din 10 iulie 2013privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrate de Ministerul Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 18 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea, în condiţiile legii, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, şi completarea datelor de identificare a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul 4Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 10 iulie 2013.Nr. 476.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu, încondiţiile legii, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniulpublic al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuitTipul bunului
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: S+P+2E+M Suprafaţa utilă: 315 mp Suprafaţa construită: 63 mp   Ţara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Str. Washington nr. 37A1936275.690,52Act cumpărare 1.270/ 10.04.1936în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: P Suprafaţa utilă: 145 mp Suprafaţa construită: 150 mp   Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 41988155.430,38Convenţie guvernamentalăîn administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: P Suprafaţa utilă: 12 mp Suprafaţa construită: 12 mp   Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung-dong Nr. A1988167,97Schimb proprietăţi/ reciprocitateîn administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 185 mp Suprafaţa construită: 99 mp   Ţara: Danemarca; Orașul: Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1196265.187,45Contract/1962în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: P Suprafaţa utilă: 32 mp Suprafaţa construită: 35 mp   Ţara: Danemarca; Orașul: Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej nr. 2719555.688,85Contract/1955în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01TerenSuprafaţa 580 mp   Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Brunnadernstrasse nr. 2019561.116.279,39Contract 501/25.11.1956în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 154 mp Suprafaţa construită: 77 mp   Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin De La Perriere nr. 6 Cologny1960554.553,67Contract 3.746/17.03.1960în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 83 mp Suprafaţa construită: 43 mp   Ţara: Franţa; Orașul: Marsilia; Adresa: Bd. Michelet nr. 1571992536.473,28D 80/15.04.1992în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01TerenSuprafaţa 1.460 mp   Ţara: Franţa; Oraşul: Strasbourg; Adresa: Alee de la Robertsau nr. 6419939.476.265,15HG 42/1993în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01TerenSuprafaţa 575 mp   Ţara: Georgia; Oraşul: Tbilisi; Adresa: Str. Tengiz Abuladze nr. 242009888.617,20Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: D + P + E Suprafaţa utilă: 774 mp Suprafaţa construită: 284 mp   Ţara: Georgia; Oraşul: Tbilisi; Adresa: Str. Tengiz Abuladze nr. 2420095.599.363,50Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 680 mp Suprafaţa construită: 232 mp   Ţara: Iran; Oraşul: Teheran; Adresa: Str. Fakhrabad nr. 1219772.405.637,32Act de proprietate nr. 92417/ 30.09.1977 autentificat în 2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 742 mp Suprafaţa construită: 191 mp   Ţara: Iran; Oraşul: Teheran; Adresa: Str. Fakhrabad nr. 1219772.627.076,73Act de proprietate nr. 92417/ 30.09.1977 autentificat în 2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireClădire anexă Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 185 mp Suprafaţa construită: 99 mp   Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel nr. 55 bis197193.723,11D 358/18.10.1971în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01TerenSuprafaţa 519 mp   Ţara: Republica Moldova; Orașul: Bălți; Adresa: Str. Sf. Nicolai nr. 51201067.326,24Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: P Suprafaţa utilă: 214 mp Suprafaţa construită: 219 mp   Ţara: Republica Moldova; Oraşul: Bălţi; Adresa: Str. Sf. Nicolai nr 5120102.279.637,66Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01TerenSuprafaţa 578 mp   Ţara: Republica Moldova; Oraşul: Bălţi; Adresa: Str. A. Lăpuşneanu 1/A201074.979,89Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: P Suprafaţa utilă: 147 mp Suprafaţa construită: 152 mp   Ţara: Republica Moldova; Oraşul: Bălţi; Adresa: Str. A. Lăpuşneanu 1/A20101.819.507,65Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01TerenSuprafaţa 1.589 mp   Ţara: Republica Moldova; Oraşul: Cahul; Adresa: Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 112010208.672,12Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 388 mp Suprafaţa construită: 199 mp   Ţara: Republica Moldova; Oraşul: Cahul; Adresa: Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 1120104.009.126,78Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireSpaţii birouri în cadrul unei clădiri de birouri Regim înălţime: 1 nivel Suprafaţa utilă: 380 mp   Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul: Shanghai; Adresa: Str. Chengdu nr. 199, et. 5, ap. 50220107.972.580,90Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.06TerenSuprafaţa 1.248 mp Carte funciară nr. 107715   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 3319918.049.600,00PMB 809/1991în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.28.10ClădireMagazie pe structură metalică Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 462 mp Suprafaţa construită: 462 mp CF nr. 105150   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Cireşului 11;1962353.710,00SPC 3112/1962în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.06TerenSuprafaţa 827 mp Carte funciară nr. 105150   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Cireşului 1119623.556.100,00SPC 3112/1962în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.06TerenSuprafaţa 552 mp   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Daniel Constantin nr. 1720100,00Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.06ClădireRegim înălţime: 2S+P+E+M Suprafaţa utilă: 635 mp Suprafaţa construită: 232 mp   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Daniel Constantin nr. 1720107.005.357,00Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireClădire anexă Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 25 mp Suprafaţa construită: 30 mp   Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 641961122.280,13Protocol/ 30.01.1961în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireClădire anexă Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 300 mp Suprafaţa construită: 303 mp   Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 6419611.195.143,71Protocol/ 30.01.1961în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireClădire anexă Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 1.045 mp Suprafaţa construită: 1.064 mp   Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 6419614.208.037,06Protocol/ 30.01.1961în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireClădire anexă Regim înălţime: S+ P + 3E Suprafaţa utilă: 365 mp Suprafaţa construită: 72 mp   Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. 23 street nr. 1607193095.725,88Act cumpărare/ 1930în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01TerenSuprafaţa 959 mp   Ţara: Tunisia; Oraşul: Tunis; Adresa: Str. Es Saheb ibn Abbad nr. 420100,00Lege 157/2005în administrare   imobil
    Fără nr. M.F.8.29.01ClădireRegim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 420 mp Suprafaţa construită: 353 mp   Ţara: Tunisia; Oraşul: Tunis; Adresa: Str. Es Saheb ibn Abbad nr. 420104.403.193,40Lege 157/2005în administrare   imobil
    TOTAL69.221.132,9400 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului aflate înadministrarea Ministerului Afacerilor Externe- CUI: 4266863 -
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală concesiune/închiriat/ dat cu titlu gratuitTipul bunului
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    996538.29.06Clădire     Ţara: România; Judeţul: -; -; -; nr: 1619710.00HCPMB 873/1971în administrare   imobil
   +  Anexa 3 ACTUALIZAREAvalorilor de inventar, ca urmare a reevaluării,şi completarea datelor de identificare pentru imobilele din domeniulpublic al statului, aflate în administrareaMinisterului Afacerilor Externe- CUI: 4266863 -
                           
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuitTipul bunului
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăîn administrare/ concesiune
    353778.29.01TerenSuprafaţa 560 mp   Ţara: Algeria; Oraşul: Alger; Adresa: Str. Abri Arezki nr. 24 Hydra19810,00D87/15.04.1981în administrare   imobil
    353788.29.01ClădireRegim înălţime: S1 + S2 + P + 2E Suprafaţa utilă: 780 mp Suprafaţa construită: 220 mp   Ţara: Algeria; Oraşul: Alger; Adresa: Str. Abri Arezki nr. 24 Hydra19812.144.508,61D87/15.04.1981în administrare   imobil
    353798.29.01ClădireRegim înălţime: S1 + S2 + P + 4E Suprafaţa utilă: 2.181 mp Suprafaţa construită: 483 mp   Ţara: Turcia; Oraşul: Ankara; Adresa: Str. Bukres nr. 4, Cankaya19675.251.466,80D686/ 14.06.1967în administrare   imobil
    353808.29.01TerenSuprafaţa 5.115 mp   Ţara: Turcia; Oraşul: Ankara; Adresa: Str. Bukres nr. 4, Cankaya196737.746.244,80D686/ 14.06.1967în administrare   imobil
    353818.29.01ClădireRegim înălţime: S +P + 2E Suprafaţa utilă: 4.225 mp Suprafaţa construită: 1.294 mp   Ţara: Grecia; Oraşul: Atena; Adresa: Str. Em. Benaki nr. 7, Cartier Psyhico197613.145.607,05D133/1976în administrare   imobil
    353828.29.01TerenSuprafaţa 2.920 mp   Ţara: Grecia; Oraşul: Atena; Adresa: Str. Em. Benaki nr. 7, Cartier Psyhico197651.768.125,20D133/1976în administrare   imobil
    353838.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 452 mp Suprafaţa construită: 158 mp   Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Kirchenfeldstrasse 7819561.299.902,68Contract 501/25.11.1956în administrare   imobil
    353848.29.01TerenSuprafaţa 2.280 mp   Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Kirchenfeldstrasse 7819568.483.723,34Contract 501/25.11.1956în administrare   imobil
    353858.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 282 mp Suprafaţa construită: 130 mp   Ţara: Elveţia; Oraşul: Berna; Adresa: Brunnadernstrasse 201956102.436,99Contract 501/25.11.1956în administrare   imobil
    353868.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 594 mp Suprafaţa construită: 197 mp   Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Matterhorn nr. 791975795.078,25D87/ 05.05.1975în administrare   imobil
    353878.29.01TerenSuprafaţa 1.594 mp   Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Matterhorn nr. 79197524.124.153,90D87/ 05.05.1975în administrare   imobil
    353888.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 2.010 mp Suprafaţa construită: 425 mp   Ţara: Liban; Oraşul: Beirut; Adresa: Rue 68, sectorul 319747.987.098,14D251/ 14.12.1974în administrare   imobil
    353898.29.01TerenSuprafaţa 1.800 mp   Ţara: Liban; Oraşul: Beirut; Adresa: Rue 68, sectorul 3197414.943.528,00D251/ 14.12.1974în administrare   imobil
    995198.29.01ClădireSpaţiu hotelier Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 1.191,86 mp Suprafaţa construită: 448,26 mp   Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 10060019766.045.977,08D45/1976în administrare   imobil
    995208.29.01ClădireBloc locuinţe Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 557,24 mp Suprafaţa construită: 168,5 mp   Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 10060019763.172.969,72D45/1976în administrare   imobil
    995218.29.01ClădireBloc locuinţe Regim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 1.590,67 mp Suprafaţa construită: 304 mp   Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul: Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 10060019768.572.458,95D45/1976în administrare   imobil
    995228.29.01ClădireBloc locuinţe Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 445,35 mp Suprafaţa construită: 147 mp   Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 10060019762.327.934,83D45/1976în administrare   imobil
    995238.29.01ClădireGrup tehnic şi ateliere Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 518 mp Suprafaţa construită: 523 mp   Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 10060019762.542.945,21D45/1976în administrare   imobil
    995248.29.01ClădirePunct control acces Regim înălţime: P Suprafaţa utilă: 137 mp Suprafaţa construită: 142 mp   Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 1006001976169.006,98D45/1976în administrare   imobil
    995258.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 3.531,73 mp Suprafaţa construită: 784,23 mp   Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 100600197620.116.326,54D45/1976în administrare   imobil
    995268.29.01TerenSuprafaţa 19.970 mp   Ţara: Republica Populară Chineză; Oraşul Beijing; Adresa: Str. Ri Tan Lu Dong Er Jie nr. 10060019760,00D45/1976în administrare   imobil
    995278.29.01ClădireRegim înălţime: S+P+5E Suprafaţa utilă: 1.653 mp Suprafaţa construită: 496 mp   Ţara: Columbia; Oraşul Bogota; Adresa: Str. Carera Septima nr. 92-5819753.203.974,80D189/ 06.11.1975în administrare   imobil
    995288.29.01TerenSuprafaţa 677 mp   Ţara: Columbia; Oraşul Bogota; Adresa: Str. Carera Septima nr. 92-5819751.610.078,64D189/ 06.11.1975în administrare   imobil
    995298.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 1.044,69 mp Suprafaţa construită: 644 mp   Ţara: Brazilia; Oraşul Brasilia; Adresa: Str. Av. das Nacoes nr. 0619757.973.702,49D 190/ 06.09.1975în administrare   imobil
    995308.29.01ClădireBloc locuinţe Regim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 790 mp Suprafaţa construită: 330 mp   Ţara: Brazilia; Oraşul Brasilia; Adresa: Str. Av. das Nacoes nr. 0619752.373.663,51D190/ 06.09.1975în administrare   imobil
    995318.29.01TerenSuprafaţa 25.000 mp   Ţara: Brazilia; Oraşul Brasilia; Adresa: Str. Av. das Nacoes nr. 0619640.00Act donaţie 143/1964în administrare   imobil
    995328.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + P + 4E + M Suprafaţa utilă: 4.105,59 mp Suprafaţa construită: 660 mp   Ţara: Argentina; Oraşul Buenos Aires; Adresa: Str. Arroyo nr. 962-97019571.909.156,85Contract R473.686/ 23.11.1957în administrare   imobil
    995338.29.01TerenSuprafaţa 1.290 mp   Ţara: Argentina; Oraşul Buenos Aires; Adresa: Str. Arroyo nr. 962-97019573.537.741,89Contract R473.686/ 23.11.1957în administrare   imobil
    995348.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 1.278 mp Suprafaţa construită: 500 mp   Ţara: Ungaria; Oraşul Budapesta; Adresa: Str. Thokoly nr. 721948220.224,21Decizie intabulare 29.892/ 24.11.1948în administrare   imobil
    995358.29.01TerenSuprafaţa 1.350 mp   Ţara: Ungaria; Oraşul Budapesta; Adresa: Str. Thokoly nr. 72194811.675.070,00Decizie intabulare 29.892/ 24.11.1948în administrare   imobil
    995368.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 1.260,15 mp Suprafaţa construită: 320 mp   Ţara: Ungaria; Oraşul Budapesta; Adresa: Str. Delibab nr. 271961164.101,50D161/ 20.06.1961în administrare   imobil
    995378.29.01TerenSuprafaţa 550 mp   Ţara: Ungaria; Oraşul Budapesta; Adresa: Str. Delibab nr. 2719615.945.637,50D161/ 20.06.1961în administrare   imobil
    995388.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 951 mp Suprafaţa construită: 215 mp   Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle nr. 1051960813.943,44Act cumpărare/ 10.02.1960în administrare   imobil
    995398.29.01TerenSuprafaţa 1.516 mp   Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle nr. 10519606.555.335,60Act cumpărare/ 10.02.1960în administrare   imobil
    995408.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 882 mp Suprafaţa construită: 197 mp   Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles; Adresa: Str. Washington nr. 371936548.755,42Act cumpărare 1.270/ 10.04.1936în administrare   imobil
    995418.29.01TerenSuprafaţa 632 mp   Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles; Adresa: Str. Washington nr. 3719362.732.831,20Act cumpărare 1.270/ 10.04.1936în administrare   imobil
    995428.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 229 mp Suprafaţa construită: 61 mp   Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle 107-Uccle19931.572.324,34HG 557/09.10.1993în administrare   imobil
    995438.29.01TerenSuprafaţa 80 mp   Ţara: Belgia; Oraşul Bruxelles; Adresa: Rue Gabrielle 107- Uccle1993449.706,40HG 557/ 09.10.1993în administrare   imobil
    995448.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + D + P + 7E Suprafaţa utilă: 6.187 mp Suprafaţa construită: 2.145,79 mp   Tara: Germania; Crasul Bonn; Adresa: Str. Legionsweg nr. 14198120.881.519.51D138/1982În administrare   imobil
    995458.29.01TerenSuprafaţa 3.000 mp   Ţara: Germania; Oraşul Bonn; Adresa: Str. Legionsweg nr. 1419817.559.946,05D138/1982În administrare   imobil
    995468.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 595 mp Suprafaţa construită: 168 mp   Tara: Australia; Crasul Canberra; Adresa: Str. Dalman Crescent nr. 419943.628.459,00HG 665/19.09.1994În administrare   imobil
    995478.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S+ P + 6E Suprafaţa utilă: 1.157,85 mp Suprafaţa construită: 323 mp   Ţara: Egipt; Crasul Cairo; Adresa: Str. El Kanel Mohamed nr. 619822.769.139,67Contract 1.512/8.06.1982În administrare   imobil
    995488.29.01TerenSuprafaţa 2.000 mp   Tara: Egipt; Crasul Cairo; Adresa: Str. El Kanel Mohamed nr. 619825.262.123,38Contract 1.512/ 8.06.1982În administrare   imobil
    995498.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S+ P Suprafaţa utilă: 542 mp Suprafaţa construită: 307 mp   Tara: South Africa; Crasul Cape Town; Adresa: 24 Highwick Drive, Kenilworth, Cape Town19932.149.109,52HG 374/ 28.07.1993În administrare   imobil
    995508.29.01TerenSuprafaţa 5.003 mp   Tara: South Africa; Crasul Cape Town; Adresa: 24 Highwick Drive, Kenilworth, Cape Town19934.301.815,97HG 374/28.07.1993În administrare   imobil
    995518.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 732,4 mp Suprafaţa construită: 215 mp   Tara: Danemarca; Crasul Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej nr. 271955210.815,73Contract/ 23.02.1955În administrare   imobil
    995528.29.01TerenSuprafaţa 2.214 mp   Ţara: Danemarca; Crasul Copenhaga; Adresa: Str. Strandagervej nr. 27195510.971.296,78Contract/ 23.02.1955În administrare   imobil
    995538.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 1.108,6 mp Suprafaţa construită: 285 mp   Tara: Danemarca; Crasul Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1, 21001962421.171,68Contract/1962În administrare   imobil
    995548.29.01TerenSuprafaţa 3.850 mp   Tara: Danemarca; Crasul: Copenhaga; Adresa: Str. Engskiftevej nr. 1, 2100196226.519.921,51Contract/1962În administrare   imobil
    995558.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 720 mp Suprafaţa construită: 286 mp   Ţara: Siria; Oraşul: Damasc; Adresa: Str. Ibrahim Hanano nr. 8, Damasc19763.195.532,33D 176/ 11.06.1976în administrare   imobil
    995568.29.01TerenSuprafaţa 500 mp   Ţara: Siria; Oraşul: Damasc; Adresa: Str. Ibrahim Hanano nr. 8, Damasc19766.702.355,00D 176/11.06.1976în administrare   imobil
    995578.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 544 mp Suprafaţa construită: 230 mp   Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin De La Perriere nr. 6, Cologny19602.333.641,64Contract 3.746/ 17.03.1960în administrare   imobil
    995588.29.01TerenSuprafaţa 3.070 mp   Ţara: Elveţia; Oraşul: Geneva; Adresa: Str. Chemin De La Perriere nr. 6, Cologny196039.824.961,00Contract 3746/ 17.03.1960în administrare   imobil
    995598.29.01ClădireRegim înălţime: P + 4E Suprafaţa utilă: 1.647,37 mp Suprafaţa construită: 480 mp   Ţara: Zimbabwe; Oraşul: Harare; Adresa: Str. Montagu nr. 10519802.079.235,56D 345/ 5.11.1980în administrare   imobil
    995608.29.01TerenSuprafaţa 1.880 mp   Ţara: Zimbabwe; Oraşul: Harare; Adresa: Str. Montagu nr. 1051980821.060,11D 345/5.11.1980în administrare   imobil
    995618.29.01ClădireRegim înălţime: D + P + 2E Suprafaţa utilă: 738,54 mp Suprafaţa construită: 227,71 mp   Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 5519711.879.528,29D 358/18.10.1971în administrare   imobil
    995628.29.01TerenSuprafaţa 3.133 mp   Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 55, 37, 39, Haga197114.902.145,83D 358/18.10.1971în administrare   imobil
    995638.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 332,67 mp Suprafaţa construită: 140,7 mp   Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 371971923.059,66D 358/18.10.1971în administrare   imobil
    995648.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 4E Suprafaţa utilă: 5357,30 mp Suprafaţa construită: 101,37 mp   Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 3919711.608.765,04D 358/ 18.10.1971în administrare   imobil
    995658.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 233,73 mp Suprafaţa construită: 100,06 mp   Ţara: Olanda; Oraşul: Haga; Adresa: Str. Catsheuvel 3519711.114.678,35D 358/ 18.10.1971în administrare   imobil
    995668.29.01ClădireRegim înălţime: D + P + E Suprafaţa utilă: 1002,4 mp Suprafaţa construită: 428,4 mp   Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Stenbackinkatu nr. 2419551.289.837,79Act cumpărare/ 31.05.1955în administrare   imobil
    995678.29.01TerenSuprafaţa 1.320 mp   Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Stenbackinkatu nr. 2419556.495.490,06Act cumpărare/ 31.05.1955în administrare   imobil
    995688.28.12ApartamentApartament 5 camere Suprafaţa utilă: 149   Ţara: Finlanda; Oraşul: Helsinki; Adresa: Str. Oksasenkatu nr. 4195566.771,12Act cumpărare/ 31.05.1955în administrare   imobil
    995698.29.01ClădireRegim înălţime: S+ D + P + 3E + M Suprafaţa utilă: 1.140,61 mp Suprafaţa construită: 211 mp   Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 551907680.146,02Donaţieîn administrare   imobil
    995708.29.01TerenSuprafaţa 507 mp   Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Siraselviler nr. 55190760.288.764,25Donaţieîn administrare   imobil
    995718.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 395,34 mp Suprafaţa construită: 107,25 mp   Ţara: Turcia; Oraşul: Istanbul; Adresa: Str. Ahmet Cikmazi nr. 8191068.594,43Donaţieîn administrare   imobil
    995728.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + M Suprafaţa utilă: 2.812 mp Suprafaţa construită: 796,55 mp   Ţara: Sudan; Oraşul: Khartoum; Adresa: Str. Kassala Road nr. 172/17319883.867.026,25D/1988în administrare   imobil
    995738.29.01TerenSuprafaţa 2.660 mp   Ţara: Sudan; Oraşul: Khartoum; Adresa: Str. Kassala Road nr. 172/17319888.178.968,00Donaţieîn administrare   imobil
    995748.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 765,60 mp Suprafaţa construită: 400,61 mp   Ţara: Peru; Oraşul: Lima; Adresa: Str. Jorge Basadre nr. 69019761.535.415,60D 251/ 26.08.1976în administrare   imobil
    995758.29.01TerenSuprafaţa 2.438 mp   Ţara: Peru; Oraşul: Lima; Adresa: Str. Jorge Basadre nr. 690197612.368.997,96D 251/26.08.1976în administrare   imobil
    995768.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 1.516,04 mp Suprafaţa construită: 380,91 mp   Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano nr. 51975553.806,61D 83/5.05.1975în administrare   imobil
    995778.29.01TerenSuprafaţa 6.500 mp   Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano nr. 5197570.266.625,00D 83/5.05.1975în administrare   imobil
    995788.29.01ClădireRegim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 273,66 mp Suprafaţa construită: 141 mp   Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano nr. 5197599.968,91D 83/5.05.1975în administrare   imobil
    995798.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 3E + M Suprafaţa utilă: 1.385,25 mp Suprafaţa construită: 282,05 mp   Ţara: Portugalia; Oraşul: Lisabona; Adresa: Rua de Sao Caetano nr. 51975506.075,21D 83/5.05.1975în administrare   imobil
    995808.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 4E Suprafaţa utilă: 2,358 mp Suprafaţa construită: 595 mp   Ţara: Spania; Oraşul: Madrid; Adresa: Av. Alfonso XIII nr. 15719697.278.113,04D 497/1.07.1969în administrare   imobil
    995818.29.01TerenSuprafaţa 1.392 mp   Ţara: Spania; Oraşul: Madrid; Adresa: Av. Alfonso XIII nr. 157196924.076.588,80D 497/1.07.1969în administrare   imobil
    995828.29.01ClădireRegim înălţime: P + 2E Suprafaţa utilă: 604,46 mp Suprafaţa construită: 368 mp   Ţara: Mexic; Oraşul: Mexico; Adresa: Str. Sofocles 31119812.491.076,40D 13/23.01.1981în administrare   imobil
    995838.29.01TerenSuprafaţa 600 mp   Ţara: Mexic; Oraşul: Mexico; Adresa: Str. Sofocles 31119813.978.791,20D 13/23.01.1981în administrare   imobil
    995848.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 583,47 mp Suprafaţa construită: 300,4 mp   Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bd. Michelet 157199213.290.839,56D 80/15.04.1992în administrare   imobil
    995858.29.01TerenSuprafaţa 1.119 mp   Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bd. Michelet 15719929.677.335,80D 80/15.04.1992în administrare   imobil
    995868.29.01ClădireRegim înălţime: S + P Suprafaţa utilă: 83,5 mp Suprafaţa construită: 43,47 mp   Ţara: Franţa; Oraşul: Marsilia; Adresa: Bd. Michelet 15719921.901.611,28D 80/15.04.1992în administrare   imobil
    995878.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 1696 mp Suprafaţa construită: 391 mp   Ţara: Uruguay; Oraşul: Montevideo; Adresa: Str. Echevarriarza 3.45219915.017.157,01Act de proprietate Ab 543în administrare   imobil
    995888.29.01TerenSuprafaţa 429 mp   Ţara: Uruguay; Oraşul: Montevideo; Adresa: Str. Echevarriarza 3.45219911.187.180,28Act proprietate Ab 543în administrare   imobil
    995898.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 7.994 mp Suprafaţa construită: 2.403 mp   Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64196134.333.286,57Protocol 30.01.1961în administrare   imobil
    995908.29.01TerenSuprafaţa 42.000 mp   Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 641961181.612.200,00Protocol 30.01.1961în administrare   imobil
    995918.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 4.660,32 mp Suprafaţa construită: 291,27 mp   Ţara: Rusia; Oraşul: Moscova; Adresa: Str. Mosfilmovskaia nr. 64196118.438.597,82Protocol 30.01.1961în administrare   imobil
    995928.29.01TerenSuprafaţa 484 mp   Ţara: S.U.A. Oraşul: New York; Adresa: Third Avenue nr. 573-57719746.048.500,58D 213/ 11.10.1974în administrare   imobil
    995938.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 15E Suprafaţa utilă: 6,689 mp Suprafaţa construită: 484 mp   Ţara: S.U.A.; Oraşul: New York; Adresa: Third Avenue nr. 573-577197433.078.965,16D 213/11.10.1974în administrare   imobil
    995948.29.01TerenSuprafaţa 1.075 mp   Ţara: Norvegia; Oraşul: Oslo; Adresa: Str. Oscars Gate 51197326.147.292,19D 920/26.11.1973în administrare   imobil
    995958.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 901,44 mp Suprafaţa construită: 425 mp   Ţara: Norvegia; Oraşul: Oslo; Adresa: Str. Oscars Gate 5119733.363.146,63D 920/26.11.1973în administrare   imobil
    995968.29.01TerenSuprafaţa 3.600 mp   Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Rideau nr. 65519779.145.107,06NP 6430/6303/ 29.12.1977în administrare   imobil
    995978.29.01ClădireRegim înălţime: D + P + 3E Suprafaţa utilă: 2.718 mp Suprafaţa construită: 609,11 mp   Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Rideau nr. 65519776.073.275,85NP 6430/6303/ 29.12.1977în administrare   imobil
    995988.29.01TerenSuprafaţa 600 mp   Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Wilbroad nr. 473-47519694.556.853,60D 565/14.08.1969în administrare   imobil
    995998.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 566,52 mp Suprafaţa construită: 193 mp   Ţara: Canada; Oraşul: Ottawa; Adresa: Str. Wilbroad nr. 473-4751969452.446,92D 565/14.08.1969în administrare   imobil
    996008.29.01ClădireRegim înălţime: P + 4E Suprafaţa utilă: 2.677 mp Suprafaţa construită: 530 mp   Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Str. Sainte Dominique nr. 12319392.903.611,94Act cumpărare 2/29.03.1939în administrare   imobil
    996018.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 3E + M Suprafaţa utilă: 1.219,72 mp Suprafaţa construită: 285 mp   Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue De L'Exposition nr. 1, 3, 519391.557.323,24Act cumpărare 2/29.03.1939în administrare   imobil
    996028.29.01TerenSuprafaţa 5.200 mp   Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue De L'Exposition nr. 1, 3, 51939241.717.190,00Act cumpărare 2/29.03.1939în administrare   imobil
    996038.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + P + 4E Suprafaţa utilă: 3.128,88 mp Suprafaţa construită: 526,08 mp   Ţara: Franţa; Oraşul: Paris; Adresa: Rue De L'Exposition nr. 1, 3, 519393.990.620,28Act cumpărare 2/29.03.1939în administrare   imobil
    996048.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 1.650 mp Suprafaţa construită: 317,7 mp   Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung-Dong nr. A19882.355.887,50Schimb proprietăţi/ reciprocitateîn administrare   imobil
    996058.29.01TerenSuprafaţa 7.575 mp   Ţara: Coreea de Nord; Oraşul: Phenian; Adresa: Str. Munhung-Dong nr. A19880,00Schimb proprietăţi/ reciprocitateîn administrare   imobil
    996068.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: P + 3E Suprafaţa utilă: 3.189 mp Suprafaţa construită: 1.210 mp   Ţara: Cehia; Oraşul: Praga; Adresa: Str. Nerudova 5, Praga19381.442.014,58Act cumpărare/ 8.09.1938în administrare   imobil
    996078.29.01TerenSuprafaţa 4.250 mp   Ţara: Cehia; Oraşul: Praga; Adresa: Str. Nerudova 5, Praga193861.564.373,75Act cumpărare/ 8.09.1938în administrare   imobil
    996088.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 372 mp Suprafaţa construită: 194 mp   Ţara: Africa de Sud; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 011119911.124.696,88Contract nr. T39089/91/ 20.06.1991în administrare   imobil
    996098.29.01TerenSuprafaţa 1.355 mp   Ţara: Africa de Sud; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 01111991585.915,55Contract nr. T39089/91/ 20.06.1991în administrare   imobil
    996108.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 740 mp Suprafaţa construită: 333 mp   Ţara: Africa de Sud; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 011119911.644.625,56Contract nr. T39089/91/ 20.06.1991în administrare   imobil
    996118.29.01TerenSuprafaţa 2.474 mp   Ţara: Africa de Sud; Oraşul: Pretoria; Adresa: Str. Charles nr. 117, Brooklyn 011119911.069.782,34Contract nr. T39089/91/ 20.06.1991în administrare   imobil
    996128.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: D + P + 3E Suprafaţa utilă: 1.933,75 mp Suprafaţa construită: 293,5 mp   Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio Janeiro; Adresa: Str. Cosme Velho nr. 2561983488.756,04Contract cumpărareîn administrare   imobil
    996138.29.01TerenSuprafaţa 1.500 mp   Ţara: Brazilia; Oraşul: Rio Janeiro; Adresa: Str. Cosme Velho nr. 256198313.037.161,50Contract cumpărareîn administrare   imobil
    996148.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 2.120,10 mp Suprafaţa construită: 446 mp   Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 3619624.122.557,88Act cumpărare nr. 256.479/ 10.12.1962în administrare   imobil
    996158.29.01TerenSuprafaţa 2.170 mp   Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 36196223.458.242,50Act cumpărare nr. 256.479/ 10.12.1962în administrare   imobil
    996168.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 4E Suprafaţa utilă: 1.255,80 mp Suprafaţa construită: 294 mp   Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Nicolo Tartaglia 3619622.442.049,12Act cumpărare nr. 256.479/ 10.12.1962în administrare   imobil
    996178.29.01ClădireRegim înălţime: P + 3E Suprafaţa utilă: 7.512 mp Suprafaţa construită: 1.858 mp   Ţara: Italia; Oraşul: Roma; Adresa: Str. Piazza Jose de San Martin nr. 119222.490.068,00Donaţieîn administrare   imobil
    996188.29.01ClădireRegim înălţime: P + E Suprafaţa utilă: 938 mp Suprafaţa construită: 474 mp   Ţara: Chile; Oraşul: Santiago Chile; Adresa: Str. Benjamin nr. 2.95519701.047.453,30D 513/16.12.1970în administrare   imobil
    996198.29.01TerenSuprafaţa 1.780 mp   Ţara: Chile; Oraşul: Santiago Chile; Adresa: Str. Benjamin nr. 2.955197014.162.292,32D 513/16.12.1970în administrare   imobil
    996208.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S+P+2E+M Suprafaţa utilă: 4.129 mp Suprafaţa construită: 1.048 mp   Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fosta Stiniakovo nr. 4)19884.251.449,38Convenţie guvernamentalăîn administrare   imobil
    996218.29.01ClădireRegim înălţime: P Suprafaţa utilă: 160 mp Suprafaţa construită: 165 mp   Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fostă Stiniakovo nr. 4)1988164.572,63Convenţie guvernamentalăîn administrare   imobil
    996228.29.01TerenSuprafaţa 8.800 mp   Ţara: Bulgaria; Oraşul: Sofia; Adresa: Str. Mihai Eminescu 4 (Fostă Stiniakovo nr. 4)1988638.306,23Convenţie guvernamentalăîn administrare   imobil
    996238.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: P + 3E Suprafaţa utilă: 1.455,87 mp Suprafaţa construită: 625 mp   Ţara: Suedia; Oraşul: Stockholm; Adresa: Str. Oster- Malmsgatan nr. 36197010.493.324,41D 322/4.07.1970în administrare   imobil
    996248.29.01TerenSuprafaţa 1.675 mp   Ţara: Suedia; Oraşul: Stockholm; Adresa: Str. Oster- Malmsgatan nr. 36197065.185.807,50D 322/4.07.1970în administrare   imobil
    996258.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: D+P+2E+M Suprafaţa utilă: 1.416,6 mp Suprafaţa construită: 360 mp   Ţara: Franţa; Oraşul: Strasbourg; Adresa: Alee De La Robertsau nr 64199311.554.379,46HG 42/1993în administrare   imobil
    996268.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 586,47 mp Suprafaţa construită: 247 mp   Ţara: Israel; Oraşul: Tel Aviv; Adresa: Str. Liberman nr. 11949984.609,00Construcţieîn administrare   imobil
    996278.29.01TerenSuprafaţa 570 mp   Ţara: Israel; Oraşul: Tel Aviv; Adresa: Str. Liberman nr. 119497.310.000,00Act cumpărare/ 1949în administrare   imobil
    996288.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S + P + 4E Suprafaţa utilă: 5.727,34 mp Suprafaţa construită: 1.078,59 mp   Ţara: Japonia; Oraşul: Tokyo; Adresa: Str. Nishi Azabu Minato-Ku 3-16-19, Tokyo197521.116.062,68D 191/6.09.1975în administrare   imobil
    996298.29.01TerenSuprafaţa 1.403 mp   Ţara: Japonia; Oraşul: Tokyo; Adresa: Str. Nishi Azabu Minato-Ku 3-16-19, Tokyo197595.316.601,52D 191/6.09.1975în administrare   imobil
    996308.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S+P+2E Suprafaţa utilă: 3.355,07 mp Suprafaţa construită: 1.012 mp   Ţara: Polonia; Oraşul: Varşovia; Adresa: Str. Fr. Chopina, Varşovia19507.687.608,27Schimb de terenuriîn administrare   imobil
    996318.29.01ClădireRegim înălţime: S+P+3E Suprafaţa utilă: 1.840,47 mp Suprafaţa construită: 358 mp   Ţara: Polonia; Oraşul: Varşovia; Adresa: Str. Fr. Chopina, Varşovia19504.216.533,34Schimb de terenuriîn administrare   imobil
    996328.29.01ClădireSediu misiune Regim înălţime: S+P+3E+M Suprafaţa utilă: 1.391,8 mp Suprafaţa construită: 590 mp   Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Prinz Eugen nr. 60, Viena19362.495.905,13Act cumpărare 43.051/ 10.09.1936în administrare   imobil
    996338.29.01TerenSuprafaţa 1.063 mp   Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Prinz Eugen nr. 60, Viena19364.021.953,51Act cumpărare 43.051/ 10.09.1936în administrare   imobil
    996348.29.01ClădireRegim înălţime: S+P+6E Suprafaţa utilă: 1.482,54 mp Suprafaţa construită: 318 mp   Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Theresianumgasse nr. 2519561.225.961,30Act cumpărare 2.599/ 30.04.1956în administrare   imobil
    996358.29.01TerenSuprafaţa 1.051 mp   Ţara: Austria; Oraşul: Viena; Adresa: Str. Theresianumgasse nr. 2519564.544.629,10Act cumpărare 2.599/ 30.04.1956în administrare   imobil
    996368.29.01ClădireRegim înălţime: P + 3E Suprafaţa utilă: 962,61 mp Suprafaţa construită: 590 mp   Ţara: Italia; Oraşul: Veneţia; Adresa: Str. Cannaregio nr. 2.214193027.350.250,00Act cumpărare/1930în administrare   imobil
    996378.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 2.010 mp Suprafaţa construită: 460 mp   Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: 23 Street nr. 1.60719301.352.524,56Act cumpărare/1930în administrare   imobil
    996388.29.01TerenSuprafaţa 830 mp   Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: 23 Street nr. 1.607193018.502.609,00Act cumpărare/1930în administrare   imobil
    996398.29.01ClădireRegim înălţime: D + P + 3E Suprafaţa utilă: 810,12 mp Suprafaţa construită: 125 mp   Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts nr. 2.2381965849.608,17Act cumpărare/1965în administrare   imobil
    996408.29.01TerenSuprafaţa 125 mp   Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Str. Massachusetts nr. 2.23819652.786.537,50Act cumpărare/1965în administrare   imobil
    996418.29.01ClădireRegim înălţime:D+P+E+M Suprafaţa utilă: 360 mp Suprafaţa construită: 95 mp   Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Q Street nr. 2.239196554.700,50Act cumpărare/1965în administrare   imobil
    996428.29.01TerenSuprafaţa 95 mp   Ţara: S.U.A.; Oraşul: Washington; Adresa: Q Street nr. 2.23919652.117.768,50Act cumpărare/1965în administrare   imobil
    996438.29.01TerenSuprafaţa 7.000 mp   Ţara: Maroc; Oraşul: Rabat; Adresa: Str. Ouezzane nr. 1019821.315.134,25Titlu funciar 79831/ 14.01.1982în administrare   imobil
    996448.29.01TerenSuprafaţa 1.152 mp   Ţara: Lituania; Oraşul: Vilnius; Adresa: Str. Ciurlionio nr. 11B Vilnius1995655.580,73HG 970/4.12.1995în administrare   imobil
    996458.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 3E + M Suprafaţa utilă: 8.411 mp Suprafaţa construită: 1.515 mp   Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Dorotheen nr. 62-66, 10117, Berlin200198.702.207,06HG 630/6.07.2001în administrare   imobil
    996468.29.01TerenSuprafaţa 2.241 mp   Ţara: Germania; Oraşul: Berlin; Adresa: Str. Dorotheen nr. 62-66, 10117, Berlin200172.677.310,75HG 630/6.07.2001în administrare   imobil
    996478.29.06ClădireRegim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 5.358 mp Suprafaţa construită: 2.407 mp Carte funciară nr. 107723   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Modrogan nr. 1419913.923.560,93HG 811/1991în administrare   imobil
    996488.29.06ClădireRegim înălţime: S + P + 3E Suprafaţa utilă: 1.248 mp Suprafaţa construită: 593 mp Carte funciară nr. 107715   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 331991358.199,28PMB 809/1991în administrare   imobil
    996498.29.06ClădireRegim înălţime: S + P + E + M Suprafaţa utilă: 897 mp Suprafaţa construită: 247 mp Carte funciară nr. 107753   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 241997112.247,91HG 5/1997în administrare   imobil
    996508.29.06ClădireRegim înălţime: D + P + E + M Suprafaţa utilă: 756 mp Suprafaţa construită: 295 mp Carte funciară nr. 107709   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Muzeul Zambaccian nr. 18199719.602,62HG 5/1997în administrare   imobil
    996518.28.10ClădireSpaţiu în cadrul unei clădiri aflate în administrarea RAPPS Suprafaţa utilă: 557 mp Carte funciară nr. 102074   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Paris 1119923.782,86HG 142/1992în administrare   imobil
    996528.29.06ClădireRegim înălţime: S + P + E Suprafaţa utilă: 1.729 mp Suprafaţa construită: 666 mp Carte funciară nr. 107737   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Bd. Primăverii nr. 17199743.525,24HG 74/1997în administrare   imobil
    996548.29.06TerenCarte funciară nr. 100647 Suprafaţa 171 mp   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Donici nr. 61997735.300,00HG 5/1997în administrare   imobil
    996558.28.10ClădireMagazie pe structură metalică Regim înălţime: P Suprafaţa: 145,87 Carte funciară nr. 103143   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Cireşului nr. 131962141.985,93SPC 3112/1962în administrare   imobil
    996568.29.06TerenCarte funciară nr. 42602 Suprafaţa 194.127,41 mp   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Dr. Mina Minovici nr. 1 (Bucureşti-Ploieşti 2B)1996838.630.411,20HG 1059/1996în administrare   imobil
    996588.29.06TerenCarte funciară nr. 107723 Suprafaţa 5.358 mp   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Modrogan nr. 14199134.559.100,00HG 811/1991în administrare   imobil
    996598.29.06TerenCarte funciară nr. 107753 Suprafaţa 682 mp   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Aleea Alexandru nr. 2419974.900.000,50HG 5/1997în administrare   imobil
    996608.29.06TerenCarte funciară nr. 107709 Suprafaţa 2.610 mp   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Muzeul Zambaccian nr. 18199716.834.500,00HG 5/1997în administrare   imobil
    996618.29.06TerenCarte funciară nr. 107737 Suprafaţa 1.478 mp   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Bd. Primăverii nr. 1719979.533.100,00HG 74/1997în administrare   imobil
    996628.29.06ClădireRegim înălţime: S + P + 2E + M Suprafaţa utilă: 645 mp Suprafaţa construită: 152 mp Carte funciară nr. 100647   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Donici nr. 6199761.963,87HG 5/1997în administrare   imobil
    1436978.29.01ClădireRegim înălţime: S + P + 8E Suprafaţa utilă: 2.897,10 mp Suprafaţa construită: 832,5 mpSd = 3.219 mpŢara: Belgia; Oraşul: Bruxelles; Adresa: Rue Montoyer nr. 12200218.124.512,00OU 88/2002în administrare   imobil
    1523508.29.06ClădireNr. cadastral: 7139 Regim înălţime: S + P + 2E Suprafaţa utilă: 1.208,18 Suprafaţa construită: 276,87   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Ermil Pangratti nr. 2020064.875.020,33HG 77/2006în administrare   imobil
    1523498.29.06TerenSuprafaţa 1.180,13 mp   Ţara: România; Oraşul: Bucureşti; Adresa: Str. Ermil Pangratti nr. 2020067.611.000,00HG 77/2006în administrare   imobil
      TOTAL:2.769.745.244,86
  ------