HOTĂRÂRE nr. 460 din 10 iulie 2013privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 17 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. d), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 10 iulie 2013.Nr. 460.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului şise dau în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva,aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
    Nr. crt.Administratorul bunurilorCod de clasificareTipul bunului (mobil/ imobil)Datele de identificareVecinătăţiAdresa/LocalitateAnul dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică (administrare/concesiune)
    Denumirea bunuluiDescrierea tehnică
    Suprafaţa (ha)Numărul cadastralNumăr carte funciară
    1Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R15901208.04.01imobilTeren destinat împăduririi4,476135314181conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Arad, municipiul Arad200623.747contract de vânzare-cumpărare nr. 3208/14.07.2006/în administrare
    28.04.01imobilPădure6,940580217conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Albeştii de Muscel200450.264contract de vânzare-cumpărare nr. 1332/27.09. 2004/în administrare
    38.04.01imobilPădure9980218conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Albeştii de Muscel200465.280contract de vânzare-cumpărare nr. 1333/27.09. 2004/în administrare
    48.04.01imobilPădure0,51780219conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Albeştii de Muscel20043.962contract de vânzare-cumpărare nr. 1435/13.10. 2004/în administrare
    58.04.01imobilTeren destinat împăduririi964480716conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Lereşti200453.547contract de vânzare-cumpărare nr. 1669/30.11. 2004/în administrare
    68.04.01imobilPădure10645, 64680717conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Lereşti200464.697contract de vânzare-cumpărare nr. 1670/30.11. 2004/în administrare
    78.04.01imobilPădure1,008355580616conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Costeşti200310.542contract de vânzare-cumpărare nr. 1999/29.10. 2003/în administrare
    88.04.01imobilTeren destinat împăduririi5,528970090conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş (DB), comuna Morteni20037.915contract de vânzare-cumpărare nr. 2043/10.11. 2003/în administrare
    98.04.01imobilTeren destinat împăduririi9,998928870091conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş (DB), comuna Morteni200312.782contract de vânzare-cumpărare nr. 2059/13.11. 2003/în administrare
    108.04.01imobilTeren destinat împăduririi2,23498380089conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi20042.856contract de vânzare-cumpărare nr. 165/18.02. 2004/în administrare
    118.04.01imobilTeren destinat împăduririi48380089conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi20045.111contract de vânzare-cumpărare nr. 159/18.02. 2004/în administrare
    128.04.01imobilTeren destinat împăduririi1,038380089conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi20041.316contract de vânzare-cumpărare nr. 160/18.02.2004/în administrare
    138.04.01imobilTeren destinat împăduririi28380089conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi20042.555contract de vânzare-cumpărare nr. 162/18.02.2004/în administrare
    148.04.01imobilTeren destinat împăduririi2,09748380089conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi20042.680contract de vânzare-cumpărare nr. 161/18.02.2004/în administrare
    158.04.01imobilTeren destinat împăduririi2,18380089conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi20042.683contract de vânzare-cumpărare nr. 158/18.02.2004/în administrare
    168.04.01imobilTeren destinat împăduririi3,62138380089conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi20044.627contract de vânzare-cumpărare nr. 157/18.02.2004/în administrare
    178.04.01imobilTeren destinat împăduririi0,58380089conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi2004639contract de vânzare-cumpărare nr. 163/18.02.2004/în administrare
    188.04.01imobilTeren destinat împăduririi48380089conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi20045.111contract de vânzare-cumpărare nr. 908/21.07.2004/în administrare
    198.04.01imobilTeren destinat împăduririi38380089conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi20043.832contract de vânzare-cumpărare nr. 914/23.07.2004/în administrare
    208.04.01imobilPădure5117, 11580192, 80191conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Morăreşti200377.958contract de vânzare-cumpărare nr. 1072/19.05.2003/în administrare
    218.04.01imobilPădure10,017712680188conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Morăreşti200494.043contract de vânzare-cumpărare nr. 630/26.04.2004/în administrare
    228.04.01imobilPădure9,99212780190conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Morăreşti200488.399contract de vânzare-cumpărare nr. 628/26.04.2004/în administrare
    238.04.01imobilPădure111680187conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Morăreşti200320.919contract de vânzare-cumpărare nr. 1096/22.05.2003/în administrare
    248.04.01imobilPădure1023780404conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Corbeni200394.800contract de vânzare-cumpărare nr. 1850/24.09.2003/în administrare
    258.04.01imobilPădure0,752056380388conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Merişani20047.373contract de vânzare-cumpărare nr. 1710/13.12.2004/în administrare
    268.04.01imobilPădure9,00223480311conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Mălureni200365.232contract de vânzare-cumpărare nr. 1903/2.10.2003/în administrare
    278.04.01imobilPădure2,513180482conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Nucşoara200331.351contract de vânzare-cumpărare nr. 1163/2.06.2003/în administrare
    288.04.01imobilPădure2,2548980375conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Miceşti200417.218contract de vânzare-cumpărare nr. 1712/13.12.2004/în administrare
    298.04.01imobilPădure2,370248082407conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Albota200410.972contract de vânzare-cumpărare nr. 1334/27.09.2004/în administrare
    308.04.01imobilPădure1,547980683conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Albota20047.346contract de vânzare-cumpărare nr. 1711/13.12.2004/în administrare
    318.04.01imobilPădure10,01261281148conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Călineşti2003105.667contract de vânzare-cumpărare nr. 1197/6.06.2003/în administrare
    328.04.01imobilPădure942680739conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni2003108.711contract de vânzare-cumpărare nr. 1869/26.09.2003/în administrare
    338.04.01imobilPădure245780743conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni200326.678contract de vânzare-cumpărare nr. 1971/22.10.2003/în administrare
    348.04.01imobilPădure245880742conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni200326.678contract de vânzare-cumpărare nr. 1975/23.10.2003/în administrare
    358.04.01imobilPădure3,2652180738conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni200430.131contract de vânzare-cumpărare nr. 908/30.06.2004/în administrare
    368.04.01imobilPădure2,20153280741conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni200420.264contract de vânzare-cumpărare nr. 1688/6.12.2004/în administrare
    378.04.01imobilPădure2,709353380740conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni200419.706contract de vânzare-cumpărare nr. 1687/6.12.2004/în administrare
    388.04.01imobilPădure1,99988023680236conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Vlădeşti200417.896contract de vânzare-cumpărare nr. 884/25.06.2004/în administrare
    398.04.01imobilPădure2,098714780083conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Popeşti200410.227contract de vânzare-cumpărare nr. 1341/28.09.2004/în administrare
    408.04.01imobilPădure2,758039080390conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Cotmeana200331.700contract de vânzare-cumpărare nr. 1998/29.10.2003/în administrare
    418.04.01imobilPădure11,513380566conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Nucşoara2002297.501contract de vânzare-cumpărare nr. 1204/6.11.2002/în administrare
    428.04.01imobilPădure113280567conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Argeş, comuna Nucşoara200226.373contract de vânzare-cumpărare nr. 1108/17.10.2002/în administrare
    438.04.01imobilPădure9,003636960270conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău200350.150contract de vânzare-cumpărare nr. 3779/9.10.2003/în administrare
    448.04.01imobilPădure246060530conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci20037.200contract de vânzare-cumpărare nr. 4059/30.10.2003/în administrare
    458.04.01imobilPădure1,559760527conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci20046.383contract de vânzare-cumpărare nr. 2712/31.08.2004/în administrare
    468.04.01imobilPădure1,793133160194conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Solonţ20046.044contract de vânzare-cumpărare nr. 2987/27.09.2004/în administrare
    478.04.01imobilPădure4,19016023960239conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani200315.200contract de vânzare-cumpărare nr. 4390/24.11.2003/în administrare
    488.04.01imobilPădure1,796030460304conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău200414.006contract de vânzare-cumpărare nr. 3120/7.10.2004/în administrare
    498.04.01imobilPădure5,760413, 699, 69760413, 60342, 60340conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri200446.989contract de vânzare-cumpărare nr. 3520/19.11.2004/în administrare
    508.04.01imobilPădure0,887482260600conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, oraşul Slănic-Moldova20048.025contract de vânzare-cumpărare nr. 3146/8.10.2004/în administrare
    518.04.01imobilTeren destinat împăduririi1,7442105760827conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna20031.500contract de vânzare-cumpărare nr. 3693/1.10.2003/în administrare
    528.04.01imobilPădure1,44130260828conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna200412.108contract de vânzare-cumpărare nr. 3080/5.10.2004/în administrare
    538.04.01imobilPădure7,55560833, 1054, 105660833, 60832, 60831conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna200375.938contract de vânzare-cumpărare nr. 3692/1.10.2003/în administrare
    548.04.01imobilTeren destinat împăduririi1,74461052, 105360829, 60830conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna20031.500contract de vânzare-cumpărare nr. 3694/1.10.2003/în administrare
    558.04.01imobilTeren destinat împăduririi16,29239, 238, 237,25495, 25496, 25497conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Galaţii Bistriţei200630.137contract de vânzare-cumpărare nr. 455/27.01.2006/în administrare
    568.04.01imobilTeren destinat împăduririi331,2351,  353,  356,  359,  358,  360,  361,  364,  365,  366,  352,  354,  355,  336,  337,  357,  340/1,  340/5,  340/3,  340/2,  340/4,  362,  363,  341,  328,  327,  329,  330,  331,  332,  333,  334,  335,  339,  342,  344,  345,  346,  347,  34825326, 25335, 25325, 25310, 25309, 25307, 25308, 25318, 25319, 25316, 25317, 25314, 25315, 25338, 25331, 25303, 25304, 25302, 25311, 25312, 25300, 25301, 25313, 25306, 25305, 25348, 25333, 25334, 25332, 25330, 25339, 25337, 25336, 25342, 25343, 25341, 25340, 25321, 25329, 25322conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Dumitriţa20073.524.213contract de vânzare-cumpărare nr. 1807,1864,1840,1800,1846,1838, 1841,1862,1867,1865,1863,1848, 1889,1811,1803,1802,1805,1804, 1806,1839,1845,1866,1801,1888, 1842,94,1799,1809,1904,1843,1844, 1810,1837,1808,1847/2007, 2008/ în administrare
    578.04.01imobilPădure14,2100,  101,  103,  10225327, 25163, 25323, 25324conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Dumitriţa2007151.099contract de vânzare-cumpărare nr. 1868,1849/2007/în administrare
    588.04.01imobilTeren destinat împăduririi10,21422,  42320734, 20737conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Călăraşi, comuna Mânăstirea200627.567contract de vânzare-cumpărare nr. 1815/18.08.2006/în administrare
    598.04.01imobilPădure449570154conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bărbuleţu200423.600contract de vânzare-cumpărare nr. 2140/17.03.2004/în administrare
    608.04.01imobilPădure968770222conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Măneşti200350.254contract de vânzare-cumpărare nr. 5753/24.11.2003/în administrare
    618.04.01imobilPădure2,949838270171conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Vişineşti200326.233contract de vânzare-cumpărare nr. 5386/28.10.2003/în administrare
    628.04.01imobilPădure3569,  57770358, 70359conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead200418.593contract de vânzare-cumpărare nr. 5751/24.11.2003/în administrare
    638.04.01imobilPădure8,557670357conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead200456.887contract de vânzare-cumpărare nr. 5679/18.11.2003/în administrare
    648.04.01imobilPădure9,356870356conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead200454.319contract de vânzare-cumpărare nr. 5676/18.11.2003/în administrare
    658.04.01imobilTeren destinat împăduririi0,868270355conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead200415.252contract de vânzare-cumpărare nr. 4782/2.07.2004/în administrare
    668.04.01imobilPădure0,5668470361conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead20048.189contract de vânzare-cumpărare nr. 4616/2.07.2004/în administrare
    678.04.01imobilPădure0,8468370360conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead200414.056contract de vânzare-cumpărare nr. 4781/2.07.2004/în administrare
    688.04.01imobilPădure1,100865770354conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead20046.535contract de vânzare-cumpărare nr. 4614/24.06.2004/în administrare
    698.04.01imobilPădure2,28157270213conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Vulcana- Pandele200414.024contract de vânzare-cumpărare nr. 6256/23.12.2003/în administrare
    708.04.01imobilPădure8,999839170232conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, oraşul Pietroşiţa200447.183contract de vânzare-cumpărare nr. 5262/18.08.2004/în administrare
    718.04.01imobilPădure12,9308493,  485,  486,  487,  48870385, 70378, 70379, 70380, 70383conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani200328.650contract de vânzare-cumpărare nr. 5085/8.10.2003/în administrare
    728.04.01imobilPădure6,94483,  50770384, 70377conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani200313.689contract de vânzare-cumpărare nr. 5385/28.10.2003/în administrare
    738.04.01imobilPădure252470381conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani2003943contract de vânzare-cumpărare nr. 5384/28.10.2003/în administrare
    748.04.01imobilPădure2,999930870129conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cobia200416.866contract de vânzare-cumpărare nr. 6125/15.12.2003/în administrare
    758.04.01imobilPădure9,000571870481conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Gura Ocniţei200411.091contract de vânzare-cumpărare nr. 5717/20.11.2003/în administrare
    768.04.01imobilPădure3,999838370615conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ulieşti20044.137contract de vânzare-cumpărare nr. 5759/24.11.2003/în administrare
    778.04.01imobilPădure9151670798conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Voineşti200456.544contract de vânzare-cumpărare nr. 2243/19.03.2004/în administrare
    788.04.01imobilPădure1042670242conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Vişina200441.063contract de vânzare-cumpărare nr. 5413/29.10.2003/în administrare
    798.04.01imobilPădure8,8704125,  12670112, 70113conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Pucheni200450.519contract de vânzare-cumpărare nr. 2825/16.04.2004/în administrare
    808.04.01imobilPădure1,998475670595conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Şotânga200412.001contract de vânzare-cumpărare nr. 4416/16.06.2004/în administrare
    818.04.01imobilPădure0,695775770594conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Şotânga20043.788contract de vânzare-cumpărare nr. 4558/21.06.2004/în administrare
    828.04.01imobilPădure7,00171683, 168470799, 70796conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Voineşti200439.601contract de vânzare-cumpărare nr. 5264/18.08.2004/în administrare
    838.04.01imobilTeren destinat împăduririi1176870797conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Voineşti20043.527contract de vânzare-cumpărare nr. 5564/1.09.2004/în administrare
    848.04.01imobilPădure0,9871070376conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani20045.730contract de vânzare-cumpărare nr. 5087/12.07.2004/în administrare
    858.04.01imobilPădure0,839673070375conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani20044.928contract de vânzare-cumpărare nr. 5478/26.08.2004/în administrare
    868.04.01imobilPădure1,571170382conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani20048.701contract de vânzare-cumpărare nr. 5636/10.09.2004/în administrare
    878.04.01imobilPădure2,7349763,  76770596, 70597conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Şotânga200415.797contract de vânzare-cumpărare nr. 5563/1.09.2004/în administrare
    888.04.01imobilPădure19182,  20770268, 70267conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ocniţa200334.919contract de vânzare-cumpărare nr. 5335/24.10.2003/în administrare
    898.04.01imobilPădure186670316conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Lucieni200413.553contract de vânzare-cumpărare nr. 4382/14.06.2004/în administrare
    908.04.01imobilPădure1115970236conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Dragomireşti20045.804contract de vânzare-cumpărare nr. 3857/17.06.2004/în administrare
    918.04.01imobilPădure105335, 533677665, 77668conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte200457.846contract de vânzare-cumpărare nr. 4287/7.07.2004/în administrare
    928.04.01imobilPădure0,749728770266conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ocniţa20041.321contract de vânzare-cumpărare nr. 5407/23.08.2004/în administrare
    938.04.01imobilPădure11,58182,  183,  19070106, 70104, 70105conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ludeşti200322.908contract de vânzare-cumpărare nr. 5435/23.10.2003/în administrare
    948.04.01imobilPădure5,924770108conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ludeşti200435.601contract de vânzare-cumpărare nr. 6101/12.12.2003/în administrare
    958.04.01imobilPădure8,625270103conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ludeşti200451.893contract de vânzare-cumpărare nr. 1903/8.03.2004/în administrare
    968.04.01imobilTeren destinat împăduririi5,999923570107conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ludeşti200431.844contract de vânzare-cumpărare nr. 5670/18.11.2003/în administrare
    978.04.01imobilPădure2,2429870133conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cobia200311.670contract de vânzare-cumpărare nr. 5074/8.10.2003/în administrare
    988.04.01imobilPădure1,039932870134conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cobia20047.871contract de vânzare-cumpărare nr. 2956/21.04.2004/în administrare
    998.04.01imobilPădure14,2023226,  238,  23970132, 70130, 70131conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cobia200424.079contract de vânzare-cumpărare nr. 1279,4522,4524/2004/în administrare
    1008.04.01imobilPădure91636, 1637, 163871455, 71456, 71457conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, municipiul Moreni200456.358contract de vânzare-cumpărare nr. 5604/7.09.2004/în administrare
    1018.04.01imobilPădure3,75365./170595conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna I.L. Caragiale200449.001contract de vânzare-cumpărare nr. 5649/14.09.2004/în administrare
    1028.04.01imobilPădure5,4171484,  485,  48670175, 70176, 70177conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Vişineşti200456.541contract de vânzare-cumpărare nr. 7014/5.11.2004/în administrare
    1038.04.01imobilPădure2,028622635333conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Bengeşti- Ciocadia200418.257contract de vânzare-cumpărare nr. 751/10.03.2004/în administrare
    1048.04.01imobilPădure10,006822735331conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Bengeşti- Ciocadia200488.717contract de vânzare-cumpărare nr. 752/22.03.2004/în administrare
    1058.04.01imobilPădure0,445946036080conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Tismana20035.067contract de vânzare-cumpărare nr. 3048/14.10.2003/în administrare
    1068.04.01imobilPădure3,958347236082conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Tismana200340.877contract de vânzare-cumpărare nr. 2877/26.09.2003/în administrare
    1078.04.01imobilPădure3,953247136081conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Tismana200340.877contract de vânzare-cumpărare nr. 2879/26.09.2003/în administrare
    1088.04.01imobilPădure9,997832735567conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, oraşul Ţicleni200369.723contract de vânzare-cumpărare nr. 3287/5.11.2003/în administrare
    1098.04.01imobilPădure9,999939035569conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, oraşul Ţicleni200473.882contract de vânzare-cumpărare nr. 2296/12.08.2004/în administrare
    1108.04.01imobilPădure1,558435924conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Bâlteni200415.488contract de vânzare-cumpărare nr. 3425/29.09.2004/în administrare
    1118.04.01imobilTeren destinat împăduririi2,358335925conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Bâlteni200421.817contract de vânzare-cumpărare nr. 3424/29.09.2004/în administrare
    1128.04.01imobilPădure1,250261435923conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Bâlteni20049.767contract de vânzare-cumpărare nr. 2939/2.09.2004/în administrare
    1138.04.01imobilPădure2,38171635756conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Câlnic200321.633contract de vânzare-cumpărare nr. 3276/5.11.2003/în administrare
    1148.04.01imobilPădure4,640115135328conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Samarineşti200441.331contract de vânzare-cumpărare nr. 2880/30.08.2004/în administrare
    1158.04.01imobilPădure0,341322435581conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Slivileşti20041.488contract de vânzare-cumpărare nr. 3153/8.09.2004/în administrare
    1168.04.01imobilPădure2,310171835757conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Câlnic200415.727contract de vânzare-cumpărare nr. 643/10.03.2004/în administrare
    1178.04.01imobilPădure5,226935653conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Scoarţa200436.888contract de vânzare-cumpărare nr. 644/10.03.2004/în administrare
    1188.04.01imobilPădure1026035651conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Scoarţa200454.879contract de vânzare-cumpărare nr. 646/10.03.2004/în administrare
    1198.04.01imobilPădure926835652conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Scoarţa200471.023contract de vânzare-cumpărare nr. 645/10.03.2004/în administrare
    1208.04.01imobilPădure0,98789177conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Câlnic200411.207contract de vânzare-cumpărare nr. 8833/16.04.2007/în administrare
    1218.04.01imobilPădure2,500922335392conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Bărbăteşti200322.996contract de vânzare-cumpărare nr. 3077/16.10.2003/în administrare
    1228.04.01imobilPădure10,029870536159conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, oraşul Târgu Cărbuneşti200360.421contract de vânzare-cumpărare nr. 6922/10.12.2003/în administrare
    1238.04.01imobilPădure9,000219335296conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Săuleşti200483.006contract de vânzare-cumpărare nr. 588/5.03.2004/în administrare
    1248.04.01imobilPădure9,995922935300conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Săuleşti200475.526contract de vânzare-cumpărare nr. 2327/16.08.2004/în administrare
    1258.04.01imobilPădure9,1721035299conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Săuleşti200492.173contract de vânzare-cumpărare nr. 2329/16.08.2004/în administrare
    1268.04.01imobilPădure1,302945335990conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu20036.940contract de vânzare-cumpărare nr. 3229/30.10.2003/în administrare
    1278.04.01imobilPădure9,517142435997conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu2003121.787contract de vânzare-cumpărare nr. 3084/16.10.2003/în administrare
    1288.04.01imobilPădure10,024350735995conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu2004120.571contract de vânzare-cumpărare nr. 2152/30.07.2004/în administrare
    1298.04.01imobilPădure950635996conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu2004106.679contract de vânzare-cumpărare nr. 2153/30.07.2004/în administrare
    1308.04.01imobilPădure8,986750835992conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu200483.704contract de vânzare-cumpărare nr. 2154/30.07.2004/în administrare
    1318.04.01imobilPădure10,000235535466conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru200461.355contract de vânzare-cumpărare nr. 2377/18.08.2004/în administrare
    1328.04.01imobilPădure831035670conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Aninoasa200342.345contract de vânzare-cumpărare nr. 6780/3.12.2003/în administrare
    1338.04.01imobilPădure10,096417935341conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Turburea200340.964contract de vânzare-cumpărare nr. 2878/26.09.2003/în administrare
    1348.04.01imobilPădure8,242235997conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Padeş200364.184contract de vânzare-cumpărare nr. 3494/6.10.2004/în administrare
    1358.04.01imobilPădure1,992231035953conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Drăguţeşti200422.276contract de vânzare-cumpărare nr. 871/8.04.2004/în administrare
    1368.04.01imobilPădure4,003325635643conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Cătunele200335.259contract de vânzare-cumpărare nr. 2892/29.09.2003/în administrare
    1378.04.01imobilPădure0,442325435640conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Cătunele20033.253contract de vânzare-cumpărare nr. 2893/29.09.2003/în administrare
    1388.04.01imobilPădure5,360625135641conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Cătunele200370.020contract de vânzare-cumpărare nr. 2894/29.09.2003/în administrare
    1398.04.01imobilPădure7,179425235642conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Cătunele200395.961contract de vânzare-cumpărare nr. 2898/29.09.2003/în administrare
    1408.04.01imobilPădure1,499825335644conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Cătunele200319.147contract de vânzare-cumpărare nr. 2900/29.09.2003/în administrare
    1418.04.01imobilPădure2,002119135297conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Săuleşti200418.824contract de vânzare-cumpărare nr. 2898/31.08.2004/în administrare
    1428.04.01imobilPădure10,001922535298conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Săuleşti200463.865contract de vânzare-cumpărare nr. 2328/16.08.2004/în administrare
    1438.04.01imobilPădure3,514835219conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Jupâneşti200417.161contract de vânzare-cumpărare nr. 3337/21.09.2004/în administrare
    1448.04.01imobilPădure3,164549435994conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu200415.802contract de vânzare-cumpărare nr. 3526/8.10.2004/în administrare
    1458.04.01imobilPădure1050935991conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu2004105.975contract de vânzare-cumpărare nr. 2295/12.08.2004/în administrare
    1468.04.01imobilPădure0,999338235467conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru20046.437contract de vânzare-cumpărare nr. 2855/26.08.2004/în administrare
    1478.04.01imobilPădure0,6634435465conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru20044.958contract de vânzare-cumpărare nr. 876/9.04.2004/în administrare
    1488.04.01imobilPădure9,999734535468conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru200471.727contract de vânzare-cumpărare nr. 875/9.04.2004/în administrare
    1498.04.01imobilPădure3,000134635470conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru200424.059contract de vânzare-cumpărare nr. 874/9.04.2004/în administrare
    1508.04.01imobilPădure9,00134735469conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru200462.689contract de vânzare-cumpărare nr. 877/9.04.2004/în administrare
    1518.04.01imobilPădure14,0025171,  173,  17460511, 60512, 60513conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Iaşi, comuna Răducăneni200342.519contract de vânzare-cumpărare nr. 2883/23.09.2011/în administrare
    1528.04.01imobilTeren destinat împăduririi7,999472250357conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Olt, comuna Sprâncenata200619.783contract de vânzare-cumpărare nr. 2297/17.10.2006/în administrare
    1538.04.01imobilPădure0,257450701conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Olt, comuna Brebeni20081.708contract de vânzare-cumpărare nr. 131/28.01.2008/în administrare
    1548.04.01imobilTeren destinat împăduririi3,991922870136conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Vaslui, comuna Alexandru Vlahuţă200416.303contract de vânzare-cumpărare nr. 2281/18.10.2004/în administrare
    1558.04.01imobilPădure0,438250156conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Vrancea (ICAS), comuna Valea Sării20042.761contract de vânzare-cumpărare nr. 4005/19.10.2004/în administrare
    1568.04.01imobilPădure10149250583conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Vrancea (ICAS), comuna Boloteşti200474.392contract de vânzare-cumpărare nr. 3922/14.10.2004/în administrare
    1578.04.01imobilPădure14,661595, 159650577, 50578conform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul Vrancea (ICAS), comuna Boloteşti2004114.516contract de vânzare-cumpărare nr. 6622/6.12.2004/în administrare
  -------