RECTIFICARE nr. 179 din 11 iunie 2013pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 17 iulie 2013    La Legea nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013, se face următoarea rectificare:- la art. I pct. 23 (cu referire la norma de la art. 23 din Legea nr. 279/2005, republicată), în loc de: "art. 12 alin. (3)" se va citi: "art. 12 alin. (2)".-----