LEGE nr. 223 din 15 iulie 2013privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 17 iulie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 18 aprilie 2013, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 17^5 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale, valoarea cheltuielilor rambursabile și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 15 iulie 2013.Nr. 223.----