HOTĂRÂRE nr. 463 din 10 iulie 2013privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 16 iulie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 44 alin. (5) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea taxelor anuale, prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4) din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se reactualizează după cum urmează: a) taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 320 lei/kmý; b) taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 1.280 lei/kmý; c) taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 32.000 lei/kmý.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------------Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,Gheorghe DuţuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăBucureşti, 10 iulie 2013.Nr. 463.-------