HOTĂRÂRE nr. 441 din 4 iulie 2013privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 3, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se modifică în sensul scoaterii bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Anexa nr. 12, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, se completează cu bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPentru bunurile prevăzute la art. I, Administraţia Naţională "Apele Române" va efectua lucrările de cadastru şi înscrierea în cartea funciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul IIIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3, respectiv a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel Constantinp. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 4 iulie 2013.Nr. 441.  +  Anexa TABELcu mijloacele fixe cu rol de apărare împotrivainundaţiilor care se transferă de la MinisterulAgriculturii şi Dezvoltării Rurale - AgenţiaNaţională de Îmbunătăţiri Funciare (CUI 29275212) la MinisterulMediului şi Schimbărilor Climatice - AdministraţiaNaţională "Apele Române" (CUI 24326056),conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privindunele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
    Nr. crt.Nr. MF (actual)Cod de clasificaţieDenumirea activului din care urmează a fi transferate active, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006Denumirea activului care urmează a fi transferatAmplasamentCaracteristici tehniceAnul PIFValoarea actualizată, conform balanţei la data de 31 octombrie 2011  (lei)
    Curs de apăBazinul hidroLocalitateaJudeţul
    01234567891011
    A.B.A. ARGEŞ - VEDEA
    11510448.28.01Locuinţă apărare Bercelui - utilitate publicăLocuinţă apărare Bercelui (anexe şi teren aferent - 856,80 mp)DunăreDunăreCetăţeniTeleormanSt = 856,80 mp  Sc - canton = 105,4 mp  Sd - canton = 105,4 mp  Sc - grajd = 51,88 mp  Sd - grajd = 51,88 mp  Sc - magazie = 100 mp  Sd - magazie = 100 mp  Sc - wc = 10,81 mp  Sd - wc = 10,81 mp19672.266,00
    A.B.A. BANAT
    21528708.28.01Clădire canton 36 FoeniClădire canton 36 Foeni (teren aferent - 3.161 mp)     FoeniTimişSt = 3.161 mp  Sc = 266 mp  Sd = 266 mp195512,26
    A.B.A. BUZĂU - IALOMIŢA
    314506 (parţial)8.16.07Amenajarea Borcea de Sus - judeţul Călăraşi - utilitate publicăDig inelar Budeşti + teren aferent (4.200,00 mp)DunăreDunăreBorceaCălăraşiL = 1.400 m19656.924,00
    414610 (parţial)8.16.07Amenajarea Călăraşi Răul - judeţul Călăraşi - utilitate publicăDig inelar Borcea Veche + teren aferent (10.490,00 mp)DunăreDunăreCălăraşiCălăraşiL = 3.200 m197010.714,00
    516784 (parţial)8.28.01Amenajarea Borcea de Jos - judeţul Ialomiţa - utilitate publicăCanton Stelnica, anexe + teren aferent (1.553,25 mp)DunăreDunăreStelnicaIalomiţaSt = 1.553,25 mp  Sc - canton = 137,28 mp  Sd - canton = 137,28 mp  Sc - anexă = 91,14 mp  Sd - anexă = 91,14 mp196550.641,81
    616986 (parţial)8.28.01Amenajarea Stelnica - Borduşani - judeţul Ialomiţa - utilitate publicăClădire canton SPR Stelnica + teren aferent (750 mp)Braţul BorceaDunăreStelnica + BorduşaniIalomiţaSt = 750 mp  Sc - canton = 96 mp  Sd - canton = 96 mp198335.805,87
    716786 (parţial)8.28.01Amenajarea Giurgeni - Vlădeni - judeţul Ialomiţa - utilitate publicăClădire Canton 4 Vlădeni, anexe + teren aferent (900 mp)DunăreDunăreVlădeniIalomiţaSt = 900 mp  Sc - canton = 55 mp  Sd - canton = 55 mp Sc - anexă = 117 mp Sd - anexă = 117 mp196514.507,79
    A.B.A. DOBROGEA - LITORAL
    81528878.28.01Canton simplu 2 GârliciuCanton simplu 2 Gârliciu + teren aferent (900,00 mp)     GârliciuConstanţaSt = 900 mp  Sc = 134 mp  Sd = 134 mp196215.200,00
    9144178.03.12Baraj stăvilar mobil km 4 + 337Baraj stăvilar mobil km 4 + 337Canal Dunăre- Marea NeagrăCanal Dunăre- Marea NeagrăCernavodăConstanţaL = 22,54 m,  h = 19,5 m1969190.000,00
    101529128.28.01Canton 3 sector MăcinCanton 3 sector Măcin (teren aferent - 2.600 mp)     MăcinTulceaSt = 2.600 mp  Sc = 220 mp  Sd = 220 mp1960304,05
    A.B.A. JIU
    1118541 (parţial)8.16.07Atenuare Fântânele - judeţul Dolj - utilitate publicăDig apărare comuna VârvorDesnăţui (Terpezita)DunăreFântânele (Terpezita)DoljL = 630 m,  h = 1,7 m1971489,98
    1252058 (parţial)8.03.12 8.03.12 8.03.12 8.03.12 8.03.12Crivina Vânju Mare - judeţul Mehedinţi - utilitate publicăDescărcători CCS 107 IELIEP desecare BlahniţaBlahniţaDunăre   Mehedinţi   1976816,75
    13Descărcători CCS 109 IELIEP desecare BlahniţaBlahniţaDunăre   Mehedinţi   1976662,21
    14Descărcători CCP - CCP 10 - CCP 13 desecare BlahniţaBlahniţaDunăre   Mehedinţi   19765.063,24
    15Descărcători CCS 98 - CCS 130 desecare BlahniţaBlahniţaDunăre   Mehedinţi   19769.031,73
    16Descărcători regularizare Blahniţa JianaJiviţaDunăre   Mehedinţi   19786.819,94
    A.B.A. MUREŞ
    171509088.28.01Canton exploatare Mureş superior - utilitate publicăCanton exploatare Mureş superior - utilitate publică (Canton de exploatare Joseni)     JoseniHarghitaSc = 157 mp  Sd = 454 mp1999418.902,00
    A.B.A. OLT
    1877963 (parţial)8.03.12Sâmpetru Apaţa - judeţul Braşov - utilitate publicăClapet TC 1 canal CC 9Râul OltOltOrmenişBraşovDiametru = 1.200 mm198576,00
    A.B.A PRUT - BÂRLAD
    1975800 (parţial)8.03.10Câmpia Covurlui - judeţul Galaţi - utilitate publicăCanale evacuare Talabasca 1,17 km, conducte, lucrări de apărare, echipamenteValea CălmăţuiSiretTudor VladimirescuGalaţiL = 1.170 m1976186.197,00
    2024559 (parţial)8.17.02Vasluieţ - judeţul Vaslui - utilitate publicăBaraj acumulare Fereşti - 1 buc.FereştiVasluieţFereştiVasluiL = 149 m,  h = 6 m1963342.009,00
    A.B.A. SOMEŞ - TISA
    2182282 (parţial)8.17.03 8.17.03Turulung Negreşti - judeţul Satu Mare - utilitate publicăBaraj DadaDadaTalnaRacsaSatu MareL = 478 m,  h = 6,3 m197625.939,00
    22Baraj HodoşTurtTurTurtSatu MareL = 356 m,  h = 2,5 m197712.270,00
    2381789 (parţial)8.17.03Tur mal drept - judeţul Satu Mare - utilitate publicăBaraj TămăşeniHodoşTurHalmeuSatu MareL = 2.400 m,  h = 4,65 m197728.378,00
  -------