DECRET nr. 310 din 15 august 1978privind acordarea unor drepturi materiale personalului muncitor în activitatea de manipulare a mărfurilor în portul Constanta
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 76 din 15 august 1978     +  Articolul 1 (1) Docherii din portul Constanta vor primi, la intrarea în schimb, o masa calda în limita sumei de 6 lei pe zi de persoana. (2) Sumele necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli se vor suporta din rezultatele financiare ale unităţilor respective, fără modificarea indicatorilor economico-financiari aprobaţi anual.  +  Articolul 2 (1) Docherii care manipuleaza mărfuri ambalate în saci, produse chimice, explozive, abrazive şi alte asemenea, prevăzute în anexa*) la prezentul decret, vor primi, potrivit Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, retribuţii tarifare mai mari cu pînă la 8% pe timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. (2) Numărul beneficiarilor de retribuţii tarifare mai mari se aproba prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 3Muncitorii din unităţile subordonate altor ministere, care lucrează în portul Constanta şi care efectuează aceleaşi operaţiuni de manipulare a mărfurilor ca şi docherii din cadrul Întreprinderii de exploatare portuara Constanta, vor fi retribuiţi cu retribuţiile prevăzute pentru docheri şi vor beneficia de prevederile art. 1 din prezentul decret.  +  Articolul 4Şefii formatiilor - echipelor - de docheri care preiau şi formează echipe noi vor putea fi retribuiţi, o perioadă de cel mult 6 luni, cu retributia medie realizată în ultimele 3 luni cu formatiile conduse anterior, dacă îşi realizează planul.  +  Articolul 5Prevederile art. 1 şi 2 din prezentul decret se aplică şi personalului muncitor din celelalte porturi maritime şi fluviale.------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România -------