LEGE nr. 215 din 2 iulie 2013privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 1 septembrie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 2 iulie 2013.Nr. 215.-------