DECRET nr. 112 din 22 martie 1965privind acordarea unor drepturi angajaţilor trimişi sa lucreze în tari cu clima greu de suportat
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 10 din 22 martie 1965    Consiliul de Stat al Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul 1Angajaţii trimişi sa lucreze în tari cu clima greu de suportat beneficiază de: a) reducerea timpului de lucru pînă la 6 ore pe zi; b) acordarea unui concediu suplimentar de odihnă de 9-18 zile lucrătoare, în condiţii similare cu concediul de odihnă anual. Angajaţii trimişi sa îndeplinească munci didactice beneficiază de concediile anuale de odihnă stabilite pentru cadrele didactice; c) acordarea unui adaos la vechimea în munca, pentru drepturile de asigurări sociale, de 6 luni la fiecare an lucrat.Drepturile prevăzute la lit. b se acordă dacă angajaţii au lucrat cel puţin 2 luni în cursul unui an în ţările cu clima greu de suportat, iar drepturile prevăzute la lit. c se acordă dacă angajaţii au lucrat cel puţin 6 luni în ţările respective.Dispoziţiile prevăzute la lit. a nu se aplică personalului de paza, care beneficiază în compensare de majorarea corespunzătoare a concediului suplimentar, cu pînă la 12 zile lucrătoare anual.Concediul suplimentar de odihnă şi adaosul la vechimea în munca se calculează proporţional cu timpul lucrat în aceste tari.  +  Articolul 2Angajaţii trimişi sa lucreze în tari cu clima greu de suportat, pe bază de înţelegeri sau contracte externe, beneficiază numai de drepturile prevăzute la art. 1 lit. b şi c. în condiţiile specificate în acel articol.Concediul suplimentar de odihnă al acestor angajaţi se majorează în mod corespunzător, cu pînă la 12 zile lucrătoare anual, cînd durata timpului de lucru stabilită în înţelegeri sau contracte externe depăşeşte 6 ore pe zi.Concediul suplimentar de odihnă al angajaţilor prevăzuţi de acest articol se efectuează la întoarcerea în ţara.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Externe, după consultarea organelor centrale interesate şi a Consiliului Central al Sindicatelor şi cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă şi Salarii, va stabili sau completa lista ţărilor şi zonelor cu clima greu de suportat.În acelaşi mod se vor stabili perioadele din cursul anului în care se reduce timpul de lucru, precum şi durata timpului de lucru şi a concediului suplimentar, diferenţiate în raport cu condiţiile de clima din ţările respective.  +  Articolul 4Dispoziţiile art. 1 lit. b se aplică de la 1 ianuarie 1965, iar cele ale art. 1 lit. c de la 1 ianuarie 1964.Prevederile prezentului decret nu modifica drepturile angajaţilor trimişi în străinătate, stabilite prin alte acte normative.-------