LEGE nr. 198 din 26 iunie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului"2. La articolul I, punctele 2 şi 3 se abrogă.3. La articolul II punctul 1, litera a) a alineatului (1) al articolului 1 se abrogă.4. La articolul II, punctul 3 se abrogă.5. Articolul III se abrogă.6. La articolul V punctul 2, alineatul (2^1) va avea următorul cuprins:"(2^1) Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din structura Secretariatului General al Guvernului deservesc şi Cancelaria Primului-Ministru."7. Articolul VIII se abrogă.8. La articolul IX, alineatele (2)-(4) se abrogă.9. La articolul IX, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Atribuţiile referitoare la monitorizarea, evaluarea şi derularea proiectelor şi programelor cu finanţare internaţională se preiau şi se exercită de Cancelaria Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."10. La articolul IX, alineatele (6) şi (7) se abrogă.11. Articolele X şi XI se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 198.-------