HOTĂRÂRE nr. 394 din 19 iunie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unei părţi dintr-un imobil
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 27 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna, a unei părţi dintr-un imobil, trecută în domeniul public al statului, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 54/2010, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 19 iunie 2013.Nr. 394.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţii de imobil aflate în domeniulpublic al statului care se transmite în administrarea MinisteruluiAfacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna
  *Font 8*
   
  Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului în domeniul public al statului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar care se include în valoarea imobilului înregistrat la nr. MFP - lei - Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public Cod de clasi- ficare
  Str. Dozsa Gzorgy nr. 27, municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 54/2010 Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, CUI 4201813 Ministerul Afacerilor Interne - Inspecto- ratul de Jandarmi Judeţean Covasna CUI 4201961 Nr. de încăperi = 4 Suprafaţa construită = 102 mp Suprafaţa utilă = 78 mp C.F.-23526-C1-U2 Târgu Secuiesc 63.897,33 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar. 8.19.01
  -----