HOTĂRÂRE nr. 388 din 19 iunie 2013privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 27 iunie 2013  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului de Urgenţă "Prof. dr. Dimitrie Gerota" - Bucureşti din Ministerul Afacerilor Interne, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflată în administrarea Spitalului de Urgenţă "Prof. dr. Dimitrie Gerota" - Bucureşti din Ministerul Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 19 iunie 2013.Nr. 388.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în administrareaSpitalului de Urgenţă "Prof. dr. Dimitrie Gerota" - Bucureşti dinMinisterul Afacerilor Interne, a cărui valoare de inventar se actualizează
  *Font 8*
   
  Locul unde este situat imobilul Codul de clasifi- care Denumirea imobilului Caracteristicile imobilului Valoarea contabilă - lei - Nr. MFP
  Municipiul Bucureşti, str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, sectorul 2 8.25.01 Spitalul de Urgenţă "Prof. dr. Dimitrie Gerota" din Ministerul Afacerilor Interne Cod unic de identificare (CUI) 4283767 Imobil 50-01 Suprafaţa totală a terenului = 2.206 mp 6 clădiri Suprafaţa construită = 1.568 mp Suprafaţa desfăşurată = 8.939,25 mp C.F. nr. 217571 Valoarea totală = 19.913.069,92, din care valoarea terenului 245 mp = 45.744,19 valoarea terenului 1.961 mp = 391.124,99 valoarea clădirii "pavilion medicală" = 19.434.905,06 Construcţie "punct control acces" = 41.295,68 35892
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiei aflate în administrarea Spitalului de Urgenţă"Prof. dr. Dimitrie Gerota" din MinisterulAfacerilor Interne, care se trece din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 9*
   
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Număr MFP
  Municipiul Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 50, sectorul 2 Spitalul de Urgenţă "Prof. dr. Dimitrie Gerota" din Ministerul Afacerilor Interne Cod unic de identificare (CUI) 4283767 C.F. nr. 229585 Construcţie C2 cu destinaţia de "punct control acces" Suprafaţa construită = 35 mp Valoarea contabilă = 41.295,68 lei 35892 (parţial)
  -----