HOTĂRÂRE nr. 383 din 19 iunie 2013privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 26 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat cu nr. M.F.P. 106.446 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unor construcţii cu destinaţie specială din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 19 iunie 2013.Nr. 383.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public alstatului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Garda de Coastă, a cărui valoare de inventar se actualizează
  *Font 8*
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea/Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa Caracteristicile imobilului Anul dobân- dirii/ dării în fo- losin- ţă Valoarea de inventar actualizată (în lei) Tipul bunului
  106.446 8.19.01 49-158 Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă Cod unic de identi- ficare (CUI) 29521430 Localitatea Mangalia, judeţul Constanţa Suprafaţa terenului = 6.221 mp Suprafaţa construită = 983 mp C.F. nr. 106318 1968 3.161.752,04 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Afacerilor Interne - Garda de Coastă,care se transmit din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 9*
  ┌────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────┐│ Adresa │ Persoana juridică │ Caracteristicile bunurilor care trec în │ Număr de ││ imobilului │ ce administrează │ domeniul privat al statului │înregistrare││ │ imobilul │ │ atribuit de││ │ │ │ M.F.P. │├────────────┼───────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┤│Localitatea │Ministerul │14 construcţii cu destinaţie specială │ 106.446 ││Mangalia, │Afacerilor Interne │Valoarea contabilă totală = 646.680,21 lei │ (parţial) ││judeţul │- Garda de Coastă ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│Constanţa │ │49-158-01 cu destinaţia "sediu" │ ││ │Cod unic de │Suprafaţa construită = 556 mp │ ││ │identificare (CUI) │Valoarea contabilă = 380.436,67 lei │ ││ │29521430 ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │C.F. nr. 106318 │49-158-02 cu destinaţia "beci alimente" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 47 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 7.623,17 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │49-158-03 cu destinaţia "garaj auto" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 36 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 5.131,70 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │49-158-04 cu destinaţia "post traf magazie" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 117 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 19.745,87 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │49-158-05 cu destinaţia "magazie" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 29 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 4.685,46 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │49-158-06 cu destinaţia "şopron lemne" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 96 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 11.155,86 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │49-158-07 cu destinaţia "punct control" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 14 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 1.482,49 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │49-158-08 cu destinaţia "magazie" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 20 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 2.470,57 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │49-158-09/1 cu destinaţia "baracă metalică" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 34 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 8.140,99 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │49-158-09/2 cu destinaţia "baracă metalică" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 34 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 8.140,99 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │Reţele apă = 140 ml │ ││ │ │Valoarea contabilă = 7.125,79 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │Platou adunare │ ││ │ │Suprafaţa construită = 521 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 60.274,49 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │Drumuri şi alei │ ││ │ │Suprafaţa construită = 814 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 94.171,66 lei │ ││ │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┤│ │ │Împrejmuire = 390 ml │ ││ │ │Valoarea contabilă = 36.094,50 lei │ │└────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────┘------