HOTĂRÂRE nr. 358 din 12 iunie 2013privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 25 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin radierea unor bunuri imobile, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a dublei înregistrări.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 12 iunie 2013.Nr. 358.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor care se radiază din inventarul bunurilor carealcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a dublei înregistrări
      Cod fiscalDenumirea
    1. Ordonator principal de credite16335444Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principalR1590120Regia Naţională a Pădurilor Romsilva
    Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elemente de identificare
    Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificareTipul bunului(mobil/ imobil)DenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică
    leiBaza legalăAdministrare/ Concesiune
    01234567891011
    114837908.04.04imobilDAF PRISACA ROASADRUM AUTO FORconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Maramureş; -;  -; Nr: -;2002876.269HG nr. 1.105/2003în administrare
    214854608.04.04imobilDAF DOS SULIGUDRUM AUTO FORconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Maramureş; -;  -; Nr: -;2003616.461HG nr. 1.105/2003în administrare
    315167408.04.04imobilDAF URSU MARE 3,1 KMdrum forestierconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Mureş; -;  -; Nr: -;2004832.519OUG nr. 139/2002; HG nr.1.344/2011în administrare
    414973608.04.04imobilDF SEREMET I3,2 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994107.685HG nr. 982/1998în administrare
    514974908.04.04imobilDF VALEA MITROFAN 2 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199464.419HG nr. 982/1998în administrare
    614975008.04.04imobilDF PUSTNICU2,7 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199494.612HG nr. 982/1998în administrare
    714975108.04.04imobilDF VALEA MITROFAN 24,5 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994157.685HG nr. 982/1998în administrare
    814975208.04.04imobilDF COLIBA LUI ASANMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994231.047HG nr.982/1998în administrare
    914975308.04.04imobilDF VALEA STRIMBELOR 2 2,4 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199485.495HG nr.982/1998în administrare
    1014975408.04.04imobilDF VALEA CĂLUGĂRULUI 1 0,4 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199421.381HG nr.982/1998în administrare
    1114975508.04.04imobilDF VALEA CĂLUGĂRULUI 2 1,5 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199453.447HG nr.982/1998în administrare
    1214975608.04.04imobilDF VALEA FRANTUZUMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199468.669HG nr.982/1998în administrare
    1314975708.04.04imobilDF VALEA PIERSICII 1,2 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199439.721HG nr.982/1998în administrare
    1414975808.04.04imobilDF PLOPILOR PIRLITAMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199488.660HG nr.982/1998în administrare
    1514975908.04.04imobilDF CERNA MITROFANMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994137.557HG nr.982/1998în administrare
    1614976008.04.04imobilDF VALEA CRUDULUI 2,5 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994117.209HG nr.982/1998în administrare
    1714976108.04.04imobilDF GEAFERCA2,3 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199492.080HG nr.982/1998în administrare
    1814976208.04.04imobilDF MITIREZU2,1 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199486.277HG nr.982/1998în administrare
    1914976308.04.04imobilDF NIFON 2,3 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199497.844HG nr.982/1998în administrare
    2014976408.04.04imobilDF MITROFAN PRELUNGIRE 2 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199490.192HG nr.982/1998în administrare
    2114976508.04.04imobilDF CERNA NIFON 2,3 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994147.818HG nr.982/1998în administrare
    2214976608.04.04imobilDF TREI DERELE 4,1 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994138.114HG nr.982/1998în administrare
    2314976708.04.04imobilDF JIDINEI 4,1 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994145.957HG nr.982/1998în administrare
    2414976808.04.04imobilDF VALEA LUI IOSIF 3,7 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994139.088HG nr.982/1998în administrare
    2514976908.04.04imobilDF VALEA CIŞMELEI 2,1 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199481.667HG nr.982/1998în administrare
    2614977008.04.04imobilDF VALEA LUNGĂ 3,1 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994122.308HG nr.982/1998în administrare
    2714977108.04.04imobilDF VALEA VRĂJII 4,8 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994181.301HG nr.982/1998în administrare
    2814977208.04.04imobilDF VALEA MOLDOVEAN 1 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199433.637HG nr.982/1998în administrare
    2914977308.04.04imobilDF VALEA BONDOC 1,8 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199472.253HG nr.982/1998în administrare
    3014977408.04.04imobilDF VALEA OLOGEAN 1,2 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199449.283HG nr.982/1998în administrare
    3114977508.04.04imobilDF TABACINA3,3 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994116.844HG nr.982/1998în administrare
    3214977708.04.04imobilDF VALEA STOIAN 1,1 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199450.949HG nr.982/1998în administrare
    3314977808.04.04imobilDF TREI IZVOARE 3,58 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994145.935HG nr.982/1998în administrare
    3414977908.04.04imobilDF PIETROSU6,2 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994232.842HG nr.982/1998în administrare
    3514978008.04.04imobilDF CIUCUROVA2,7 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994120.760HG nr.982/1998în administrare
    3614978108.04.04imobilDF TABACINA3,7 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994142.051HG nr.982/1998în administrare
    3714978208.04.04imobilDF VALEA CU SOCI 1,3 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199454.946HG nr.982/1998în administrare
    3814978308.04.04imobilDF VALEA MOLDOVEAN 11,3 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199492.851HG nr.982/1998în administrare
    3914978408.04.04imobilDF BAŞPUNAR1,5 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199477.561HG nr.982/1998în administrare
    4014978508.04.04imobilDF VALEA LUI RUSU 2 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994122.863HG nr.982/1998în administrare
    4114978608.04.04imobilDF VALEA MOLDOVEAN 21,6 KMMACADAMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;199497.798HG nr.982/1998în administrare
    4214979308.04.04imobilDF VALEA MORILOR 4,1 KMMACADMconform amenajamentelor silviceŢara: România; judeţul: Tulcea; -;  -; Nr: -;1994188.459HG nr.982/1998în administrare
  -------