HOTĂRÂRE nr. 356 din 12 iunie 2013privind modificarea şi completarea denumirilor, descrierilor tehnice şi adreselor, după caz, ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională "Apele Române", prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în vederea finalizării procedurilor de intabulare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 25 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Denumirile, descrierile tehnice şi adresele, după caz, ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională "Apele Române", prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finalizării procedurilor de intabulare.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şischimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 12 iunie 2013.Nr. 356.  +  Anexa Datele de identificare ale bunurilorimobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrareaMinisterului Mediului şi Schimbărilor Climatice prinAdministraţia Naţională "Apele Române" alecăror denumiri, descrieri tehnice şi adrese, după caz, se modificăşi se completează în vederea finalizării procedurilor de intabulare*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
  Nr. crt. Nr. MF Cod de clasifi- care Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
  1 65254 8.28.01 Canton Câmpeni St = 3.800 mp, Sconstr_C1 = 100 mp, tip clădire P+1, Sconstr_C2 = 201 mp, Sdesf = 401 mp, Nr. cad. 50823 Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Oraş Flămânzi; -; Nr: - 1998 33.874
  2 65265 8.28.13 Staţia meteo Râuşeni St = 2.030 mp, Sconstr_C1 = 82 mp, Sdesf_C1 = 164 mp, tip clădire S+P+E, Nr. cad. 50152 Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Com. Râuşeni; Sat Râuşeni; -; Nr: - 1998 181.155
  3 65263 8.28.01 Canton Rădăuţi Prut St = 1.300 mp, Sconstr_C1 = 61 mp, tip clădire P+1, Sconstr_C2 = 68 mp; Sconstr_C3 = 6 mp; Sdesf = 196 mp, Nr. cad. 50349 Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Com. Rădăuţi- Prut; -; Nr: 1998 52.478
  4 64288 8.17.02 Acumulare Delea S = 84.883 mp, S_C1 = 20.302 mp, S_C2 = 10 mp, S_C3 = 50 mp, S_C4 = 1.711 mp, Nr. cad. 76656 Ţara: România; Judeţ: Vaslui; MRJ Vaslui; -; Nr: - 1974 1.338.946
  5 64283 8.17.02 Acumulare Soleşti S = 981.885 mp, Nr. cad. 70297, S = 3.450.900 mp; S_C1 = 95.489 mp, S_C2 = 60 mp, S_C3 = 26 mp, S_C4 = 2.480 mp, S_C5 = 11.152 mp, Nr. cad. 70237 Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Com. Soleşti; -; Nr: - 1974 8.522.016
  6 64245 8.17.02 Acumulare Mileanca S = 1.374.816 mp, S_C1 = 5.734 mp, S_C2 = 447 mp, S_C3 = 3.801 mp, S_C4 = 18 mp, Nr. cad. 50190, S = 90.984 mp, Nr. cad. 50189 Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Com. Mileanca; -; Nr. - 1975 2.184.299
  7 64282 8.17.02 Acumulare Puşcaşi S = 1.899.987 mp, S_C1 = 72.803 mp, S_C2 = 36 mp, S_C3 = 41 mp, Nr. cad. 70388, S = 34.238 mp, S_C4 = 1.859 mp, S_C5 = 8.130 mp, Nr. cad. 70522 Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Sat Puşcaşi; -; Nr: - 1973 8.744.435
  8 64363 8.16.07 Diguri Siret Dig de apărare râu Siret la Hălăuceşti, S = 6.963 mp, Nr. cad. 60736, S = 109.337 mp, Nr. cad. 60727, lungime = 8.100 m, cod râu XXII_1 Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Com. Hălăuceşti; -; Nr: - 1998 403.973
  9 64364 8.16.07 Dig de apărare Siret Dig de apărare râu Siret Răchiteni, S = 22.971 mp, Nr. cad. 61527, S = 121.248 mp, Nr. cad. 61523, S = 46.311 mp, Nr. cad. 60738, lungime = 10.400 m, cod râu XXII_1 Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Com. Mirceşti; -; Nr: - 1998 808.868
  10 64688 8.03.09 Regularizări DA Siret Regularizare râu Ozana şi afluenţi, 9,6 km, beton, anrocament, pământ, Steren_tronson1 = 44.212 mp, S_C1_tronson 1 = 25.313 mp, Nr. cad. 52290, Steren_tronson 2 = 27.338 mp, S_C1_tronson 2 = 11.895 mp, Nr. cad. 52246, cod râu XXII_1.40.41 Ţara: România; Judeţ: Neamţ; Oraş Târgu Neamţ; -; Nr: - 1998 507.689
  11 64192 8.17.02 Baraj şi acumulare priza Trotuş Baraj mobil beton, Steren_lac = 234.500 mp, Steren_baraj_priză = 6.098 mp, S_C1 = 1.367 mp, S_C2 = 4.330 mp, S_C3 = 401 mp, Nr. cad. 63132, Steren_baraj_priză = 28.108 mp S_C1 = 14.753 mp, S_C2 = 40 mp, S_C3 = 17 mp, S_C4 = 95 mp, S_C5 = 46 mp, S_C6 = 165 mp, S_C7 = 15 mp, S_C8 = 6 mp, S_C9 = 6 mp, Nr. cad. 63133, Steren_baraj_priză = 16.265 mp S_C1 = 16.265 mp, Nr. cad. 63135, Steren_baraj_priză = 3.268 mp, S_C1 = 3.268 mp, Nr. cad. 63137 Ţara: România; Judeţ: Bacău; Mun. Oneşti; -; Nr: - 1956 3.823.783
  12 64191 8.17.02 Baraj şi acumulare priza Paşcani Baraj mobil beton, S = 625.477 mp, S_C1 = 848 mp, S_C2 = 3.359 mp, S_C3 = 1.078 mp, S_C4 = 96 mp, S_C5 = 7 mp, S_C6 = 2 mp, Nr. cad. 63387 Ţara: România; Judeţ: Iaşi; Mun. Paşcani; -; Nr: - 1981 6.078.855
  ---------