HOTĂRÂRE nr. 360 din 12 iunie 2013pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 25 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen Nicolăescup. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 12 iunie 2013.Nr. 360.  +  Anexa -----(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004)----------------------------------------------TARIFEprivind aprobarea, evaluarea şi omologarea uneisubstanţe active/produs de protecţie a plantelor
   
  Nr. crt Subiect Tarif (lei)
  A. Tarife privind procedura de aprobare a unei substanţe active în Uniunea Europeană, România în calitate de stat membru raportor*)
  1. Coordonarea examinării integralităţii dosarului 2.278
  2. Evaluarea proprietăţilor fizico-chimice şi a metodelor analitice 15.034
  3. Evaluarea profilului reziduurilor 30.067
  4. Evaluarea comportării în mediu 30.067
  5. Evaluarea profilului ecotoxicologic 30.067
  6. Evaluarea profilului toxicologic 36.445
  7. Elaborarea şi actualizarea raportului de evaluare în funcţie de comentariile statelor membre 68.335
  8. Analiza evaluării secţiunilor dosarului şi editarea monografiei 15.034
  *) Tarifele privind procedura de aprobare a unei substanţe active în Uniunea Europeană, România în calitate de stat membru coraportor, reprezintă 20% din sumele înscrise în tabel.
  B. Tarife pentru evaluarea ştiinţifică a dosarului produsului de protecţie a plantelor pentru omologare în România
  I. SUBSTANŢE ACTIVE - SUBSTANŢE CHIMICE/MICROORGANISME ŞI VIRUSURI
  1. a) Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice şi a metodelor analitice pentru analiza substanţei active tehnice*) b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea reziduurilor*) 2.278
  2. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje, evaluarea riscului pentru consumator)*) 6.834
  3. Evaluarea comportării în mediu*) 7.972
  4. Evaluarea profilului ecotoxicologic*) 6.651
  5. Evaluarea profilului toxicologic*) 7.859
  6. Evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea substanţei active*) 1.366
  *) În cazul în care evaluatorii dosarelor accesează Proiectul de raport de evaluare (Draft Assesment Report - DAR) întocmit de statul membru raportor se percep 10% din sumele înscrise în tabel.
  II. PRODUS DE PROTECŢIE A PLANTELOR - PREPARAT CHIMIC/MICROORGANISME ŞI VIRUSURI
  1. a) Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice şi a metodelor analitice pentru analiză a preparatului*) b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea reziduurilor *) 2.278
  2. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje, evaluarea riscului pentru consumator) *) 6.834
  3. Evaluarea comportării în mediu *) 6.629
  4. Evaluarea profilului ecotoxicologic *) 9.750
  5. Evaluarea profilului toxicologic *) 8.997
  6. Evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor *) **) 1.366
  7. Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de protecţie a plantelor *) 7.950
  8. Tarif pentru omologare zonală 500
  9. Tarif pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare în scop experimental 1.320
  10. Tarif pentru autorizarea provizorie de plasare pe piaţă (120 de zile) 880
  11. Taxa anuală pentru susţinerea omologării 1.320
  *) Pentru situaţia în care România nu este stat membru raportor zonal (SMRZ) se percep doar 30% din sumele înscrise în tabel. **) Tariful de 1.366 lei se percepe pentru evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor, de către fiecare dintre autorităţile implicate în procedura de omologare.
  C. Tarife pentru evaluarea suplimentară în cazul extinderii domeniului de utilizare a unui produs de protecţie a plantelor
  1. Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de protecţie a plantelor *) 4.556
  2. Evaluarea profilului toxicologic/riscuri pentru operator *) 3.645
  3. Evaluarea comportării în mediu *) 228
  4. Evaluarea profilului ecotoxicologic *) 228
  5. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje, evaluarea riscului pentru consumator) *) 6.834
  6. Evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor *) **) 250
  *) Pentru situaţia în care România nu este stat membru raportor zonal (SMRZ) se percep doar 30% din sumele înscrise în tabel. **) Tariful de 250 lei se percepe pentru evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor, de către fiecare dintre autorităţile implicate în procedura de omologare.
  D. Tarife pentru evaluarea suplimentară în cazul unor modificări în compoziţia chimică a produsului de protecţie a plantelor
  1. Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice *) **) 800
  2. Evaluarea studiilor de eficacitate şi fitotoxicitate *) 800
  3. Evaluarea studiilor de toxicologie *) 400
  4. Evaluarea studiilor de ecotoxicologie *) 400
  5. Evaluarea comportării în mediu *) 400
  6. Evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor *) ***) 250
  *) Pentru situaţia în care România nu este stat membru raportor zonal (SMRZ) se percep doar 30% din sumele înscrise în tabel. **) În cazul unor modificări minore în compoziţia chimică a produsului de protecţie a plantelor se percepe doar tariful prevăzut la pct. 1, pentru evaluarea proprietăţilor fizico-chimice. ***) Tariful de 250 lei se percepe pentru evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor, de către fiecare dintre autorităţile implicate în procedura de omologare.
  E. Tarife pentru evaluarea dosarului produsului în cazul unui produs de protecţie a plantelor deja omologat în alt stat membru (recunoaşterea reciprocă a omologărilor)
  1. Tarif pentru recunoaşterea reciprocă a omologărilor 2.278
  2. a) Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice şi a metodelor analitice pentru analiză a preparatului b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea reziduurilor 1.139
  3. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje, evaluarea riscului pentru consumator) 3.417
  4. Evaluarea comportării în mediu 3.315
  5. Evaluarea profilului ecotoxicologic 4.875
  6. Evaluarea profilului toxicologic 4.499
  7. Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de protecţie a plantelor 2.278
  8. Evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor *) 250
  *) Tariful de 250 lei se percepe pentru evaluarea documentaţiei privind clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor, de către fiecare dintre autorităţile implicate în procedura de omologare.
  -----