HOTĂRÂRE nr. 318 din 29 mai 2013privind modificarea şi completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 12 iunie 2013  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IValoarea de inventar, codurile de clasificaţie, elementele de descriere tehnică, adresele imobilelor aparţinând domeniului public al statului, precum şi denumirile administratorilor bunurilor imobile, după caz, se modifică potrivit datelor din anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea direcţiilor teritoriale de statistică, după caz, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul IIIInstitutul Naţional de Statistică actualizează în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice operează modificarea şi completarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. 1 şi 2.  +  Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Tudorel AndreiViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 29 mai 2013.Nr. 318.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile înscrise în domeniul public al statului,pentru care se modifică, după caz, valoarea deinventar, codurile de clasificaţie, elementele dedescriere tehnică, adresele imobilelor, precum şi denumirileadministratorilor bunurilor imobile
  *Font 8*
  Nr. crt. Nr. MFP Cod de clasifi- caţie Denumire administrator CIF adminis- trator Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoare de inventar
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1 37092 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Alba 4331481 Nr. CF 84963-C1-U1 Su = 472,22 mp Ţara: România, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, Str. Octavian Goga nr. 9 1293144
  2 152744 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 3519828 Sediu S + P + 2E Nr. CF 308928 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, str. Iuliu Maniu nr. 77 734734
  8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 3519828 S teren = 283 mp Nr. CF 308928 Ţara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Str. Iuliu Maniu nr. 77 179988
  3 150133 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 4353242 Sc = 1.041,46 mp Nr. CF 67591 Ţara: România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 51 2243679
  8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 4353242 S teren = 2.547 mp Nr. CF 67591 Ţara: România, judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 51 2878563
  4 102713 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bistriţa-Năsăud 4426824 casă de piatră compusă din 5 camere 2 verande, 1 bucă- tărie, baie, cămară, spălătorie, pivniţă etc. Nr. CF 61863 Ţara: România, judeţul Bistriţa- Năsăud, munici- piul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 6 777655
  5 154578 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov 4443221 S = 271 mp regim de S + P + E Nr. CF 101780 Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov str. 1 Mai nr. 47 3798197
  8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov 4443221 S teren = 956 mp Nr. CF 101780 Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov str. 1 Mai nr. 47 910322
  6 37276 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Brăila 4343036 Su = 344,00 mp Spaţiu compus din 11 încăperi la parter şi 15 încăperi la etaj CF 70114-C1-U22 Ţara: România, judeţul Brăila, municipiul Brăila Str. Unirii nr. 72, Bloc-turn 339775
  7 36352 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 4299747 Su = 181 mp CF 52418-C1-U5 Ţara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, etaj, P+ MEZANIN, bl. D1-D2 677483
  8 26897 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin 3228721 S construită = 370,29 mp Ocupă et. 1 Nr. CF 30243-C1-U12 Ţara: România, judeţul Caraş- Severin, munici- piul Reşiţa, str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, et. 1 580000
  9 27835 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Călăraşi 3797220 S utilă = 322,00 mp S măsurată = 357 mp Nr. CF 20615_C1_U4 Ţara: România, judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Progresului nr. 23, bl. B34 573028
  10 150135 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Cluj 4565318 Clădire compusă din: D + P + 3E Nr. CF 281346 Ţara: România, judeţul Cluj, municipiul Cluj- Napoca, str. Samuel Brassai nr. 13 1697638
  11 38034 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna 4404729 Nr. CF 30415 Ţara: România, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 18 431154
  12 152745 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Dolj 5077650 Su = 743,74 mp S totală = 807,87 mp S desfăşurată = 958,00 mp Clădire - S+P+E+M Nr. CF 211241 Ţara: România, judeţul Dolj, municipiul craiova, str. Fraţii Goleşti nr. 33 2320918
  8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Dolj 5077650 S teren = 528 mp Nr. CF 211241 Ţara: România, judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Fraţii Goleşti nr. 33 554298
  13 121062 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 3127247 S teren = 548,00 mp CF 110185 Ţara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi str. Nicolae Bălcescu nr. 80 108237
  121063 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 3127247 S = 246,00 mp Clădire = S + P + 1E Nr. CF 110185 Ţara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi str. Nicolae Bălcescu nr. 80 472980
  14 37639 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu 4352611 Su = 440 mp CF 30349-C1-U10 Ţara: România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. N.D. Barcian nr. 14, bl. MUV 1 - parter+mezanin 346606
  15 37672 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa 4364829 S construită= 339 mp Su = 282,00 mp CF 30101-C1-U14 Ţara: România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Parcului nr. 4, bl. B27, sc. B, parter, ap. 104 424907
  16 37216 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 4337379 Su = 352 mp Ocupă demisol + parterul Nr. CF 52570-C1-U10 Ţara: România, judeţul Mehedinţi municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 93, bl. C 13, demisol + parter 424877
  17 150134 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Neamţ 2612863 S = 439 mp Clădire - P + 1E Nr. CF 55409 Ţara: România, judeţul Neamţ, municipiul Piatra -Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 7 945000
  8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Neamţ 2612863 S teren = 2.032 mp Nr. CF 55409 Ţara: România, judeţul Neamţ, municipiul Piatra -Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 7 1159000
  18 154573 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Olt 4394749 S = 314,7 mp ocupă parţial et. 2 CF 19449 Ţara: România, judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ana Ipătescu nr. 4 300000
  8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Olt 4394749 S teren cotă indi- viză - 159,6 mp (13,30% din supra- faţa totală a terenului) Nr. CF 10006 Ţara: România, judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ana Ipătescu nr. 4 17412
  19 102735 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava 4327146 S = 375 mp Construcţie P+E+Pod Nr. CF 40515 Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 25 1164988
  20 35243 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman 4253677 Su = 495 mp CF 20215-C1-U5 Ţara: România, judeţul Teleorman municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54 531827
  21 102725 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Timiş 4358177 S = 347 mp Clădire D + P + E Nr. CF 410345 Ţara: România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, bd. Dr. Victor Babeş nr. 14 497775
  22 153230 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică a Munici- piului Bucureşti 4283589 S construită exclu siv = 2418.26 mp S construită indiviză = 430,68 mp Ocupă et. 4 + 5 + + parţial subsol CF 222293 Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. Carol I nr. 12 4640000
  8.29.08 Direcţia Regională de Statistică a Munici- piului Bucureşti 4283589 S teren cotă indi- viză - 531.00 mp CF 222293 Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. Carol I nr. 12 1147032
  23 147760 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea 2540848 Su = 268 mp Sc = 326,26 mp Construcţie P + E Nr. CF 37548-C1-U28 Ţara: România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 1, bl. 1, parter 1093075
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se vor înscrie în inventarul bunurilordin domeniul public al statului date în administrareadirecţiilor teritoriale de statistică
  *Font 7*
  Nr. crt. Cod de clasi- ficaţie Denumire administrator CIF adminis- trator Descriere tehnică (pe scurt) Vecină- tăţi Adresa Valoare de inventar Baza legală Anul dobân- dirii/ dării în folo- sinţă Propri- etar
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Bistriţa- Năsăud 4426824 S teren - 613 mp Nr. CF 61863 Şcoala generală nr. 2 Şcoala de Arte Ţara: România, judeţul Bistriţa- Năsăud, municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 6 236700 Decizia nr. 312/29.09.1969 a Consiliului Popular al Judeţului Bistriţa-Năsăud 1968 statul român
  2 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Brăila 4343036 S teren cotă indiviză - 88,34 mp Nr. CF 70114-C1- U22 Ţara: România, judeţul Brăila, municipiul Brăila, Str. Unirii nr. 72, bloc-turn 39753 Hotărâre judecătorească 7.042/13.10.1999 şi Act administrativ 265/30.03.2000 emis de Primăria Brăila 1976 statul român
  3 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău 4299747 S = 248 mp CF 52418 Ţara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Ion Băieşu, bl. D2 89653 HG nr. 1.705/2006 - anexa nr. 40 1984 statul român
  4 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin 3228721 S teren cotă indiviză - 59,48 mp Nr. CF 30243 Ţara: România, judeţul Caraş- Severin, municipiul Reşiţa, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 20150 Decret expropriere, Decizia nr. 5.799/8.08.1991 1980 statul român
  5 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna 4404729 S teren - 594 mp Nr. CF 30415 Ţara: România, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 18 103852 Decizia nr. 432/1975 a Consiliului Popular al Judeţului Covasna, Decret nr. 223/1974, Legea nr. 59/1974 1995 statul român
  6 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa 4364829 S teren cotă indiviză - 78 mp CF: 30101-C1- U14 Ţara: România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia Aleea Parcului nr. 4, bl. B27, scara B, parter, ap. 104 8120 HG nr. 1.705/2006 - anexa nr. 40 1976 statul român
  7 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu 4352611 S teren cotă indiviză = 211,40 mp CF 30349- C1-U10 Ţara: România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Barcian nr. 14 bloc MUV 1, parter + mezanin 41449 Act administrativ nr. 172/7.02.2009 emis de primarul municipiului Giurgiu 1988 statul român
  8 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman 4253677 S teren cotă indiviză - 306 mp CF 20215-C1- U5 Ţara: România, judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54 75565 HG nr. 1.705/2006 - anexa nr. 40 1978 statul român
  9 8.29.08 Direcţia Regională de Statistică Timiş 4358177 S teren - 651 mp Nr. CF 410345 Ţara: România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, bd. Dr. Victor Babeş nr. 14 867771 Decizia nr. 636/19.04.1961 a Sfatului Popular al Regiunii Banat, Decizia nr. 19.239/1961 1961 statul român
  10 8.29.08 Direcţia Judeţeană de Statistică Vâlcea 2540848 S teren = 152,25 (cotă indiviză) Nr. CF 37548 Ţara: România, judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 1 21241 Contract de vânzare- cumpărare autentificat cu nr. 5.058/8.12.2003 2003 statul român
  -------