HOTĂRÂRE nr. 331 din 4 iunie 2013privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru recuperarea unor bunuri culturale de patrimoniu, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea bunurilor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea bunurilor înscrise potrivit art. 1 din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României. (2) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se va realiza pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:───────────────────Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 4 iunie 2013.Nr. 331.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii,urmată de transmiterea acestora în administrareaMuzeului Naţional de Istorie a României*Font 7*
    Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
    Ordonator secundar de credite 4192952 Muzeul Naţional de Istorie a României
    ┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┐│Cod │ │ Datele de identificare │ Anul │Valoarea de │ Tipul │Persoana │ Persoana ││clasifi│ Denumirea ├──────────────────────┬─────────────────────┤dobân-│ inventar │ bunului │ juridică │juridică la care││caţie │ │ Descrierea tehnică │ Adresa │dirii │ - lei - │ │de la care │ se transmit ││ │ │ (pe scurt) │ │ │ │ │se transmit│ bunurile ││ │ │ │ │ │ │ │ bunurile │ │├───────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│8.24.06│Brăţară │Brăţară plurispiralică│Municipiul Bucureşti;│ 2011 │ 271.887,13│ mobil │Ministerul │Muzeul Naţional ││ │pluristaică│din aur, având 6,5 │sectorul 3; Calea │ │ │ │Culturii │de Istorie a ││ │ │spirale, o înălţime de│Victoriei nr. 12 │ │ │ │ │României ││ │ │9 cm, diametrul la │ │ │ │ │ │ ││ │ │exterior, la capete, │ │ │ │ │ │ ││ │ │de 10,5-11,5 cm, │ │ │ │ │ │ ││ │ │diametrul barei ce are│ │ │ │ │ │ ││ │ │o secţiune rotundă de │ │ │ │ │ │ ││ │ │5,6-5,9 mm, o lungime │ │ │ │ │ │ ││ │ │totală desfăşurată de │ │ │ │ │ │ ││ │ │2,51 m şi o greutate │ │ │ │ │ │ ││ │ │de 933,4 grame; │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│8.24.06│Colecţie │229 monede, din care: │Municipiul Bucureşti;│ 2011 │ 772.391,76│ mobil │Ministerul │Muzeul Naţional ││ │monede │- 27 din aur stateri │sectorul 3; Calea │ │ │ │Culturii │de Istorie a ││ │ │de tip Lysimachos sau │Victoriei nr. 12 │ │ │ │ │României ││ │ │Pseudo-Lysimacs, │ │ │ │ │ │ ││ │ │bătute la Callatis şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │la Tomis; │ │ │ │ │ │ ││ │ │- 39 din argint │ │ │ │ │ │ ││ │ │(drahme) de tipul │ │ │ │ │ │ ││ │ │Koson "clasic"; │ │ │ │ │ │ ││ │ │- 163 din argint │ │ │ │ │ │ ││ │ │(drahme) de tipul │ │ │ │ │ │ ││ │ │Koson Droyeis │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│8.24.06│Scut │Scutul nr. 1 (cu │Municipiul Bucureşti;│ 2011 │ 161.479,14│ mobil │Ministerul │Muzeul Naţional ││ │ │reprezentare de │sectorul 3; Calea │ │ │ │Culturii │de Istorie a ││ │ │zimbru) - realizat │Victoriei nr. 12 │ │ │ │ │României ││ │ │dintr-o tablă de fier │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu diametrul maxim │ │ │ │ │ │ ││ │ │actual de 42 cm, prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │prelucrare în tehnica │ │ │ │ │ │ ││ │ │au repousse, având o │ │ │ │ │ │ ││ │ │grosime de 1-1,8 mm, │ │ │ │ │ │ ││ │ │o înălţime maximă │ │ │ │ │ │ ││ │ │de 5 cm şi o greutate │ │ │ │ │ │ ││ │ │de cca 1,5 kg. │ │ │ │ │ │ ││ │ │Pe toată circumferinţa│ │ │ │ │ │ ││ │ │exterioară este │ │ │ │ │ │ ││ │ │reprodusă o bandă gen │ │ │ │ │ │ ││ │ │funie răsucită, în │ │ │ │ │ │ ││ │ │relief, lată de 5 mm, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ce delimitează la │ │ │ │ │ │ ││ │ │exterior marginea │ │ │ │ │ │ ││ │ │plată (borul) a │ │ │ │ │ │ ││ │ │piesei, lată de 5 cm │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi perforată în zona │ │ │ │ │ │ ││ │ │mediană cu 12 orificii│ │ │ │ │ │ ││ │ │rotunde, cu diametrul │ │ │ │ │ │ ││ │ │de 6,7-7,1-7,8-8,75 mm│ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│ │ │Scutul nr. 2 (cu │ │ │ │ mobil │Ministerul │Muzeul Naţional ││ │ │reprezentare grifon) -│ │ │ │ │Culturii │de Istorie a ││ │ │realizat dintr-o tablă│ │ │ │ │ │României ││ │ │de fier cu diametrul │ │ │ │ │ │ ││ │ │de 41,8 cm, prin │ │ │ │ │ │ ││ │ │prelucrare în tehnica │ │ │ │ │ │ ││ │ │au repousse, având o │ │ │ │ │ │ ││ │ │grosime de 1,8-1,9 mm,│ │ │ │ │ │ ││ │ │o înălţime maximă de │ │ │ │ │ │ ││ │ │5 cm şi o greutate de │ │ │ │ │ │ ││ │ │cca 1,6 kg. │ │ │ │ │ │ ││ │ │Pe toată circumferinţa│ │ │ │ │ │ ││ │ │exterioară este │ │ │ │ │ │ ││ │ │reprodusă o bandă gen │ │ │ │ │ │ ││ │ │funie răsucită, în │ │ │ │ │ │ ││ │ │relief, lată de │ │ │ │ │ │ ││ │ │5,73-6,2-6,7 mm, ce │ │ │ │ │ │ ││ │ │delimitează marginea │ │ │ │ │ │ ││ │ │plată (borul), lată de│ │ │ │ │ │ ││ │ │4,6-4,8-5 cm şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │perforată în zona │ │ │ │ │ │ ││ │ │mediană cu 12 orificii│ │ │ │ │ │ ││ │ │rotunde, cu un │ │ │ │ │ │ ││ │ │diametru de 5,6- │ │ │ │ │ │ ││ │ │8,3-9,2 mm. │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│8.24.06│Monedă │- tip Koson - varianta│Municipiul Bucureşti;│ 2012 │ 1.981,98│ mobil │Ministerul │Muzeul Naţional ││ │dacică │fără monogramă, │sectorul 3; Calea │ │ │ │Culturii │de Istorie a ││ │de aur │greutate 8,50 g, │Victoriei nr. 12 │ │ │ │ │României ││ │(stater) │provenind din zona │ │ │ │ │ │ ││ │ │ultimei capitale a │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regatului Dacic, │ │ │ │ │ │ ││ │ │Sarmizegetusa Regia, │ │ │ │ │ │ ││ │ │localizată în comuna │ │ │ │ │ │ ││ │ │Orăştioara de Sus, │ │ │ │ │ │ ││ │ │satul Grădiştea de │ │ │ │ │ │ ││ │ │Munte, judeţul │ │ │ │ │ │ ││ │ │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│8.24.06│Monedă │- tip Koson - varianta│Municipiul Bucureşti;│ 2012 │ 1.981,98│ mobil │Ministerul │Muzeul Naţional ││ │dacică │fără monogramă, │sectorul 3; Calea │ │ │ │Culturii │de Istorie a ││ │de aur │greutate 8,45 g, │Victoriei nr. 12 │ │ │ │ │României ││ │(stater) │provenind din zona │ │ │ │ │ │ ││ │ │ultimei capitale a │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regatului Dacic, │ │ │ │ │ │ ││ │ │Sarmizegetusa Regia, │ │ │ │ │ │ ││ │ │localizată în comuna │ │ │ │ │ │ ││ │ │Orăştioara de Sus, │ │ │ │ │ │ ││ │ │satul Grădiştea de │ │ │ │ │ │ ││ │ │Munte, judeţul │ │ │ │ │ │ ││ │ │Hunedoara │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────────┴──────────────────────┴─────────────────────┴──────┴────────────┴─────────┴───────────┴────────────────┘_______________Persoana juridică de la care se transmit bunurile