LEGE nr. 166 din 22 mai 2013pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 28 mai 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013.  +  Articolul 2 (1) Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, se concesionează entităţii mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, cu titlu gratuit, bunurile proprietate publică ce fac parte din obiectiv, astfel cum este definit la art. 6 din acordul prevăzut la art. 1. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încredinţate entităţii mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, cu titlu gratuit, activităţi legate de infrastructura rutieră şi activitatea de colectare a tarifelor de traversare, în condiţiile stabilite prin acordul prevăzut la art. 1. (3) Pentru asigurarea contribuţiei României pe anul 2013 la capitalul social al societăţii comerciale mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, precum şi la bugetul de funcţionare preconizat de la înfiinţare şi până la punerea în funcţiune a obiectivului "Pod peste fluviul Dunărea la Calafat-Vidin", Ministerul Transporturilor poate beneficia de sume repartizate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în condiţiile legii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 22 mai 2013.Nr. 166.ACORD 28/02/2013