HOTĂRÂRE nr. 289 din 21 mai 2013privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 27 mai 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 97008, 97009, 97010, 97018 din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Directorul Serviciului deInformaţii Externe,Silviu PredoiuViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 21 mai 2013.Nr. 289.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor a căror valoare de inventar se modifică┌──────┬───────────┬─────────┬────────────┬───────────┬────────────────────────┐│ │ │ │ Datele de │ Anul │ ││ Nr. │ Codul de │Denumirea│identificare│dobândirii/│ Valoarea de inventar ││M.F.P.│clasificare│ ├────────────┤al dării în│ (lei) ││ │ │ │ Adresa │ folosinţă │ │├──────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤│ 97008│ 8.19.01 │ Clădire │Municipiul │ 1977 │ 19.486.094,39 ││ │ │ │Bucureşti │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤│ 97009│ 8.19.01 │ Clădire │Municipiul │ 1977 │ 1.059.885,11 ││ │ │ │Bucureşti │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤│ 97010│ 8.19.01 │ Clădire │Municipiul │ 1977 │ 19.579.981,86 ││ │ │ │Bucureşti │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────────────────┤│ 97018│ 8.19.01 │ Clădire │Municipiul │ 1942 │ 13.276.097,13 ││ │ │ │Bucureşti │ │ │└──────┴───────────┴─────────┴────────────┴───────────┴────────────────────────┘--------