HOTĂRÂRE nr. 237 din 8 mai 2013privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 21 mai 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Se completează datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Se aprobă înscrierea la nr. M.F. 144526 a terenului aferent construcţiilor aflate în administrarea Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexă.  +  Articolul IIMinisterul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 8 mai 2013.Nr. 237.  +  Anexa Situaţia bunurilor din domeniul public al statului ale căror datede identificare şi valoare de inventar se completează şi se modifică
    Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare ale imobiluluiValoarea de inventar (lei)
    Descrierea tehnicăAdresa
    123456
    Administratorul: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău (CUI 11287265)
    624828.29.11Clădire sediul DSP Buzău - laboratoareC1 = P + 2E  Sc = 597,80 mp  Sd = 1.446,54 mp  CF nr. 19437Judeţul Buzău, Buzău, str. General Grigore Baştan nr. 33.039.824
    1470758.28.13Clădire grup tehnico-gospodărescC2 = P + 1E  Sc = 328,79 mp  Sd = 659,30 mp  C3 = P,  Sc = 52,90 mp  C4 = P,  Sc = 31,50 mp  CF nr. 19437Judeţul Buzău, Buzău, str. General Grigore Baştan nr. 3663.836
    Administratorul: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bistriţa-Năsăud (CUI 11320086)
    625028.29.11Teren aferent clădire DSPS teren = 436 mp  C.F. nr. 50071Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. Grănicerilor nr. 5185.500
    625038.29.11Sediul nr. 1 al DSP Bistriţa-NăsăudC1 = P + 1E  Sc = 563 mp  Sd = 5.131/10.600 cote-părţi  C.F. nr. 50071-C1-U2Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. Grănicerilor nr. 51.013.663
    625048.29.11Sediul nr. 2 al DSP Bistriţa-NăsăudC1 = S + P + E + M  Sc = 380 mp  Sd =1 .480 mp  C.F. nr. 53612Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. Zimbrului nr. 53.151.994
    1437288.29.11Teren aferent clădire DSPS teren = 1.053 mp  CF nr. 53612Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. Zimbrului nr. 5870.300
    Administratorul: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor (CUI 4230398)
    345528.29.11Sediul DSP Bihor, clădirea Departamentului Sănătate Publică şi ProgrameC1 = S + P + E + M  Sc = 688 mp  Sd = 2.701,4 mp  S teren = 1.110 mp  C.F. nr. 167019Judeţul Bihor, Oradea, Str. Libertăţii nr. 343.615.951
    1452128.28.13Clădire depozit, anexe şi spaţii funcţionale ale DSP BihorC2 = P + E  Sc = 126 mp  Sd = 259,83 mp  C.F. nr. 167019Judeţul Bihor, Oradea, Str. Libertăţii nr. 34916.549
    Administratorul: Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" Dezna (CUI 3861927)
    1437488.25.01Clădire spitalC1 = S + P + 2E  Sc = 1.117 mp  Sd = 2.913 mp  Nr. paturi = 90  S teren = 4.792 mp  CF nr. 300233Judeţul Arad, satul Dezna, Str. Speranţei nr. 55.753.600
    1437498.25.01Căsuţă din PAL tip Valea SoareluiC1 = P + 1E  Sc = 69,93 mp  Sd = 140 mp  S teren = 764 mp  CF nr. 300231Judeţul Arad, satul Dezna, Str. Speranţei nr. 5230.100
    1437508.25.01Căsuţă din PAL tip Valea SoareluiC2 = P + 1E  Sc = 69,93 mp  Sd = 140 mp  CF nr. 300231Judeţul Arad, satul Dezna, Str. Speranţei nr. 5208.700
    1437518.25.01Imobil nefolosibil casa cu nr. 232/B - donaţieC1 = P  Sc = 100 mp  S teren = 685 mp  C.F. nr. 300232Judeţul Arad, satul Dezna, Str. Speranţei nr. 531.780
    1437528.25.01TerenS teren = 2.151 mp  C.F. nr. 300146  S teren = 200 mp  C.F. nr. 300144Judeţul Arad, satul Dezna, Str. Speranţei nr. 565.800
    Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel (CUI 5189300)
    1443338.25.01Teren intravilanS teren =  205.079 mp  CF nr. 400390Judeţul Timiş, localitatea Jebel2.247.640
    1443348.25.01Laborator-farmacie - ambulatoriuC22 = P  Sc = 389 mp  CF nr. 400390253.930
    1443358.25.01Sediu central administrativC2 = P  Sc = 409 mp  CF nr. 400390317.690
    1443368.25.01Clădire urgenţă medicalăC3 = P  Sc = 407 mp  CF nr. 400390286.770
    1443378.25.01Clădire pavilion pacienţiC4 = P  Sc = 405 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 24304.080
    1443388.25.01Clădire pavilion pacienţiC5 = P  Sc = 405 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 25235.560
    1443398.25.01Clădire pavilion pacienţiC6 = P  Sc = 406 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 24659.870
    1443408.25.01Clădire pavilion pacienţiC7 = P  Sc = 406 mp  CF nr. 400390175.460
    1443418.25.01Clădire pavilion pacienţiC8 = P  Sc = 405 mp  CF nr. 400390175.040
    1443428.25.01Clădire pavilion pacienţiC9 = P  Sc = 406 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 24257.750
    1443438.25.01Clădire pavilion pacienţiC10 = P  Sc = 405 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 21278.080
    1443448.25.01Clădire pavilion pacienţiC11 = P  Sc = 403 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 26253.000
    1443458.25.01Clădire pavilion pacienţiC12 = P  Sc = 404 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 26505.940
    1443468.25.01Clădire pavilion pacienţiC13 = P  Sc = 406 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 21263.130
    1443478.25.01Clădire pavilion pacienţi - Bază ergoterapieC14 = P  Sc = 178 mp  CF nr. 400390139.360
    C16 = P  Sc = 108 mp  CF nr. 400390
    1443488.24.03Bibliotecă, sală de conferinţeC15 = P  Sc = 366 mp  CF nr. 400390   150.100
    1443498.28.13Depozit alimenteC17 = P  Sc = 224 mp  CF nr. 40039019.020
    1443508.28.13Depozit alimenteC18 = P  Sc = 224 mp  CF nr. 40039019.010
    1443518.28.13MagazieC19 = P  Sc = 72 mp  CF nr. 40039012.290
    1443528.28.13FrizerieC21 = P  Sc = 74 mp  CF nr. 40039024.150
    1443538.28.13Magazie sector agricolC23 = P  Sc = 72 mp  CF nr. 40039013.300
    1443548.25.01Clădire pavilion pacienţiC24 = P  Sc = 403 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 24222.460
    1443558.25.01Clădire pavilion pacienţiC25 = P  Sc = 402 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 26690.700
    1443568.25.01Clădire pavilion pacienţiC26 = P  Sc = 403 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 25311.850
    1443578.25.01Clădire pavilion pacienţiC27 = P  Sc = 405 mp  CF nr. 400390414.190
    1443588.25.01Clădire pavilion pacienţiC28 = P  Sc = 404 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 23691.990
    1443598.25.01Clădire pavilion pacienţiC29 = P  Sc = 406 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 23303.000
    1443608.25.01Clădire pavilion pacienţiC30 = P  Sc = 406 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 24292.870
    1443618.25.01Clădire pavilion pacienţiC31 = P  Sc = 406 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 22700.720
    1443628.25.01Clădire pavilion pacienţiC32 = P  Sc = 402 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 23298.490
    1443638.25.01Clădire pavilion pacienţiC33 = P  Sc = 401 mp  CF nr. 400390  Nr. paturi 24406.800
    1443648.28.13SpălătorieC34 = P  Sc = 364 mp  CF nr. 400390   696.940
    1443658.28.13BrutărieC35 = P  Sc = 360 mp  CF nr. 4003902.100
    1443668.28.13Atelier tâmplărieC36 = P  Sc = 364 mp  CF nr. 40039067.300
    1443678.25.01MorgăC37 = P  Sc = 72 mp  CF nr. 400390322.910
    1443688.28.13Bloc alimentar (cantină, magazii)C41 = P  Sc = 879 mp  CF nr. 400390642.770
    1443698.28.13Atelier mecanicC42 = P  Sc = 314 mp  CF nr. 400390447.000
    1443708.28.13Depozit materialeC43 = P  Sc = sd = 311  CF nr. 400390198.900
    1443718.28.13Depozit materialeC44 = P  Sc = 313 mp  CF nr. 400390198.900
    1443728.25.01ErgoterapieC45 = P  Sc = 237 mp  CF nr. 400390151.900
    1443738.28.10Centrală termică, magazieC46 = P  Sc = 405 mp  C20 = P  Sc = 175 mp  CF nr. 400390606.310
    1443748.28.08GarajeC47 = P  Sc = 301 mp  CF nr. 400390343.400
    1443758.25.04CapelăC48 = P  Sc = 379 mp  CF nr. 400390214.600
    1443768.28.10Atelier electricC49 = P  Sc = 73 mp  CF nr. 40039014.600
    1443778.28.10Depozit combustibilC50 = P  Sc = 99 mp  CF nr. 400390500
    1443788.25.01Clădire poartă + bufet de incintăC51 = P  Sc = 96 mp  CF nr. 40039090.100
    1443798.28.13MagazieC52 = P  Sc = 73 mp  CF nr. 40039024.150
    1443808.28.13Garderobă zidariC53 = P  Sc = 38 mp  CF nr. 400390   8.950
    1443818.27.06SerăC56 = P  Sc = 290 mp  CF nr. 400390500
    1443828.27.07GrajdC57 = P  Sc = 482 mp  CF nr. 40039048.900
    1443838.28.10Depozit combustibilC58  Sc = 568 mp  CF nr. 40039036.500
    1443848.25.01Centru de psihoterapieC38 = P  Sc = 69 mp  CF nr. 40039033.630
    1443858.28.10Centrală electrică - Post trafoC39 = P  Sc = 75 mp  C40 = P  Sc = 10 mp  CF nr. 40039019.560
    1443868.28.10Puţ de alimentare cu apăC54 = P  Sc = 8 mp  CF nr. 400390303.300
    1443878.28.10Castel de apăC55 = P  Sc = 38 mp  CF nr. 400390140.000
    Administratorul: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare (CUI 7548010)
    593778.25.01Clădire administraţie, laborator analize medicale şi farmacieC53 = S + P + E,  Sc = 449 mp,  Sd = 879 mp,  CF nr. 210975 - C53Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 42.059.596
    593788.25.01Clinică neurologie A + B + ATIC55 = S + P + E  Sc = 1.643 mp  Sd = 3.002 mp  Nr. paturi = 220  CF nr. 210975 - C55Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 46.112.068
    593798.25.01Clinică neurochirurgie vasculară, staţie de oxigenC54 = P + E + M  Sc = 1.435 mp  Sd = 2.557 mp  Nr. paturi = 80  CF nr. 210975 - C54  Staţie de oxigen  C57 = P  Sc = 32 mp  CF nr. 210975 - C57Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 419.196.233
    593808.25.07Clădire morgă, laborator anatomie patologică, amfiteatru, arhivăC56 = S + P + M  Sc = 680 mp  Sd = 926 mp  CF nr. 210975 - C56Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 42.881.515
    593818.28.10Punct termicC58 = S + P  Sc = 83 mp  Sd = 96 mp  CF nr. 210975 - C58Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4537.352
    Administratorul: Institutul Naţional de Endocrinologie "Dr. C. I. Parhon" (CUI 4505367)
    385668.25.01Sediul institutului - corp B, corp C şi anexeC1 = P,  Sc = 11 mp  C5 = S + P + 2E  Sc = 613 mp  Sd = 2.453 mp  C6 = P  Sc = 66 mp  C14 = S + P + 2E  Sc = 366 mp  Sd = 1.465 mp  C19 = P  Sc = 126 mp  Nr. paturi = 85  CF = 230465Bucureşti, Şos. Aviatorilor nr. 34-36, sectorul 15.755.903
    385678.25.01Pavilion consultaţii - corp C, corp D şi anexeC4 = S + P + 2E  Sc = 341 mp  Sd = 1.363 mp  C7 = P  Sc = 84 mp  C8 = S + P + 2E + M  Sc = 620 mp  Sd = 3.099 mp  C18 = P  Sc = 90 mp  Nr. paturi = 205  CF = 2304657.654.215
    385688.25.01Clădire policlinică - corp G, Unitate nucleară - corp E şi anexeC11 = S + P + 2E Sc = 271 mp  Sd = 1.085 mp  C12 = P, Sc = 52 mp C13 = P, Sc = 528 mp C15 = S + P  Sc = 109 mp Sd = 218 mp C16 = P  Sc = 87 mp  C17 = P Sc = 13 mp  Nr. paturi = 12  CF = 2304653.764.799
    385698.25.01Pavilion consultaţii - corp AC2 = S + P + 2E  Sc = 584 mp  Sd = 2.336 mp  C3 = P Sc = 44 mp  Nr. paturi = 100  CF = 2304653.999.848
    385708.25.01Clădire Corp FC9 = S + P + 1E  Sc = 369 mp  Sd = 1.106 mp  C10 = P,  Sc = 76 mp  S teren = 12.812 mp  CF = 23046580.904.102
    Administratorul: Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (CUI 26361041)
    1445268.28.13Clădire magazie materiale şi terenC1 = P  Sc = 112 mp  S teren = 1.830 mpBucureşti, Str. Turnătorilor nr. 2-6, sectorul 25.167.200
    1445278.28.13Clădire grup specialC2 = P + 1  Sc = 30 mp  Sd = 55 mp26.000
    1445288.28.13Clădire atelierC3 = P  Sc = 560 mp   210.410
    1445298.29.08Clădire birouriC4 = P + 1  Sc = 72 mp  Sd = 140 mp68.680
    1445308.29.08Clădire cabină portarC5 = P Sc = 10 mp6.100
    1445318.28.10Clădire pentru centrala termicăC6 = P  Sc = 13 mp7.350
    Administratorul: Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti (CUI 4203709)
    341808.25.01Teren IOB, aferent clădirilor, şi curteaS teren = 31.862 mp  CF nr. 81756Bucureşti, şos. Fundeni nr. 252, sectorul 225.944.487
    341818.25.01Clădire IOB, clădiri anexeC1 = S + D + 8E  Sc = 8.817 mp  Sd = 32.491 mp  Nr. paturi = 643  C2 = S + D  Sc = 288 mp  C3 = S + D  Sc = 291 mp  C4 = S + D + 1E  Sc = 526 mp  Sd = 583 mp  C5 = D + 6E  Sc = 428 mp  Sd = 2.518 mp  C10 = P  Sc = 101 mp  C11 = P  Sc = 14 mp  C12 = P  Sc = 20 mp  C8 = P  Sc = 144 mp  C9 = P  Sc = 50 mp  CF nr. 8175656.900.228
    341828.25.01Clădire pentru sinteza medicamentuluiC6 = P + 1E  Sc = 1.328 mp  Sd = 2.577 mp  C7 = P  Sc = 104 mp  CF nr. 81756213.809
  -----