HOTĂRÂRE nr. 1 din 19 aprilie 2013pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 13 mai 2013  În temeiul dispozițiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România,Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare regulament, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) De la data intrării în vigoare a regulamentului, acesta reprezintă procedura unică de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România.  +  Articolul 2(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării acesteia în ședința Convenției naționale.(2) De la data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 și 348 bis din 26 mai 2010.(3) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Colegiului
  Psihologilor din România,
  Mihai Aniței
  București, 19 aprilie 2013.Nr. 1.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România