ORDIN nr. 28 din 26 aprilie 2013privind modificarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 mai 2013    Având în vedere prevederile art. 161 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic se dobândeşte prin examen, conform dispoziţiilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE."2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Organizarea examenului se face conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE."3. La anexa nr. 4b, punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Certificatul de atestare are ca obiect acordarea calităţii de expert tehnic pentru .........(precizarea domeniului/domeniilor)...................."  +  Articolul IICelelalte prevederi ale Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale rămân neschimbate.  +  Articolul IIIPersoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare tehnică şi de expertiză tehnică, precum şi operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 26 aprilie 2013.Nr. 28.-------