RECTIFICARE nr. 287 din 17 iulie 2009referitoare la Legea nr. 287/2009
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013    La Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, se face următoarea rectificare:- la art. 297 alin. (2) teza a doua, în loc de: "...Dispoziţiile art. 46 alin. (4) se aplică în mod corespunzător." se va citi: "...Dispoziţiile art. 46 alin. (3) se aplică în mod corespunzător."---------