HOTĂRÂRE nr. 180 din 16 aprilie 2013pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 1 noiembrie 2012, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2.  +  Articolul II(1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.(2) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.  +  Articolul III(1) În termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Județean Dâmbovița va asigura și va amenaja în incinta imobilului transmis potrivit art. II alin. (1) sediul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița.(2) Pentru imobilul prevăzut la art. II alin. (1), Consiliul Județean Dâmbovița va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuințe de serviciu situate în municipiul Târgoviște.(3) Pentru imobilele prevăzute la art. II alin. (2), Consiliul Județean Dâmbovița va transmite în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuințe de serviciu situate în municipiul Târgoviște.  +  Articolul IVLa finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița, clădirea și terenul pe care aceasta este amplasată vor intra de drept în domeniul public al statului, potrivit pct. I.29 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab I Dâmbovița.  +  Articolul VImobilele transmise potrivit art. II vor fi utilizate de către Consiliul Județean Dâmbovița și instituțiile publice din subordinea acestuia pentru realizarea unor obiective de interes local și județean.  +  Articolul VIPredarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. II se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VIIÎn cazul în care nu se respectă destinația prevăzută la art. V, precum și obligațiile Consiliului Județean Dâmbovița prevăzute la art. III, imobilele transmise potrivit art. II revin de drept în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul VIIIMinisterul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. II.  +  Articolul IXAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 16 aprilie 2013.Nr. 180.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012)
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unui imobil care revine de drept din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean
  Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție
  - Județean Dâmbovița
  Denumirea și locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice aleimobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice și codul de clasificare
  Imobil 15-119 Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița Județul Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița CUI 4280205 Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 – Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița CUI 4279790 Suprafață construită – 8.503 mp Suprafață desfășurată – 9.927 mp Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile = 43.194 mp CF: 71861 Valoarea de inventar – 4.367.876,86 Cod de clasificare: 8.19.01
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012)
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unor imobile care revin de drept din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean
  Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul
  de Jandarmi Județean Dâmbovița
  Denumirea și locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la carese transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice și codul de clasificare
  Imobil I Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița Județul Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița CUI 4280205 Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 – Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița CUI 4280000 Suprafață construită – 685 mp Suprafață desfășurată – 685 mp Suprafața totală a terenului - 11.783 mp CF - 71862 Valoarea de inventar – 584.394,27 lei Cod de clasificare: - 8.19.01
  Imobil II Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița Județul Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița CUI 4280205 Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 – Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița CUI 4280000 Suprafață totală a terenului - 210.090 mp CF - 71865 Valoarea de inventar – 13.523.516,28 lei Cod de clasificare: - 8.19.01
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unui imobil care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului
  Județean Dâmbovița
  Denumirea și locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice și codul de clasificare
  Imobil 15-119 Bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 – Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița CUI 4279790 Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița CUI 4280205 Suprafață construită – 8.503 mp Suprafață desfășurată – 9.927 mp Suprafața totală a terenului inclusiv construcțiile - 43.194 mp CF - 71861 Valoarea de inventar – 4.367.876,86 Cod de clasificare: - 8.19.01
   +  Anexa nr. 4
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unor imobile care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea
  Consiliului Județean Dâmbovița
  Denumirea și locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice și codul de clasificare
  Imobil I Bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 – Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița CUI 4280000 Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița CUI 4280205 Suprafață construită – 685 mp Suprafață desfășurată – 685 mp Suprafața totală a terenului - 11.783 mp CF - 71862 Valoarea de inventar – 584.394,27 lei Cod de clasificare: -8.19.01
  Imobil II Bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița Statul român, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 – Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița CUI 4280000 Județul Dâmbovița, în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița CUI 4280205 Suprafață totală a terenului - 210.090 mp CF - 71865 Valoarea de inventar – 13.523.516,28 lei Cod de clasificare: -8.19.01
  ------