HOTĂRÂRE nr. 161 din 10 aprilie 2013privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 19 aprilie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă lista cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, prevăzută în anexa nr. I. (2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1-II/12.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Anexele nr. I şi nr. II/1-II/12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţiile 7, 8 şi 9 de la judeţul Bacău, poziţia 1 de la judeţul Buzău, poziţia 3 de la judeţul Hunedoara, poziţiile 5 şi 8 de la judeţul Suceava, poziţiile 1 şi 2 de la judeţul Prahova, şi poziţiile 1, 6 şi 7 de la judeţul Vrancea din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 2/22, nr. 2/23, 2/24, 2/32, 2/66, 2/88, 2/89, 2/97, 2/100, 2/106, 2/111 şi nr. 2/112 privind Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Reabilitare drum forestier Dofteana Axial", "Reabilitare drum forestier Sărărie Axial", "Reabilitare drum forestier Ciunget", "Reabilitare drum auto forestier Siriu Axial", "Reabilitare drum forestier Sibişel", "Reabilitare drum forestier Belia Gurguiata", "Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea", "Reabilitare drum forestier Valea Rea", "Reabilitare drum forestier Săritoarea", "Drum auto forestier Transformare CFF Roşoşa", "Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Brodina etapa a III-a" şi "Reabilitare drum forestier calamitat Milcovel" la Hotărârea Guvernului nr. 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 3 iulie 2007.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaBucureşti, 10 aprilie 2013.Nr. 161.  +  Anexa I LISTAcuprinzând 12 obiective de investiţii prioritaredestinate reconstrucţiei drumurilor forestiereafectate de inundaţii şi corectării torentelordin zonele forestiere
  1. Reabilitare drum forestier Dofteana Axial, judeţul Bacău
  2. Reabilitare drum forestier Sărărie Axial, judeţul Bacău
  3. Reabilitare drum forestier Ciunget, judeţul Bacău
  4. Reabilitare drum auto forestier Siriu Axial, judeţul Buzău
  5. Reabilitare drum forestier Sibişel, judeţul Hunedoara
  6. Reabilitare drum forestier Belia Gurguiata, judeţul Prahova
  7. Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea, judeţul Prahova
  8. Reabilitare drum forestier Valea Rea, judeţul Vrancea
  9. Reabilitare drum forestier Săritoarea, judeţul Vrancea
  10. Drum auto forestier Transformare CFF Roşoşa, judeţul Suceava
  11. Corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Brodina etapa a III-a, judeţul Suceava
  12. Reabilitare drum forestier calamitat Milcovel, judeţul Vrancea
   +  Anexa II/1 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Reabilitare drumforestier Dofteana Axial, judeţul Bacău"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică BacăuAmplasament: Ocolul Silvic Târgu Ocna, comuna Dofteana, judeţul BacăuIndicatori tehnico-economici- Valoarea totală a investiţiei: (inclusiv TVA) (în preţuri mii lei 1.642*)valabile la 31 ianuarie 2007; 1 euro = 3,4084 lei),   din care:construcţii-montaj mii lei 1.460- Capacităţi:  - lungime drum km 9- Durata de realizare luni 6---------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/2 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Reabilitare drumforestier Sărărie Axial, judeţul Bacău"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică BacăuAmplasament: Ocolul Silvic Târgu Ocna, comuna Dofteana, judeţul BacăuIndicatorii tehnico-economici:- Valoarea totală a investiţiei: (inclusiv TVA) mii lei 4.806*)(în preţuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),     din care:construcţii-montaj mii lei 4.418     din care:Valoarea investiţiei rest de executat mii lei 3.122*)     din aceasta:construcţii-montaj mii lei 2.846- Capacităţi:  - lungime drum km 9,80- Durata de realizare rest de executat luni 12--------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/3 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Reabilitare drumforestier Ciunget, judeţul Bacău"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică BacăuAmplasament: Ocolul Silvic Târgu Ocna, comuna Dofteana, judeţul BacăuIndicatorii tehnico-economici:- Valoarea totală a investiţiei: (inclusiv TVA) mii lei 3.082*)(în preţuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),     din care:construcţii-montaj, mii lei 2.652     din care:Valoarea investiţiei rest de executat mii lei 3.006*)     din aceasta:construcţii-montaj mii lei 2.621- Capacităţi:  - lungime drum km 10,2- Durata de realizare rest de executat luni 12--------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/4 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Reabilitaredrum auto forestier Siriu Axial, judeţul Buzău"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică BuzăuAmplasament: localitatea Siriu, judeţul BuzăuIndicatorii tehnico-economici:- Valoarea totală a investiţiei: (inclusiv TVA) (în preţurivalabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei), mii lei 3.887*)    din care:construcţii-montaj, mii lei 3.477    din care:Valoarea investiţiei rest de executat mii lei 2.706*)    din aceasta:construcţii-montaj mii lei 2.397Eşalonarea investiţiei rest de executat    Anul I INV mii lei 1.500                                                       ───── ─────── ─────                                                       C + M mii lei 1.240    Anul II INV mii lei 1.206                                                       ───── ─────── ─────                                                       C + M mii lei 1.157- Capacităţi:    - lungime drum km 17,4- Durata de realizare rest de executat luni 16--------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/5 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Reabilitaredrum forestier Sibişel, judeţul Hunedoara"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică HunedoaraAmplasament: Ocolul Silvic Geoagiu (fost O.S. Geoagiu), comuna Beriu, judeţul HunedoaraIndicatorii tehnico-economici:- Valoarea totală a investiţiei: (inclusiv TVA) (în preţurivalabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei), mii lei 13.713*)    din care:construcţii-montaj, mii lei 12.493    din care:Valoarea investiţiei rest de executat mii lei 6.344*)    din aceasta:construcţii-montaj mii lei 5.631Eşalonarea investiţiei rest de executat    Anul I INV mii lei 4.000                                                       ───── ─────── ─────                                                       C + M mii lei 3.600    Anul II INV mii lei 2.344                                                       ───── ─────── ─────                                                       C + M mii lei 2.031- Capacităţi:    - lungime drum km 40,5- Durata de realizare rest de executat luni 20--------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/6 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Reabilitaredrum forestier Belia Gurguiata, judeţul Prahova"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică PrahovaAmplasament: Ocolul Silvic Sinaia, U.P.I. Sinaia, localitatea Comarnic, judeţul PrahovaIndicatorii tehnico-economici:- Valoarea totală a investiţiei: (inclusiv TVA) (în preţurivalabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei), mii lei 3.833*)    din care:construcţii-montaj, mii lei 3.547    din care:Valoarea investiţiei rest de executat mii lei 967*)    din aceasta:construcţii-montaj mii lei 837- Capacităţi:    - lungime drum km 15,38- Durata de realizare rest de executat luni 8--------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/7 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Reabilitare drumforestier calamitat Valea Rea, judeţul Prahova"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică PrahovaAmplasament: Ocolul silvic Sinaia, U.P.X Valea Rea, localitatea Sinaia, judeţul PrahovaIndicatorii tehnico-economici:- Valoarea totală a investiţiei: (inclusiv TVA) (în preţurivalabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei), mii lei 2.465*)    din care:construcţii-montaj, mii lei 2.181    din care:Valoarea investiţiei rest de executat mii lei 789*)    din aceasta:construcţii-montaj mii lei 601- Capacităţi:    - lungime drum km 5,39- Durata de realizare rest de executat luni 8--------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/8 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Reabilitaredrum forestier Valea Rea, judeţul Vrancea"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică VranceaAmplasament: Ocolul Silvic Dumitreşti, U.P.I. Jitia, comuna Jitia, satul Jitia de Jos, judeţul VranceaIndicatorii tehnico-economici:- Valoarea totală a investiţiei: (inclusiv TVA) (în preţurivalabile la 31 ianuarie 2007; 1 euro = 3.4084 lei), mii lei 1.701*)    din care:construcţii-montaj mii lei 1.446- Capacităţi:    - lungime drum km 7,04- Durata de realizare luni 4---------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/9 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii"Reabilitare drum forestier Săritoarea,judeţul Vrancea"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică VranceaAmplasament: Ocolul Silvic Dumitreşti, U.P.I. Jitia, comuna Chiojdeni, satul Luncile, judeţul VranceaIndicatorii tehnico-economici:- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.915*)(în preţuri valabile la 31 ianuarie 2007; 1 euro = 3,4084 lei),    din care:construcţii-montaj mii lei 1.652- Capacităţi:    - lungime drum km 6,27- Durata de realizare luni 12--------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/10 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii"Drum auto forestier transformare CFF Roşoşa,judeţul Suceava"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică SuceavaAmplasament: Ocolul Silvic Moldoviţa, Unitatea de Producţie II Arghel, localitatea Moldoviţa, judeţul SuceavaIndicatorii tehnico-economici:- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 2.614*)(în preţuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),    din care:construcţii-montaj, mii lei 2.308    din care:Valoarea investiţiei rest de executat mii lei 1.075*)    din aceasta:construcţii-montaj mii lei 834Eşalonarea investiţiei rest de executat    Anul I INV mii lei 900                                                       ───── ─────── ───                                                       C + M mii lei 750    Anul II INV mii lei 175                                                       ───── ─────── ───                                                       C + M mii lei 84- Capacităţi:    - lungime drum km 7,93- Durata de realizare rest de executat luni 16---------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/11 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii"Corectarea torenţilor din bazinul hidrograficBrodina etapa a III-a, judeţul Suceava"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică SuceavaAmplasament: Ocolul Silvic Brodina, U.P. III Brodina de Sus, localitatea Brodina, judeţul SuceavaIndicatorii tehnico-economici:- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 6.243*)(în preţuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),    din care:construcţii-montaj, mii lei 5.441    din care:Valoarea investiţiei rest de executat mii lei 3.016*)    din aceasta:construcţii-montaj mii lei 2.356- Capacităţi:    - lungime albie consolidată km 6,5- Durata de realizare rest de executat luni 8--------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Anexa II/12 INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii"Reabilitare drum forestier calamitat Milcovel,judeţul Vrancea"Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor ClimaticeBeneficiar: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva - Direcţia Silvică SuceavaAmplasament: Ocolul Silvic Focşani, U.P. VI Milcovelu, comuna Mera, judeţul VranceaIndicatorii tehnico-economici:- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 5.085*)(în preţuri valabile la 31 ianuarie 2012; 1 euro = 4,3433 lei),    din care:construcţii-montaj, mii lei 4.551    din care:Valoarea investiţiei rest de executat mii lei 1.514*)    din aceasta:construcţii-montaj mii lei 1.188- Capacităţi:    - lungime drum km 13,10- Durata de realizare rest de executat luni 8------------ Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.--------