ORDIN nr. 2.173 din 28 martie 2013privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 15 aprilie 2013    În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) şi ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia patrimoniu cultural, Direcţia buget, finanţe, contabilitate din cadrul Ministerului Culturii şi direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuBucureşti, 28 martie 2013.Nr. 2.173.  +  AnexăREGULAMENT 28/03/2013