ORDIN nr. 43 din 27 ianuarie 1998pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale
EMITENT
 • Min. Transporturilor
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 bis din 6 aprilie 1998  În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale, anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării.Ministrul transporturilor,Traian Basescu  +  Anexa 1 NORMEprivind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional  +  Articolul 1În conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, drumurile de interes naţional se clasifica în următoarele categorii:- autostrăzi;- drumuri expres;- drumuri naţionale europene (E);- drumuri naţionale principale;- drumuri naţionale secundare.  +  Articolul 2Încadrarea drumurilor de interes naţional în categoriile menţionate la art. 1 se face pe baza următoarelor criterii: a) autostrăzi: drumuri naţionale de mare capacitate şi viteza, rezervate exclusiv circulaţiei autovehiculelor, care nu deservesc proprietăţile riverane, prevăzute cu doua cai unidirectionale separate printr-o zona mediana având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi banda de stationare de urgenta; intersectii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate; b) drumuri expres: drumuri naţionale accesibile numai prin noduri sau intersectii reglementate care pot fi interzise anumitor categorii de utilizatori şi vehicule şi pe care oprirea şi staţionarea pe partea carosabilă sunt interzise; c) drumuri naţionale europene (E): drumuri naţionale deschise traficului internaţional, a căror încadrare ca drumuri E se stabileşte conform prevederilor Acordului European privind marile drumuri de trafic internaţional (AGR); d) drumuri naţionale principale:- drumuri naţionale care asigura legătură capitalei tarii cu oraşele reşedinţa de judeţ, legăturile dintre acestea, precum şi cu principalele puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a României;- alte drumuri naţionale pe care la ultimul recensământ de circulaţie s-a înregistrat un volum de trafic mediu zilnic anual (MZA) mai mare de 3500 vehicule fizice/24 ore sau mai mare de 4500 vehicule etalon autoturisme/24 ore; e) drumuri naţionale secundare: restul drumurilor naţionale, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a)-d).  +  Articolul 3Încadrarea în categorii a drumurilor care alcătuiesc în prezent reţeaua de drumuri naţionale este prezentată în anexa nr. 1, respectiv:- cap. A - autostrăzi;- cap. B - drumuri naţionale europene (E);- cap. C - drumuri naţionale principale;- cap. D - drumuri naţionale secundare.Reţeaua de drumuri de interes naţional încadrată în categoriile de mai sus este prezentată în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Actualizarea periodică a anexelor nr. 1 şi 2 se va face de către Ministerul Transporturilor la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România".  +  Anexa 1 -------la norme--------        DRUMURI DE INTERES NAŢIONAL    A. Autostrăzi
             
    Nr. crt.AutostradaTraseul drumuluiLimitele  (km)Lungimea reală (km)
    1.A1Bucureşti-Piteşti10+600-106+50096,486
    2.A2Feteşti-Cernavodă0+000-17+30017,300
    TOTAL: 113.786
      B. Drumuri naţionale europene (E)
             
    Nr. crt.Număr DNTraseul drumuluiLimitele  (km)Lungimea reală (km)
    1.1Bucureşti-Braşov-Sibiu-Sebeş-Alba Iulia-Cluj-Napoca- Oradea-Borş-Frontiera cu Ungaria0+000-642+327625,415*)
    2.1CCluj-Napoca-Dej0+000-61+50061,082
        DN19-Halmeu-Frontiera cu Ucraina200+166-216+63016,464
    3.1FCluj-Napoca-Zalău-DN19A0+000-123+012123,012
    4.2Bucureşti-Urziceni-Buzău-Focşani-Bacău-Roman-Suceava- Siret-Frontiera Ucraina0+000-482+230483,200
    5.2AUrziceni-Slobozia-Giurgeni-Hârşova-Ovidiu-Constanţa0+000-210+000210,051
    6.5Bucureşti-Giurgiu-Frontiera cu Bulgaria0+000-64+88464,254
    7.6Craiova-Drobeta-Turnu Severin-Orşova- Caransebeş-Lugoj-Timişoara227+400-556+250327,844
    8.6ADN6-Baraj Porţile de Fier I0+000-0+9700,970
    9.7Piteşti-Varianta Nord-Râmnicu Vâlcea-Veştem-Sebeş- Deva-Arad-Nădlac-Frontiera cu Ungaria112+600-594+619413,407
    10.11Braşov-Târgu Secuiesc-Oituz-Oneşti-Bacău0+000-179+0,94178,823
    11.13Braşov-Sighişoara-Bălăuşeri-Târgu Mureş0+000-168+885168,885
    12.15Turda-Iernut-Târgu Mureş0+000-77+91078,323
    13.17Dej-Bistriţa-Câmpulung Moldovenesc-Suceava0+000-253+690253,729
    14.19Satu Mare-Livada131+265-149+97818,713
    15.19ASupuru de Jos-Satu Mare0+000-50+83250,832
    16.22Tulcea-Babadag-DN2A (Ovidiu)176+000-287+400111,400
    17.24DN2 (Tişiţa)-Tecuci-Bârlad-DN24B0+000-105+0,70105,071
        Iaşi-Sculeni-Frontiera cu Republica Moldova192+150-219+85028,340
    18.24BCrasna-Huşi-Albiţa-Frontiera cu Republica Moldova0+000-49+0,7248,898
    19.28DN2 (Săbăoani)-Târgu Frumos-Iaşi0+000-74+80074,681
    20.39Constanţa-Mangalia-Frontiera cu Bulgaria0+000-63+00063,000
    21.56Craiova-Calafat-Port0+000-86+36386,363
    22.59Timişoara-Deta-Moraviţa-Frontiera cu Serbia0+000-63+42864,344
    23.65Craiova-Balş-Slatina-Piteşti0+000-121+893121,761
    24.65BAutostrada A1-Varianta Piteşti Sud-DN650+000-7+5007,364
    25.66Filiaşi-Târgu Jiu-Petroşani-Haţeg-Simeria0+000-210+598209,131
    26.68ALugoj-Făget-Ilia0+000-78+51778,468
    27.69Timişoara-Arad0+000-52+45052,387
    28.73Piteşti-Câmpulung Muscel-Râşnov-Braşov0+000-132+800132,216
    29.76DN7-Brad-Beiuş-Oradea0+000-184+320183,909
    30.79Arad-Chişineu-Criş-Salonta-Oradea0+000-115+923115,915
    31.CPVCentura Ploieşti Vest0+000-13+72513,634
    32.1VSVarianta Sinaia0+000-3+8023,802
          TOTAL:4.672,174**)
                                                            -----------    *) Exclusiv traversare municipiul Ploiesti şi Sinaia (drumuri principale).    **) Totalul include şi Autostrada A1 (E70).    Numerotarea drumurilor naţionale europene (E) de pe teritoriul României
    E60Frontiera cu Ungaria-Borş-Oradea-Cluj-Napoca-Turda-Târgu Mureş-Braşov- Ploieşti-Bucureşti-Urziceni-Slobozia-Hârşova-Constanţa
      E70Frontiera cu Serbia-Moraviţa-Timişoara-Caransebeş-Drobeta-Turnu Severin-Craiova-Piteşti-Bucureşti-Giurgiu- Frontiera cu Bulgaria
      E85Frontiera cu Ucraina-Siret-Suceava-Roman-Bacău-Mărăşeşti-Buzău- Urziceni-Bucureşti-Giurgiu-Frontiera cu Bulgaria
      E68Frontiera cu Ungaria-Nădlac-Arad-Deva-Sebeş-Sibiu-Braşov
      E79Oradea-Beiuş-Deva-Petroşani-Târgu Jiu-Craiova-Calafat-Frontiera cu Bulgaria
      E81Frontiera cu Ucraina-Halmeu-Satu Mare-Zalău-Cluj-Napoca-Turda-Sebeş- Sibiu-Piteşti
      E87Tulcea-Constanţa-Mangalia-Vama Veche-Frontiera cu Bulgaria
      E574Bacău-Braşov-Piteşti
      E576Cluj-Napoca-Dej-Bistriţa-Suceava
      E581Mărăşeşti-Tecuci-Bârlad-Crasna-Albiţa-Frontiera cu Republica Moldova
      E583Săbăoani-Iaşi-Sculeni-Frontiera cu Republica Moldova
      E671Timişoara-Arad-Oradea
      E673Lugoj-Ilia
      E771Drobeta-Turnu Severin-Porţile de Fier I-Frontiera cu Serbia
      C. Drumuri naţionale principale
             
    Nr. crt.Număr DNTraseul drumuluiLimitele (km)Lungimea reală (km)
    1.1ABucureşti-Buftea-Ploieşti-Cheia-Săcele-DN10+000-177+609177,161
    2.1BPloieşti-Mizil-DN2(Buzău)0+000-64+45364,333
    3.1CDej-Baia Mare-Livada-DN1961+500-200+166138,666
    4.1DAlbeşti-Ciorani-Urziceni0+000-43+0,8042,220
    5.2BDN2-Spătaru-Brăila-Galaţi-Frontiera cu Republica Moldova0+000-149+966152,233
    6.2CCosteşti-Pogoanele-Slobozia0+000-81+15080,728
    7.2FBacău-Vaslui0+000-82+65082,702
    8.2GBacău-Moineşti-Comăneşti0+000-55+40055,275
    9.2TVarianta Ţăndărei0+000-1+0,461,046
    10.3Bucureşti-Lehliu-Călăraşi-Ostrov-Basarabi-Constanţa0+000-261+400260,403
    11.3ALehliu-Gară-Dragoş Vodă-Feteşti0+000-79+00079,000
    12.3BDN3-Călăraşi-Feteşti-DN2A0+000-97+50097,500
    13.4Bucureşti-Budeşti-Olteniţa-Port0+000-66+39665,690
    14.5BGiurgiu-Ghimpaţi0+000-39+50038,856
    15.5CGiurgiu-Zimnicea0+000-60+42659,887
    16.6Bucureşti-Alexandria-Craiova0+000-227+400227,573
        Timişoara-Cenad-Frontiera cu Ungaria556+250-639+46583,327
    17.7Bucureşti-Titu-Găeşti-Piteşti0+000-112+600109,488
    18.7CBascov-Curtea de Argeş0+000-36+10036,100
    19.10Buzău-Întorsura Buzăului-DN110+000-144+960146,297
    20.11AOneşti-Adjud-DN2-Podu Turcului-Bârlad0+000-94+44391,341
    21.12Chichiş-Sfântu Gheorghe-Miercurea-Ciuc-Topliţa0+000-166+625169,585
    22.13ABălăuşeri-Sovata-Odorheiu Secuiesc-Miercurea-Ciuc0+000-130+550130,550
    23.14Sibiu-Copşa Mică-Mediaş-Sighişoara0+000-89+85089,850
    24.15Târgu Mureş-Reghin-Topliţa-Borsec-Piatra-Neamţ-Bacău77+910-373+931295,648
    25.15ADN16 (Breaza)-Sărăţel-DN170+000-46+59746,577
    26.15CPiatra-Neamţ-Târgu-Neamţ-Praxia-DN20+000-68+82767,292
    27.19Oradea-Carei-Satu Mare0+000-131+265131,265
        Livada-Sighetu Marmaţiei149+978-236+13681,907
    28.19ASatu Mare-Petea-Frontiera cu Ungaria50+832-62+22911,397
    29.21Brăila-Bărăganu-Slobozia-Călăraşi0+000-132+205132,205
    30.21ABărăganu-Ţăndărei0+000-23+36623,366
    31.22Râmnicu Sărat-Brăila-Măcin-Isaccea-Tulcea0+000-174+0,76174,293
    32.22BDN22 (Ovidiu)-Năvodari-Capu Midia0+000-13+50513,505
    33.22CCernavodă-Medgidia-Basarabi0+000-43+0,9543,095
    34.24Crasna-Vaslui-Iaşi105+0,70-192+15090,158
    35.25Tecuci-Hanu Conachi-Şendreni0+000-68+13067,919
    36.26Galaţi-DN26 (Oancea)0+000-56+60056,923
    37.26AOancea-Pod Oancea-Frontiera cu Republica Moldova0+000-0+7870,787
    38.28Iaşi-Gorban-DN24B (Albiţa)74+800-141+41067,112
    39.28ATârgu Frumos-Paşcani-Motca-DN20+000-37+66137,872
    40.28BTârgu Frumos-Hârlău-Botoşani0+000-76+75877,540
    41.29Suceava-Botoşani0+000-44+10042,679
    42.29BBotoşani-Dorohoi0+000-33+29232,731
    43.31DN3 (Călăraşi)-Olteniţa0+000-60+42060,263
    44.38Agigea-Techirghiol-Topraisar-Negru Vodă-Frontiera cu Bulgaria0+000-53+70053,700
    45.52Alexandria-Turnu Măgurele-Port0+000-51+0,2651,010
    46.55Craiova-Bechet-Port0+000-71+10571,105
    47.56AMaglavit-Vânju Mare-Şimian0+000-79+14779,147
    48.56BDN56A-Hinova-Devesel-Barajul Porţile de Fier II0+000-30+70030,700
    49.58Caransebeş-Reşiţa0+000-43+40043,407
    50.58BReşiţa-Bocşa-Voiteg0+000-67+27465,490
    51.59ATimişoara-Jimbolia-Frontiera cu Serbia0+000-47+71047,909
    52.61Ghimpaţi-Corbii Mari-Găeşti0+000-78+52978,478
    53.64Caracal-Drăgăşani-Râmnicu Vâlcea-Olăneşti0+000-135+434135,434
    54.66AIscroni-Lupeni-Câmpu lui Neag0+000-30+60430,956
    55.67Drobeta-Turnu Severin-Târgu Jiu-Horezu-Varianta Sud Râmnicu Vâlcea-DN70+000-198+764197,134
    56.68Caransebeş-Haţeg0+000-70+37270,619
    57.68BSântuhalm-Hunedoara0+000-13+0,0513,175
    58.71DN7-Târgovişte-Pucioasa-Sinaia0+000-109+660110,122
    59.72Găeşti-Târgovişte-Ploieşti0+000-79+42778,483
    60.72ATârgovişte-Câmpulung Muscel0+000-60+84060,677
    61.79AChişineu-Criş-Vărşand-Frontiera cu Ungaria101+550-127+63125,446
    62.CPECentura Ploieşti Est0+000-22+50022,500
    63.2ACVCentura Constanţa0+000-15+46315,463
    64.1Traversarea municipiului Ploieşti53+636-66+65014,064
    65.   Traversarea oraşului Sinaia122+000-125+6833,729
          TOTAL:5.350,393*)
  -----------    *) Totalul include şi autostrada A2.    D. Drumuri naţionale secundare
             
    Nr. crt.Număr DNTraseul drumuluiLimitele (km)Lungimea reală (km)
    1.1FSupuru de Sus (Intersecţia cu DN 19A)-Urziceni-Frontiera cu Ungaria123+0,12-178+0,1755,005
    2.1GHuedin-Zimbor-Tihău (Intersecţia DN 1H)0+000-55+24549,978
    3.1HAleşd-Nuşfalău-Şimleul Silvaniei-Jibou-Răstoci0+000-128+640123,462
    4.2DFocşani-Vidra-Tulnici-Târgu Secuiesc0+000-118+873118,321
    5.7ABrezoi-Voineasa-Obârşia Lotrului-Petroşani0+000-107+894108,109
    6.7CCurtea de Argeş-Barajul Vidraru-Bâlea Lac-Cârtişoara-DN136+100-151+955114,709
    7.11BTârgu Secuiesc-Sânzieni-Cosmeni0+000-39+84539,845
    8.12AMiercurea-Ciuc-Ghimeş-Comăneşti-Oneşti0+000-116+600116,867
    9.12BTârgu Ocna-Slănic Moldova0+000-16+98916,636
    10.12CGheorgheni-Lacul Roşu-Bicaz0+000-56+90056,747
    11.13BPraid-Gheorgheni0+000-51+0,4551,045
    12.14AMediaş-Târnăveni-Iernut0+000-41+20041,200
    13.14BTeiuş-Blaj-Copşa Mică0+000-56+24155,909
    14.15BPoiana Largului-Târgu-Neamţ-Timişeşti-DN2 (Cristeşti)0+000-62+0,1661,538
    15.15DPiatra-Neamţ-Roman-Negreşti-Vaslui0+000-128+625127,375
    16.16Apahida-Reghin0+000-90+52090,488
    17.17ADN17 (Sadova)-Vatra Moldoviţei-Suceviţa-Rădăuţi- Dorneşti-DN2 (Ratoş)0+000-83+31582,998
    18.17BVatra Dornei-Broşteni-Poiana Teiului-DN150+000-86+68986,787
    19.17CBistriţa-Năsăud-Telciu-Moisei0+000-81+29381,357
    20.17DBeclean-Salva-Năsăud-Cârlibaba0+000-103+63797,637
    21.18Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Borşa-Cârlibaba-Iacobeni0+000-220+0,88220,130
    22.19BSăcuieni-Marghita-Nuşfalău0+000-56+00056,000
    23.22ADN22-Cataloi-Topolog-Hârşova0+000-86+20086,200
    24.22DMăcin-Horia-Ciucurova-Caugagia-DN220+000-81+28778,087
    25.24ABârlad-Murgeni-Fălciu-Huşi0+000-99+48699,468
    26.24CVânători-Ştefăneşti-Manoleasa-Prut-Rădăuţi-Prut0+000-142+250142,035
    27.26DN26A (Oancea)-Găneşti-Murgeni56+600-94+57638,012
    28.29Botoşani-Săveni-Manoleasa44+100-99+85055,980
    29.29ASuceava-Vârfu Câmpului-Dorohoi-Rădăuţi-Prut0+000-97+74298,046
    30.29CDN29B-Bucecea-Vârfu Câmpului-DN2 (Siret)0+000-45+80045,787
    31.29DBotoşani-Truşeşti-Ştefăneşti0+000-48+15047,714
    32.41Olteniţa-Daia0+000-64+38564,298
    33.51Alexandria-Zimnicea-Port0+000-43+73342,429
    34.51AZimnicea-Turnu Măgurele0+000-54+70054,209
    35.54Caracal-Corabia-Turnu Măgurele-Port0+000-71+56071,419
    36.54ACorabia-Bechet0+000-44+17444,174
    37.55ABechet-Calafat0+000-93+87793,877
    38.57Orşova-Berzeasca-Moldova Veche-Oraviţa-Moraviţa0+000-200+742201,181
    39.57APojejena-Socol0+000-25+53025,530
    40.57BOraviţa-Bozovici-Lăpuşnicel-DN60+000-97+67596,879
    41.58Reşiţa-Anina43+400-81+16939,653
    42.58ALugoj-Fârliug-Ezeriş-Soceni0+000-41+38241,044
    43.59BCărpiniş-Deta0+000-77+80074,464
    44.59CJimbolia-Teremia Mare-Sânnicolau Mare0+000-40+50041,000
    45.65ACerbu-Costeşti-Roşiori de Vede-Turnu Măgurele0+000-129+350127,431
    46.65CCraiova-Bălceşti-Horezu0+000-111+400109,575
    47.67ADN67-Broşteni-Strehaia0+000-23+53323,533
    48.67BScoarţa-Târgu-Cărbuneşti-Hurezani-Drăgăşani-Piteşti0+000-190+714191,076
    49.67CDN67 (Bengeşti)-Novaci-Şugag-Sebeş0+000-148+414148,243
    50.67DTârgu Jiu-Baia de Aramă-Băile Herculane-DN60+000-108+390108,390
    51.73APredeal-Râşnov-Zărneşti-Şercaia0+000-69+34068,275
    52.73BCristian-Ghimbav0+000-4+5904,590
    53.73CDN73 - Curtea de Argeş-Blidari-DN70+000-68+13467,113
    54.74Brad-Abrud-Zlatna-Alba Iulia0+000-104+959104,988
    55.74AAbrud-Câmpeni0+000-11+32911,329
    56.75Lunca-Câmpeni-Turda0+000-160+870160,186
    57.79AVârfurile-Buteni-Ineu-Chişineu-Criş0+000-101+550101,784
        TOTAL:4.660,142
        TOTAL REŢEA DRUMURI NAŢIONALE:14.682,709
   +  Anexa 2 HARTA DRUMURILOR NAŢIONALE -------