ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 31 august 1996 *** Republicatprivind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
EMITENT
  • Guvern
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 13 mai 1998    Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 163 din 22 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 27 octombrie 1997.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4 din 31 august 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 2 septembrie 1996 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24 din 5 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 iunie 1997.  +  Articolul 1 (1) Licentele pentru instalarea şi operarea reţelelor GSM şi pentru efectuarea serviciului mobil terestru celular digital (GSM), denumite în continuare licenţe GSM, se acordă prin licitaţie publică şi cu participare internationala, organizată de Ministerul Comunicaţiilor. (2) În spectrul de frecventa de 1800 MHz, Ministerul Comunicaţiilor va atribui doua licenţe de operare pentru sistemul de telefonie celulara digitala DCS 1800. Una dintre licenţe va fi atribuită prin licitaţie publică, iar a doua va fi atribuită numai Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., prin încredinţare directa, conform art. 10 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, în aceleaşi condiţii cu câştigătorul licitaţiei.  +  Articolul 2Pentru obţinerea fiecărei licenţe GSM, castigatorii declaraţi ai licitaţiei prevăzute la art. 1 sunt obligaţi la plata unei taxe de licenţă care se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 3 (1) Licenta GSM se eliberează de către Ministerul Comunicaţiilor, după ce câştigătorul declarat al licitaţiei a achitat taxa de licenţă de 50 milioane dolari S.U.A. (2) Licentele DCS 1800 se eliberează de către Ministerul Comunicaţiilor castigatorului declarat al licitaţiei şi Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., după achitarea taxei de licenţă de 25 de milioane dolari S.U.A. pentru fiecare licenta. (3) Suma obţinută din taxele de licenţă, prevăzută la alin. (1), este destinată Ministerului Apărării Naţionale pentru înlocuirea echipamentelor de transmisiuni care funcţionează în prezent în spectrul de frecventa de 1800 MHz şi se virează până la finele trimestrului I 1998. (4) Licentele DCS 1800 devin operationale după eliberarea spectrului de frecventa de 1800 MHz de către Ministerul Apărării Naţionale, într-un termen de 18 luni de la plata ultimei transe. (5) Tarifele pentru utilizarea spectrului de frecventa se stabilesc conform reglementărilor în vigoare şi vor fi plătite, pentru primul an de operare, în momentul atribuirii frecventelor.  +  Articolul 4Pentru a compensa cheltuielile necesare înlocuirii unor echipamente aflate în exploatare la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în vederea eliberării spectrului radioelectric necesar funcţionarii reţelelor GSM, se acordă alocaţii bugetare în limita sumei echivalente a 6 milioane dolari S.U.A., sursa de finanţare fiind constituită din taxele de licenţă prevăzute la art. 2.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Comunicaţiilor, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul comunicaţiilor, va aduce la îndeplinire prevederile de mai sus. (2) Ministerul Comunicaţiilor va asigura tuturor operatorilor de telefonie celulara digitala, care operează în benzile de frecvente de 900 şi 1800 MHz, condiţii egale şi nediscriminatorii, urmărindu-se realizarea unei concurente loiale.-----------