ORDIN nr. 27 din 22 martie 2013pentru modificarea anexelor nr. 7, 8şi 10 la Norma sanitară veterinarăprivind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 2 aprilie 2013  Văzând Referatul de aprobare nr. 206 din 28 ianuarie 2013, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 7, 8şi 10 la Norma sanitară veterinarăprivind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2012.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Vladimir Alexandru MănăstireanuBucureşti, 22 martie 2013.Nr. 27.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară)TARIFEpentru autorizarea şi reautorizarea comercializăriireagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar,precum şi pentru modificarea condiţiilor în carea fost emisă autorizaţia de comercializare
  Nr. crt. Denumirea operaţiunii Tarif operaţiune - lei -
  1. Emiterea autorizaţiei de comercializare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar 2.422
  2. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 606
  3. Reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar care nu au fost supuse controlului pentru fiecare serie/lot/şarjă 1.211
  4. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip I 364
  5. Evaluarea cererii pentru modificarea de tip II 606
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 8 la norma sanitară veterinară)TARIFEpentru testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnosticde uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic
  1. Set de diagnostic RSAR 304
  2. Set de diagnostic SAT pentru testarea reagenţilor 723
  3. Set de diagnostic RFC 885
  4. Set de diagnostic conjugat IFD 978
  5. Set de diagnostic ID 846
  6. Set de diagnostic RIHA 1.660
  7. Set de diagnostic rapid 2.646
  8. Teste rapide biotoxine 5.596
  9. Set de diagnostic ELISA micotoxine 865
  10. Set de diagnostic ELISA 1.959
  11. Testarea produselor microbicide (dezinfectanţi) 3.880
  12. Set de diagnostic ELISA imunoenzimatic 8.622
  13. Set de diagnostic EST imunoblotare 10.098
  14. Set de diagnostic EST imunocromatografic 8.042
  15. Set de diagnostic EST imunohistochimic 4.993
  16. Test PCR clasic 8.594
  17. Set de diagnostic pentru teste Real Time PCR 8.811
  18. Set de diagnostic pentru extracţia acizilor nucleici 8.485
  19. Set de diagnostic pentru genotipare 9.028
  20. Set de diagnostic pentru secvenţiere 9.572
  21. Set de diagnostic ELISA pentru echinococcoză 1.667
  22. Set de diagnostic ELISA pentru fascioloză 1.484
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară)TARIFpentru evaluarea documentaţiei în vedereaemiterii autorizaţiei de fabricaţieTarif produs - 3.632 lei.----------