HOTĂRÂRE nr. 3.986 din 25 noiembrie 1953privind unele scutiri şi reduceri de impozite pe clădiri
EMITENT
  • Cons. de Miniştri
  • Publicat în  INDREPTAR LEGISLATIV vol I. 1948-1957    1. Clădirile noi, destinate pentru locuinta, se scutesc de impozitul local pe clădiri pe timp de 5 ani de la data la care se vor da în folosinţă.2. Clădirile proprietatea statului administrate de sfaturile populare prin întreprinderile de gospodărie locativă, se scutesc de impozitul local pe clădiri şi terenuri, de la 1 ianuarie 1954.3. Impozitul local pe clădiri, prevăzut în Decretul nr. 18 din 1952, art. 8, se reduce, cu începere de la 1 ianuarie 1954, cu 25% pentru muncitori, funcţionari, literati, oameni de ştiinţa, de arta, meseriaşii cooperatizati, pensionari şi celelalte categorii de populaţie impuse cu cota de 1% asupra valorii clădirilor lor, şi cu 20% pentru celelalte categorii ale populaţiei.4. Ministerul Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale, pînă la 31 decembrie 1954, va efectua inventarierea tuturor clădirilor de la oraşe şi centre muncitoresti şi va asigura stabilirea valorii clădirilor din sectorul particular.----------------