ORDIN nr. 12 din 13 martie 2013pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 15 martie 2013    Având în vedere prevederile art. 99 lit. e) şi l) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi prevederile art. 8 lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. o) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Tariful aferent prestării serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3 (1) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş va publică pe pagina sa de internet o notă de fundamentare a calculului capacităţii disponibile de transport gaze naturale de tip backhaul în fiecare dintre punctele de interconectare în care sunt oferite servicii de transport gaze naturale de tip backhaul, în condiţiile asigurării de către operatorul de transport şi de sistem a continuităţii în aprovizionare. (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş va iniţia demersurile necesare pentru actualizarea şi completarea acordurilor de operare încheiate cu operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale interconectate cu Sistemul naţional de transport, în vederea asigurării tuturor condiţiilor necesare pentru prestarea efectivă a serviciului de transport al gazelor naturale de tip backhaul.  +  Articolul 4Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, utilizatorii Sistemului naţional de transport, producătorii de gaze naturale, furnizorii de gaze naturale şi operatorii de înmagazinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 13 martie 2013.Nr. 12.  +  AnexăREGULI 13/03/2013