HOTĂRÂRE nr. 74 din 6 martie 2013privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 13 martie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 6 martie 2013.Nr. 74.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului AfacerilorInterne - Şcoala de Agenţi de Poliţie "VasileLascăr" Câmpina, care se transmit din domeniul public alstatului în domeniul privat al statului, în vedereascoaterii din funcţiune şi casării acestora
  Adresa imobilului Codul de clasi- ficaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Numărul de înregistrare atribuit de M.F.P.
  Localitatea Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova 8.19.01 Ministerul Afacerilor Interne Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina Cod unic de identificare (CUI) 2845206 Pavilion C(43)-42-10-21 Suprafaţa construită = 138 mp Suprafaţa desfăşurată = 138 mp C.F. nr. 24713 Valoare contabilă = 8.083,20 lei
  Localitatea Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova 8.19.01 Ministerul Afacerilor Interne Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina Cod unic de identificare (CUI) 2845206 Pavilion C(49)-42-10-25 Suprafaţa construită = 179 mp Suprafaţa desfăşurată = 179 mp C.F. nr. 24713 Valoare contabilă = 10.653,20 lei (parţial)
  Localitatea Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova 8.19.01 Ministerul Afacerilor Interne Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina Cod unic de identificare (CUI) 2845206 Pavilion C(41)-42-10-27 Suprafaţa construită = 737 mp Suprafaţa desfăşurată = 737 mp C.F. nr. 24713 Valoare contabilă = 65.272,30 lei
  Localitatea Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova 8.19.01 Ministerul Afacerilor Interne Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina Cod unic de identificare (CUI) 2845206 Pavilion C(44)-42-10-46 Suprafaţa construită = 198 mp Suprafaţa desfăşurată = 198 mp C.F. nr. 24713 Valoare contabilă = 2.174,10 lei
  Localitatea Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova 8.19.01 Ministerul Afacerilor Interne Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina Cod unic de identificare (CUI) 2845206 Pavilion C(50)-42-10-47 Suprafaţa construită = 378 mp Suprafaţa desfăşurată = 378 mp C.F. nr. 24713 Valoare contabilă = 31.647,50 lei
  -----------