LEGE nr. 11 din 4 martie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 19 septembrie 2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 24 septembrie 2012, cu următoarea modificare:- în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Economiei".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 4 martie 2013.Nr. 11.--------