HOTĂRÂRE nr. 67 din 27 februarie 2013pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 6 martie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa anexa la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 16 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, al doilea alineat al secţiunii "Rubrici faţa I" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Numărul documentului: element tactil format din 9 caractere alfanumerice."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statMinistrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 27 februarie 2013.Nr. 67.--------