ORDIN nr. 200 din 26 februarie 2013pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 4 martie 2013    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu C.N.A.S. nr. E.N. 1.783 din 2013,având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derulării procesului investiţional aferent programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Structurile de specialitate din cadrul ministerului şi unităţile sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 26 februarie 2013.Nr. 200.  +  AnexăMETODOLOGIE 26/02/2013