ORDIN nr. M.8 din 4 februarie 2013pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi a baremului medical aferent
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 25 februarie 2013  Pentru aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român,având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 121/2011, ale pct. 4 lit. d) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu modificările ulterioare, ale art. 8 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Metodologia privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) art. 249 alin. (3) din Instrucţiunile privind susţinerea activităţilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale trimis în misiune permanentă în străinătate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.172/2007*), cu modificările ulterioare;------- Notă *) Ordinul ministrului apărării nr. M.172/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale. b) art. 21 lit. b) din Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 26 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 22 şi art. 41 lit. b) din Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 15 decembrie 2011; d) Dispoziţia şefului Direcţiei medicale nr. A.2313/2010**) pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a participanţilor la misiuni în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare.------- Notă **) Dispoziţia şefului Direcţiei medicale nr. A. 2313/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaBucureşti, 4 februarie 2013.Nr. M.8.  +  Anexa 1METODOLOGIE 04/02/2013  +  Anexa 2BAREMUL MEDICALpentru stabilirea aptitudinii medico-militare apersonalului participant la misiuni şi operaţiiîn afara teritoriului statului român1. Bolile infecţioase
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  1 Febra tifoidă şi febrele paratifoide Reevaluare după concediu medical Reevaluare după concediu medical
  2 Hepatita acută virală tip A Reevaluare după concediu medical Reevaluare după concediu medical
  3 Hepatita acută virală tip B, C, D, E, G INAPT Reevaluare după concediu medical
  4 Hepatita acută virală formă prelungită sau recidivantă cu VHB, VHC sau VHD INAPT Reevaluare după concediu medical
  5 Alte hepatite acute: - bacteriene; - toxice; - cu alte virusuri Reevaluare după concediu medical Reevaluare după concediu medical
  6 Meningite acute, virale şi bacteriene, inclusiv bk INAPT Reevaluare după concediu medical
  7 Seropozitivii pentru virusul H.I.V. şi bolnavii cu S.I.D.A. INAPT INAPT
  8 Tuberculoza la imunodeprimaţi INAPT INAPT
  9 Purtătorii cronici de bacili tifici, nesterilizaţi prin tratamente repetate*) INAPT INAPT
  10 a) Purtător de antigen HBs Prezenţa markerilor de infecţie virală constituie inaptitudine de misiune, chiar dacă viremia nu este detectabilă şi valorile transaminazelor sunt normale. APT dacă Ac anti HBs+, transaminaze normale şi viremia nedetectabilă, nu ma veche de 6 luni, cu sau fără tratament antiviral efectuat. În oricare altă situaţie este INAPT.
  b) Purtător Ac anti HCV Prezenţa markerilor de infecţie virală constituie inaptitudine de misiune, chiar dacă viremia nu este detectabilă şi valorile transaminazelor sunt normale. APT dacă transaminazele sunt normale şi viremia nedetectabilă, nu mai veche de 6 luni, cu sau fără tratamen antiviral efectuat. În oricare altă situaţie este INAPT.
  11 Encefalite şi encefalomielite acute virale, bacteriene, inclusiv bk INAPT Reevaluare după concediu medical
  12 Sindromul febril al călătorilor în zonele tropicale INAPT Reevaluare după concediu medical
  13 Septicemii - endocardite, miocardite şi pericardite infecţioase INAPT Reevaluare după concediu medical
  14 Boli cu poartă de intrare dominantă tegumentul şi mucoasele: antrax, bruceloză, cangrena gazoasă, leptospiroză, listerioză, rickettsioze, tetanos, toxoplasmoză, tularemie INAPT Reevaluare după concediu medical
  15 Hidatidoza/Echinococoza INAPT Reevaluare după concediu medical
  16 Alte boli infecţioase virale, bacteriene şi parazitare APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico- militară
  ------- Notă *) Diagnosticaţi prin examene repetate de laborator, trataţi, dar nesterilizaţi bacteriologic.2. Bolile aparatului respirator
  *Font 9*
   
  ┌────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐ │ │ │Aptitudinea medico-│Aptitudinea medico- │ │ │ │ militară pentru │ militară pentru │ │Nr. │ Denumirea bolii │personalul prevăzut│personalul prevăzut │ │prg.│ │ la art. 16 alin. │la art. 16 alin. (2)│ │ │ │(1) din metodologia│ din metodologia │ │ │ │ aprobată prin │ aprobată prin │ │ │ │Ordinul ministrului│Ordinul ministrului │ │ │ │apărării naţionale │apărării naţionale │ │ │ │ nr. M.8/2013 │ nr. M.8/2013 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │17 │Tuberculoza*): │ │ │ │ │a) tuberculoza pulmonară activă: │ │ │ │ │- primară; │ INAPT │ INAPT │ │ │- secundară INAPT INAPT │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │b) tuberculoza pulmonară recent │ │ │ │ │stabilizată - grupa a II-a de bolnavi │ INAPT │ INAPT │ │ │cu evoluţie stabilizată clinico- │ │ │ │ │radiologic şi negativaţi bacteriologic│ │ │ │ │1 an: │ │ │ │ │- primară; │ │ │ │ │- secundară - se va ţine cont de data │ │ │ │ │încheierii TSS INAPT INAPT │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │c) tuberculoza pulmonară vindecată**):│ INAPT │ INAPT │ │ │- primară; │ │ │ │ │- secundară │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │d) reacţii tuberculinice***) intens │ │ │ │ │pozitive, autentificate de medicul │ APT │ APT │ │ │neumolog │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │18 │Pleurezia tuberculoasă, diagnosticată │ INAPT │ APT/INAPT │ │ │în spital de profil │ │după gradul de │ │ │ │ │vindecare şi seche- │ │ │ │ │lele restante │ │ │ │ │apreciate de medicul│ │ │ │ │specialist │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │19 │Pneumotoraxul spontan/idiopatic │ INAPT │ INAPT │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │20 │Tuberculoza pulmonară operată: │ INAPT │ INAPT │ │ │a) exereza pulmonară la mai puţin de │ │ │ │ │un lob pulmonar, fără tulburări │ │ │ │ │funcţionale ventilatorii; │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │b) exereza pulmonară lobară cu │ INAPT │ INAPT │ │ │tulburări funcţionale uşoare; │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │c) exereza pulmonară care depăşeşte │ INAPT │ INAPT │ │ │un lob - bi-, trilobulară, cu │ │ │ │ │tulburări funcţionale medii sau │ │ │ │ │accentuate; │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │d) toracoplastie unilaterală peste 4 │ INAPT │ INAPT │ │ │coaste, cu tulburări funcţionale medii│ │ │ │ │sau accentuate; │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │e) decorticarea pleurală şi │ INAPT │ INAPT │ │ │pleurectomia cu tulburări funcţionale │ │ │ │ │medii sau accentuate │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │21 │Sindroame posttuberculoase: │ │ │ │ │a) cu tulburări funcţionale uşoare; │ INAPT │ INAPT │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │b) cu tulburări funcţionale medii sau │ INAPT │ INAPT │ │ │accentuate │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │22 │Tuberculoza extrapulmonară │ │ │ │ │activă ****): │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │a) intestinală, a peritoneului şi a │ INAPT │ INAPT │ │ │ganglionilor mezenterici; │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │b) osteo-articulară, cu localizare la │ INAPT │ INAPT │ │ │oasele mari; │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │c) osteo-articulară, cu localizare la │ INAPT │ INAPT │ │ │oasele mari; │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │d) genito-urinară; │ INAPT │ INAPT │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │e) adenopatii periferice tuberculoase;│ INAPT │ INAPT │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │f) tuberculoza suprarenală; │ INAPT │ INAPT │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │g) tuberculoza altor organe: │ INAPT │ INAPT │ │ │- ochi; │ │ │ │ │- ureche; │ │ │ │ │- alte organe │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │h) tuberculoza în focare multiple │ INAPT │ INAPT │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │23 │Tuberculoza extrapulmonară │ │ │ │ │stabilizată: │ │ │ │ │- intestinală, peritoneală, a │ │ │ │ │ganglionilor mezenterici; │ INAPT │ INAPT │ │ │- osteo-articulară; │ │ │ │ │- a aparatului genito-urinar; │ │ │ │ │- adenopatii periferice tuberculoase; │ │ │ │ │- a ochiului; │ │ │ │ │- a urechii; │ │ │ │ │- a altor organe: piele, ganglioni │ │ │ │ │limfatici periferici, suprarenală; │ │ │ │ │- în focare multiple │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │24 │Tuberculoza extrapulmonară vindecată: │ │ │ │ │- a intestinului, peritoneului, precum│ │ │ │ │şi a ganglionilor mezenterici; │ │ │ │ │- osteo-articulară; │ INAPT │ INAPT │ │ │- a aparatului genito-urinar; │ │ │ │ │- adenopatii periferice tuberculoase; │ │ │ │ │- a ochiului; │ │ │ │ │- a urechii; │ │ │ │ │- a altor organe; │ │ │ │ │- în focare multiple │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │25 │Pneumoconiozele cu tulburări │ INAPT │ INAPT │ │ │funcţionale medii sau accentuate │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │26 │a) Pleurezia netuberculoasă acută │ INAPT │ INAPT │ │ │sterilă │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │b) Pleurezia cu epanşament şi │ │ │ │ │menţionarea unui agent microbian altul│ INAPT │ INAPT │ │ │decât bacilul Koch - pneumococ, │ │ │ │ │stafilococ, streptococ etc. │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │27 │a) Sarcoidoza mediastinală │ INAPT │ INAPT │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │b) Sarcoidoză pulmonară │ INAPT │ INAPT │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │28 │a) Astmul bronşic*****) intermitent │ INAPT │ APT/INAPT │ │ │ │ │la aprecierea │ │ │ │ │comisiei de │ │ │ │ │expertiză medico- │ │ │ │ │militară │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │b) Astmul bronşic*****) persistent │ INAPT │ INAPT │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │29 │Supuraţiile pulmonare cronice, rebele │ INAPT │ INAPT │ │ │la tratament: abcesul şi cangrena │ │ │ │ │pulmonară │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │30 │Bronhopneumopatie obstructivă cronică:│ │ │ │ │a) cu tulburări funcţionale uşoare │ INAPT │ INAPT │ │ │VEMS > 80% din valoarea prezisă │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │b) moderate VEMS 50-80% din valoarea │ INAPT │ INAPT │ │ │prezisă; │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │c) cu tulburări funcţionale accentuate│ │ │ │ │VEMS 30-50% din valoarea prezisă │ INAPT │ INAPT │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │31 │Bronşiectazia confirmată bronhoscopic │ │ │ │ │şi/sau computer tomografic: │ │ │ │ │a) fără tulburări funcţionale sau cu │ │ │ │ │tulburări funcţionale uşoare; │ INAPT │ INAPT │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │b) cu tulburări funcţionale accentuate│ INAPT │ INAPT │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │32 │Afecţiuni pleurale cronice │ │ │ │ │nespecifice - sechele pleurale după │ │ │ │ │afecţiuni acute, pahipleurite, sechele│ │ │ │ │postoperatorii etc.: │ │ │ │ │a) cu tulburări funcţionale reduse; │ APT │ APT │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │b) cu tulburări funcţionale medii sau │ INAPT │ INAPT │ │ │accentuate │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │33 │Tromboembolismul pulmonar │ INAPT │ INAPT │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │34 │Afecţiuni acute mediastinale │ INAPT │ INAPT │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │35 │Afecţiuni cronice mediastinale │ INAPT │ INAPT │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │36 │Silico-tuberculoza │ INAPT │ INAPT │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │37 │Alte boli ale aparatului respirator │La aprecierea │La aprecierea │ │ │ │comisiei de │comisiei de │ │ │ │expertiză medico- │expertiză medico- │ │ │ │militară │militară │ └────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘------- Notă *) Bolnavii de tuberculoză pulmonară vor prezenta documente medicale din reţeaua sanitară de specialitate, din care să reiasă starea lor actuală privind stadiul bolii, grupa de dispensarizare şi tratamentul efectuat. Notă **) Hotărârea medico-militară se va lua în raport cu sechelele şi valoarea probelor funcţionale respiratorii. Notă ***) Se măsoară în milimetri diametrul transversal al reacţiei cutanate - papulei şi tipul Palmer I-IV:- diametrul între 0 şi 9 mm, inclusiv - reacţie negativă;- diametrul între 10 şi 19 mm, inclusiv - reacţie pozitivă;- diametrul între 10 şi 19 mm, inclusiv, cu induraţie mare, necroză sau flictene, reacţie generală ori diametrul peste 20 mm - reacţie intens pozitivă. Notă ****) Încadrarea dispensarială a bolnavilor cu tuberculoză extrapulmonară se va face conform prevederilor ordinelor Ministerului Sănătăţii. Notă *****) Probe ventilatorii de confirmare plus documentaţie medicală de specialitate atestatoare de astm sau criză confirmată în spitalul militar pe foaia de observaţie.3. Bolile degenerative
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  38 Reumatismul articular acut*) INAPT INAPT
  39 Reumatisme cronice inflamatorii: - poliartrita reumatoidă; - spondilita anchilopoetică; - sindromul Reiter-Fiessinger-Leroy etc.; - poliartrita psoriazică: a) cu tulburări funcţionale uşoare; b) cu tulburări funcţionale medii; c) cu tulburări funcţionale accentuate INAPT INAPT
  40 Colagenoze: - lupus eritematos sistemic; - sclerodermia; - dermatomiozita; - boala mixtă a ţesutului conjunctiv INAPT INAPT
  41 Reumatismul cronic degenerativ, cu prinderea cel puţin a unei articulaţii mari, cu modificări radiologice şi tulburări funcţionale medii sau accentuate INAPT INAPT
  42 Retracţia aponevrozei palmare - boala Dupuytren: a) fără retracţia în flexie a degetelor mâinii - noduli palmari incipienţi, sub 1 cm diametru; INAPT APT
  b) cu retracţia în flexie a degetelor III, IV, V sub 45 grade - noduli palmari cu diametrul între 1-2 cm, stadiul I, II; INAPT INAPT
  c) cu retracţia în flexie a degetelor III, IV, V peste 45 grade - noduli palmari ombilicaţi, cu diametrul între 2-3 cm, stadiul III, IV - operat sau neoperat INAPT INAPT
  43 Osteoporoza: a) localizată, cu tulburări funcţionale uşoare; INAPT APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico- militară**) INAPT APT**)
  b) localizată, cu tulburări funcţionale medii sau accentuate; INAPT INAPT
  c) generalizată INAPT INAPT
  44 Discopatia vertebrală: a) faza I; APT APT
  b) faza a II-a; INAPT INAPT
  c) faza a III-a radiculară, stadiul I, iritativ, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic; INAPT INAPT
  d) faza a III-a radiculară, stadiul II, compresiv, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată, fără tulburări funcţionale; INAPT INAPT
  e) faza a III-a radiculară, stadiul II, compresiv, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată, cu tulburări funcţionale moderate; INAPT INAPT
  f) faza a III-a radiculară, stadiul II, compresiv, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată, cu tulburări funcţionale accentuate; INAPT INAPT
  g) lombară faza a III-a stadiul III cu sindrom de coadă de cal, confirmată RMN, CT sau mielografic, operată sau neoperată; INAPT INAPT
  h) cervicală şi toracală faza a III-a stadiul II, operată sau neoperată, cu tulburări funcţionale şi neurologice accentuate, confirmată clinic în timpul spitalizării, confirmată RMN, CT sau mielografic. INAPT INAPT
  45 Discartroza vertebrală incipientă: a) fără tulburări de statică; APT APT
  b) cu tulburări uşoare de statică şi iritaţie radiculară intermitentă; INAPT INAPT
  c) avansată, cu tulburări de statică vertebrală şi deficit radicular moderat; INAPT INAPT
  d) avansată, cu tulburări pronunţate de statică vertebrală şi deficit radicular sau medular accentuat. INAPT INAPT
  46 Osteocondroza vertebrală: a) fără tulburări de statică şi dinamică vertebrală; INAPT APT
  b) cu insuficienţă vertebrală moderată - limitarea mişcărilor coloanei vertebrale, cu ascuţirea unghiurilor vertebrale posterioare - radiologic; INAPT INAPT
  c) cu insuficienţă vertebrală şi tulburări funcţionale accentuate, sindrom radicular INAPT INAPT
  47 Spondilodiscite, de orice etiologie, specifice, nespecifice: a) cu reducerea moderată a motilităţii coloanei vertebrale şi cu tulburări de statică reduse; INAPT INAPT
  b) cu rigiditatea completă a coloanei vertebrale INAPT INAPT
  48. Alte afecţiuni reumatismale şi degenerative APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară
  ------- Notă *) Prevederile acestui paragraf se referă şi la bolnavii care, la data examinării, prezintă documentaţie medicală de specialitate ce atestă că au suferit de boală în ultimele 12 luni. Notă **) Pentru personalul care desfăşoară activităţi specifice din structura Direcţiei generale de informaţii a apărării.4. Bolile aparatului cardiovascular
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  49 a) Malformaţii congenitale de cord necorectate chirurgical* fără legătură între sistemul arterial şi venos: - coarctaţia de aortă; - stenoza aortică; - stenoza pulmonară; - boala Ebstein; - tricuspidia aortică; - anomalii congenitale INAPT INAPT
  b) Malformaţii congenitale de cord cu şunt stânga-dreapta necorectate chirurgical*): - defect septal ventricular; - defect septal atrial; - persistenţa de canal arterial; - drenaj venos pulmonar aberant INAPT INAPT
  c) Malformaţii congenitale de cord cu şunt dreapta-stânga necorectate chirurgical*): - complexul Fallot; - sindromul Eisenmenger INAPT INAPT
  d) Anomalii de poziţie a cordului - dextropoziţie, dextrorotaţie, dextrocardie cu sau fără situs inversus, fără asocierea altor boli congenitale APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico- militară
  50 Malformaţii congenitale de cord corectate chirurgical*): a) cu restabilirea completă a hemodinamicii; INAPT INAPT
  b) cu restabilirea parţială a hemodinamicii INAPT INAPT
  51 Pericardita: a) acută; INAPT INAPT
  b) cronică INAPT INAPT
  52 Leziuni valvulare cardiace definitive*) INAPT INAPT
  53 Leziuni valvulare cardiace corectate chirurgical*) INAPT INAPT
  54 Prolapsul de valvă mitrală: a) fără semne clinice, evidenţiat ecografic; APT APT
  b) cu semne clinice, ecografice, fără tulburări de ritm; INAPT INAPT
  c) cu semne clinice, ecografice şi tulburări de ritm - aritmie extrasistolică permanentă**), tulburări paroxistice de ritm, documentate electrocardiografic INAPT INAPT
  55 Cardiomiopatiile primitive şi secundare INAPT INAPT
  56 Hipertensiunea arterială esenţială***) şi secundară: a) gradul I cu T.A. sistolică între 140 mmHg şi 159 mmHg şi/sau TA diastolică între 90 mmHg şi 99 mmHg; INAPT APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară
  b) gradul II/moderată, cu T.A. sistolică între 160 mmHg şi 179 mmHg şi/sau T.A. diastolică între 100 mmHg şi 109 mmHg permanent; INAPT INAPT
  c) gradul III/severă, cu T.A. sistolică peste 180 mmHg şi/sau T.A. diastolică peste 110 mmHg permanent INAPT INAPT
  57 Hipotensiunea arterială esenţială permanentă cu TA sistolică sub 90 mmHg a) cu tulburări funcţionale reduse****); INAPT APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară
  b) cu tulburări funcţionale semnificative clinic*****) INAPT INAPT
  58 Cardiopatia ischemică: a) nedureroasă, cu modificări ECG şi/sau alte elemente diagnostice pozitive; INAPT INAPT
  b) infarct miocardic vechi, necomplicat; INAPT INAPT
  c) dureroasă - angina pectorală stabilă de efort, angina instabilă, infarct miocardic acut; INAPT INAPT
  d) corecţia chirurgicală sau intervenţională a ischemiei coronariene - PCI, CABG INAPT INAPT
  59 Asocieri de două sau mai multe din următoarele: - obezitate ≥ cls. 1; - dislipidemie - colesterolemie peste 200 mg/dl, trigliceride peste 150 mg/dl; - HTA la limită TAs 130-140 mmHg INAPT INAPT
  60 Tulburările de ritm cardiac: a) bradicardia sinusală permanentă cu manifestări clinice şi ECG; INAPT INAPT
  b) tahicardia sinusală cu peste 120 pulsaţii/minut, permanentă în ortostatism; INAPT INAPT
  c) tahicardia paroxistică supraventriculară, cu manifestări clinice şi dovedită ECG sau prin studiu electrofiziologic; INAPT INAPT
  d) sindroamele de preexcitaţie intermitente sau permanente; INAPT INAPT
  e) aritmie extrasistolică permanentă, cu manifestări clinice şi ECG; INAPT INAPT
  f) tahicardia ventriculară; INAPT INAPT
  g) fibrilaţia şi flutterul atrial, persistente sau cu recurenţe frecvente; INAPT INAPT
  h) tulburări de ritm corectate prin proceduri intervenţionale, electrofiziologice sau chirurgicale INAPT INAPT
  61 Tulburări cardiace de conducere: a) bloc atrio-ventricular de gradul I; INAPT INAPT
  b) bloc atrio-ventricular de gradul II şi III; INAPT INAPT
  c) bloc complet permanent de ramură dreaptă; INAPT INAPT
  d) bloc complet permanent de ramură stângă; INAPT INAPT
  e) blocuri bifasciculare - bloc de ramură dreaptă incomplet - bloc fascicul anterior RS sau bloc de ramură dreaptă incomplet - bloc fascicul posterior RS; INAPT INAPT
  f) corectarea tulburărilor de ritm şi de conducere prin implantarea de dispozitive electronice - cardiostimulatoare permanente, defibrilatoare interne INAPT INAPT
  62 Anevrism al vaselor mici: - arterio-venos; - cirsoid operat sau operabil, cu tulburări funcţionale reduse INAPT INAPT
  63 Anevrism al vaselor mari Anevrism de aortă Anevrism arterio-venos Anevrism cirsoid întins, operabil sau inoperabil INAPT INAPT
  64 Arteriopatii funcţionale: - eritromelalgia; - boala şi sindromul Raynaud; - acrocianoza; - livedo reticularis a) cu tulburări funcţionale reduse; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale medii; INAPT INAPT
  c) cu tulburări funcţionale accentuate INAPT INAPT
  65 Sindromul de ischemie cronică periferică: - trombangeita obliterantă Buerger; - arteriopatie obliterantă; - sindromul Leriche; - endarterita obliterantă; - disimune a) fără tulburări funcţionale după tratament medical sau chirurgical; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale reduse sau medii; INAPT INAPT
  c) cu tulburări funcţionale accentuate INAPT INAPT
  66 Tromboflebita profundă şi sechelele după tromboza venoasă profundă: a) cu tulburări funcţionale reduse sau medii; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale accentuate INAPT INAPT
  67 Varice ale membrelor inferioare: a) cu tulburări funcţionale reduse; APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APT
  b) cu tulburări funcţionale moderate; INAPT INAPT
  c) cu tulburări funcţionale accentuate INAPT INAPT
  68 Alte boli ale aparatului cardiovascular APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară
  ------ Notă *) Diagnosticul va fi precizat într-o clinică/secţie de specialitate sau va fi dovedit prin documentaţie medicală de specialitate. Notă **) Aritmie extrasistolică permanentă, adică prezentă pe tot parcursul înregistrării Holter sau evidenţiată ECG câteva zile consecutiv. Notă ***) Pentru stabilirea diagnosticului de hipertensiune arterială esenţială se vor efectua măsurători repetate ale tensiunii arteriale, la intervale de 2-3 ore în clinostatism, ortostatism şi şezând; se iau în considerare şi datele anamnestice ce pot conduce la precizarea diagnosticului: antecedentele familiale, consumul cronic de nicotină, alcool, medicamente etc., alte semne şi simptome caracteristice creşterilor valorilor tensiunii arteriale. Notă ****) Cazurile la care scăderea tensiunii arteriale se produce rar, iar simptomatologia de însoţire - astenie fizică, ameţeli, greţuri, vărsături, nelinişte psiho-motorie - este de intensitate scăzută. Notă *****) Cazurile la care scăderea tensiunii arteriale se produce frecvent, iar simptomatologia de însoţire, prin intensitatea ei, duce în mod evident la scăderea randamentului socioprofesional.5. Bolile sângelui şi ale organelor hematopoietice*)
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  69 a) Anemia megaloblastică: - anemii sideroblastice; - anemii secundare bolilor cronice şi sistemice; - anemii diseritropoietice, cu răspuns la tratament INAPT INAPT
  b) Anemii megaloblastice, sideroblastice, diseritropoietice refractare la tratament INAPT INAPT
  70 a) Anemii hemolitice prin defect intraeritrocitar, compensate hematologic**) INAPT INAPT
  b) Anemii hemolitice prin defect intraeritrocitar, decompensate hematologic***) INAPT INAPT
  71 Anemii hemolitice prin defect extraeritrocitar, cronice, necompensate, rebele la tratament - autoimune, idiopatice, hemoglobinuria paroxistică la "rece", hemoglobinuria de "marş" cu crize repetate, hemoglobinuria paroxistică nocturnă INAPT INAPT
  72 Anemii prin insuficienţă medulară primară sau secundară, refractare la tratament INAPT INAPT
  73 a) Boala Hodgkin INAPT INAPT
  b) Limfoame non-hodgkiniene INAPT INAPT
  c) Macroglobulinemia Waldenstrom Mielomul multiplu Boala lanţurilor grele Amiloidoza primară Crioglobulinemii INAPT INAPT INAPT INAPT
  74 Policitemia vera: a) cu tulburări funcţionale reduse; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate INAPT INAPT
  75 Leucemii acute INAPT INAPT
  76 Leucemii cronice INAPT INAPT
  77 Trombocitemia esenţială INAPT INAPT
  78 Metaplazie mieloidă cu mieloscleroză în stadiul hipercelular INAPT INAPT
  79 Metaplazia mieloidă cu mieloscleroză în stadiul de insuficienţă medulară INAPT INAPT
  80 Sindroame hemoragice cronice de origine plasmatică - hemofilii, boala von Willebrand INAPT INAPT
  81 Sindroame hemoragice cronice de origine vasculară, rebele la tratament INAPT INAPT
  82 Sindroame mielodisplazice şi sindroame hemoragice cronice de origine trombocitară cu răspuns la tratament INAPT INAPT
  83 Sindroame hemoragice cronice de origine trombocitară refractare la tratament INAPT INAPT
  84 Limfo/reticulo proliferări de graniţă INAPT INAPT
  85 Alte boli ale sângelui şi organelor hematopoietice INAPT INAPT
  ------ Notă *) Diagnosticul se va stabili numai pe baza documentaţiei medicale de specialitate, iar aptitudinea faţă de îndeplinirea serviciului militar se va preciza numai după evaluarea răspunsului organismului la tratamentul indicat. Notă **) În cazul microcitozei se vor efectua obligatoriu sideremia sau feritina serică şi electroforeza hemoglobinei. Notă ***) Cu cel puţin un episod de hemoliză documentat medical şi/sau hemoglobina sub 11 g %.6. Bolile renale medicale
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  86 Glomerulonefrite: a) difuze acute; INAPT INAPT
  b) acute în focar; INAPT INAPT
  c) difuze subacute; INAPT INAPT
  d) cronice INAPT INAPT
  87 Pielonefrita: a) acută; INAPT INAPT
  b) cronică INAPT INAPT
  88 Insuficienţa renală cronică
  89 Alte boli renale APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară
  7. Bolile aparatului digestiv
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  90 Bolile esofagului: a) hernia transhiatală complicată, cu documentaţie endoscopică; INAPT INAPT
  b) boală de reflux gastroesofagian, cu documentaţie endoscopică; Reevaluare după concediu medical Reevaluare după concediu medical
  c) diverticulii esofagieni neoperaţi sau operaţi cu tulburări funcţionale accentuate; INAPT INAPT
  d) achalazia, spasmul difuz esofagian, stenozele esofagiene şi esofagoplastiile, cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate; INAPT INAPT
  e) fistula esotraheală INAPT INAPT
  91 Gastritele cronice, indiferent de etiologie, documentate endoscopic şi histologic Reevaluare după concediu medical Reevaluare după concediu medical
  92 a) Ulcerul gastric şi/sau duodenal*) acute, documentate clinic, radiologic şi/sau endoscopic, necomplicate INAPT INAPT
  b) Ulcerul gastric şi/sau duodenal*) cronice, documentate clinic, radiologic şi/sau endoscopic, necomplicate INAPT APT
  c) Ulcerul gastric şi/sau duodenal*) cronice complicate - penetrant, perforat, stenozant, hemoragic, cu transformare malignă - operate**) sau neoperate, cu tulburări funcţionale uşoare INAPT INAPT
  d) Ulcerul gastric şi/sau duodenal operate**) sau neoperate, cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate INAPT INAPT
  93 Rezecţia de intestin: a) subţire sau gros pentru tumori benigne sau leziuni traumatice, intervenţie mai veche de 6 luni, în absenţa sindromului de malabsorbţie, fără tulburări funcţionale sau supuraţie; APT APT
  b) subţire sau gros pentru tumori benigne sau leziuni traumatice cu funcţionale moderate sau accentuate sindrom de malabsorbţie INAPT INAPT
  94 Volvulus permanent gastric sau cecal, operat sau neoperat INAPT INAPT
  95 Megadolicosigma Megadolicocolon: a) cu tulburări funcţionale reduse; INAPT APT
  b) cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate INAPT INAPT
  96 Boli intestinale inflamatorii cronice INAPT INAPT
  97 Prolapsul rectal total neoperat sau operat şi vindecat sau operat şi recidivat INAPT INAPT
  98 Fistula perianală operată: fără tulburări funcţionale; APT APT
  b) cu tulburări funcţionale accentuate, incontinenţă anală parţială sau totală INAPT INAPT
  99 Alte fistule digestive permanente şi inoperabile Anus contra naturii definitiv INAPT INAPT
  100 Periviscerita cu tulburări funcţionale accentuate şi cu fenomene ocluzive: ocluzia, stenoza intestinului sau colonului INAPT INAPT
  101 Hepatita cronică***) INAPT INAPT
  102 Cirozele hepatice INAPT INAPT
  103 Rezecţii hepatice: a) minore - segmentectomie, subsegmentectomie sau rezecţie atipică - pentru leziuni benigne sau posttraumatice; INAPT INAPT
  b) majore - hemihepatectomii reglate, trisegmentectomii pentru leziuni benigne sau posttraumatice INAPT INAPT
  104 Angiocolite, colecistite, coledocite, oddite acute INAPT INAPT
  105 Litiaza biliară, coledociană sau pancreatică, neoperate INAPT INAPT
  106 Litiaza biliară, coledociană sau pancreatică, operate: a) fără tulburări funcţionale; APT APT
  b) cu tulburări funcţionale INAPT INAPT
  107 Pancreatita acută de cauză biliară, operată sau tratată medical: a) fără tulburări funcţionale; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale accentuate INAPT INAPT
  108 Pancreatita acută de cauză alcoolică şi/sau traumatică: a) cu tulburări funcţionale reduse; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale accentuate INAPT INAPT
  109 Pancreatita acută necrotică şi hemoragică, indiferent de cauză INAPT INAPT
  110 Pancreatita cronică cu tulburări funcţionale INAPT INAPT
  111 Splenectomia, indiferent de cauză INAPT INAPT
  112 Saturnismul: a) stadiul de debut, cu tulburări funcţionale uşoare; INAPT INAPT
  b) stadiul de intoxicaţie avansată, cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate INAPT INAPT
  113 Steatoza hepatică APT APT
  114 Steatohepatita INAPT INAPT
  115 Alte boli ale aparatului digestiv şi glandelor anexe APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico- militară
  ------- Notă *) Ulcerul gastric şi duodenal - diagnostic stabilit în spital militar. Notă **) Sindroamele postrezecţie gastrică, când se foloseşte această tehnică, sunt: ulcerul peptic, sindromul postprandial precoce/dumping syndrome, sindromul de ansă aferentă şi sindromul de malabsorbţie sau maldigestie. Notă ***) Diagnostic susţinut pe PBH sau teste noninvazive specifice.8. Bolile de nutriţie şi metabolism*)
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  116 Diabetul zaharat primar: a) tulburări de glicoreglare - diabetul zaharat latent, diabetul zaharat chimic; - glicemia matinală crescută între 110 şi 126 mg/dl în condiţii de post la o singură determinare necesită repetare după post alimentar strict de 12 ore; dacă persistă crescută, se va efectua TTGO; dacă repetată glicemia este normală, permite încadrarea ca APT; - la TTGO: toleranţa scăzută la glucoză implică încadrarea ca INAPT; INAPT INAPT
  b) tip I, insulino-dependent; INAPT INAPT
  c) tip II, insulino-independent şi insulino-necesitant, tratat cu insulină INAPT INAPT
  117 Hiperuricemiile: a) hiperuricemia latentă: - uşoară ≤ 8 mg/dl; - moderată şi severă; APT INAPT APT INAPT
  b) artrita gutoasă acută; INAPT INAPT
  c) guta cronică. INAPT INAPT
  118 Suprapondere Obezitatea**), de tip android sau ginoid: a) supraponderabilitate: - cu exces de masă de ţesut adipos la testul de compoziţie corporală şi talie peste 102 cm la bărbaţi şi 88 cm la femei; APT APT
  b) uşoară, clasa I***); INAPT INAPT
  c) mijlocie, pronunţată, clasele II-III INAPT INAPT
  119 Hiperlipoproteinemiile, primare sau secundare, cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate INAPT INAPT
  120 Patologia hipotalamo-hipofizară: a) acromegalia hipersomatotropism tumoral şi giganto-acromegalia tumorală; INAPT INAPT
  b) nanismul; INAPT INAPT
  c) tumori secretante sau nesecretante hipofizare; INAPT INAPT
  d) diabetul insipid; INAPT INAPT
  e) insuficienţa hipofizară a adultului INAPT INAPT
  121 Patologia tiroidiană: a) sindroame de hipofuncţie tiroidiană moderată; INAPT INAPT
  b) sindroame de hipofuncţie tiroidiană severă - mixedem; INAPT INAPT
  c) sindroame de hiperfuncţie tiroidiană moderată; INAPT INAPT
  d) sindroame de hiperfuncţie tiroidiană accentuată - boala Graves- Basedow, guşă multiheteronodulară toxică, adenom toxic etc.; INAPT INAPT
  e) tiroiditele acute şi subacute; INAPT INAPT
  f) tiroiditele cronice; INAPT INAPT
  g) guşa mică oligosimptomatică; INAPT APT
  h) guşa mai mare de gradul III inclusiv INAPT INAPT
  122 a) hipoparatiroidismul cronic hipocalcemic, cu crize de tetanie frecvente; INAPT INAPT
  b) hiperparatiroidismul frust; INAPT INAPT
  c) osteita fibrochistică/boala Recklinghausen; - hiperparatiroidismul secundar diabet fosfatic, osteomalacia, sindromul Fanconi vitamino-rezistent INAPT INAPT
  123 Patologia corticosuprarenalei: Insuficienţa corticosuprarenală cronică primară - boala Addison: a) cu tulburări funcţionale uşoare ce răspund la tratament, dar fără ca acesta să fie permanent; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate; INAPT INAPT
  Hiperfuncţia glandei corticosuprarenale: c) hipercorticismul, indiferent de etiologie, cu tulburări funcţionale uşoare; INAPT INAPT
  d) hipercorticismul cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate; INAPT INAPT
  e) hiperaldosteronismul primar INAPT INAPT
  124 Feocromocitomul INAPT INAPT
  125 Patologia gonadică: a) cu tulburări funcţionale uşoare; APT APT
  b) cu tulburări funcţionale moderate; INAPT INAPT
  c) cu tulburări funcţionale accentuate INAPT INAPT
  126 Alte boli endocrine şi ale metabolismului ce nu sunt cuprinse în acest barem APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico- militară APT/INAPT la aprecierea comisiei de expertiză medico- militară
  ------- Notă *) Hotărârea medico-militară se va lua în raport cu diagnosticul clinic şi funcţional stabilit pe baza rezultatelor examinărilor clinice şi paraclinice efectuate în spital. Notă **) Indicele ponderal se va stabili după formula Lorencz, astfel:Greutatea (kg)BMI = ────────────────────Înălţime (în metri)ýNormal 18,5 - 25Suprapondere 25 - 30Obezitate clasa I 30 - 35Obezitate clasa a II-a 35 - 40Obezitate clasa a III-a > 40 Notă ***) Se vor calcula masa de ţesut adipos şi masa musculară. Se va ţine cont de talie (<102 cm la bărbaţi şi <88 cm la femei). Sunt excluşi cei care au masa adipoasă normală şi exces de masă musculară.9. Bolile neurologice*)În situaţia prezenţei oricărui simptom, semn clinic obiectiv sau sindrom neurologic descoperit cu ocazia examinării medicale şi care nu este documentat prin acte medicale (şi astfel justificat), militarul va fi încadrat ca INAPT, cu obligativitatea i nternării în vederea precizării diagnosticului şi aptitudinii medico-militare.
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  127 Encefalite şi encefalomielite cu evoluţie subacută sau cronică, indiferent de etiologie INAPT INAPT
  128 Sechele encefalitice sau encefalopatice, indiferent de etiologie, cu tulburări funcţionale: a) uşoare sau moderate; INAPT INAPT
  b) accentuate INAPT INAPT
  129 Sifilis seropozitiv cu complicaţii neurologice şi psihiatrice INAPT INAPT
  130 Boli ereditare ale sistemului nervos - leucodistrofii, lipidoze, facomatoze etc.: a) cu tulburări funcţionale reduse; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate INAPT INAPT
  131 Hidrocefaliile, indiferent de cauză: a) inactive la examinări succesive imagistice, la 6-12 luni, fără tulburări funcţionale; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale INAPT INAPT
  132 Siringomielia Siringobulbia INAPT INAPT
  133 Mielopatiile cu evoluţie cronică, indiferent de etiologie INAPT INAPT
  134 Eredoataxiile cerebeloase: - boala Friedreich; - boala Pierre Marie; - eredoataxia amiotrofică INAPT INAPT
  135 Boala neuronului motor - scleroza laterală amiotrofică Charcot INAPT INAPT
  136 Boli demielinizante ale sistemului nervos: a) fără tulburări funcţionale sau cu tulburări funcţionale uşoare; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate, evolutive INAPT INAPT
  137 Atrofii musculare mielopatice: a) cu tulburări funcţionale uşoare; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale medii sau accentuate INAPT INAPT
  138 Boli extrapiramidale cu evoluţie cronică: - boala Parkinson; - parkinsonisme postencefalitice, posttraumatice, de alte cauze; - coreea cronică Huntington; - degenerescenţă hepato-lenticulară INAPT INAPT
  139 Tulburări circulatorii cerebrale ischemice acute: a) tranzitorii; INAPT INAPT
  b) definitive INAPT INAPT
  140 Accidente vasculare cerebrale hemoragice, indiferent de forma clinico-patologică INAPT INAPT
  141 Tremorul esenţial familial cu tulburări funcţionale uşoare, medii sau accentuate INAPT INAPT
  142 Epilepsia**): a) confirmată clinic şi electroencefalografic într-un serviciu de specialitate; INAPT INAPT
  b) comemorative de crize de pierdere a stării de conştienţă cu modificări E.E.G. de tip iritativ sau fără modificări E.E.G., cu documentaţie medicală; INAPT INAPT
  c) comemorative de criză unică de pierdere a stării de conştienţă; INAPT INAPT
  d) modificări E.E.G. suspecte de epilepsie, dar fără crize declarate INAPT INAPT
  143 Boli musculare - miopatii, miotonii, miozite, miastenie: a) cu tulburări funcţionale uşoare; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate INAPT INAPT
  144 Leziuni ale nervilor cranieni: a) cu tulburări funcţionale uşoare; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate INAPT INAPT
  145 Nevralgii cervico-cefalice primare: a) pasagere, cu evoluţie benignă şi cu tulburări funcţionale reduse; INAPT APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  b) cu evoluţie cronică, rebele la tratament INAPT INAPT
  146 Afectări ale nervilor rahidieni, izolate sau multiple: a) cu tulburări funcţionale uşoare, cu evoluţie pasageră; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate şi evoluţie cronică INAPT INAPT
  147 Afecţiuni ale sistemului nervos vegetativ INAPT INAPT
  148 Paraliziile periodice familiale diskaliemice, confirmate în serviciul de specialitate INAPT INAPT
  149 Alte boli neurologice neprecizate în acest barem APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  -----
  Notă *) Orice afecţiune neurologică, semn clinic obiectiv sau sindrom depistate de medicul neurolog cu ocazia examinării în vederea participării la misiune - INAPT PENTRU MISIUNE. Notă **) Confirmarea se face prin observarea, descrierea şi atestarea sub semnătură şi parafă de către medic, pe răspunderea sa personală; în cazul în care crizele sunt rare, confirmarea se face pe baza unei anamneze concludente şi a modificărilor electroencefalografice tipice bolii.10. Bolile psihiceSe va solicita ancheta socială de la medicul, psihologul şi comandantul/şeful unităţii militare pentru persoanele la care se consideră că se impune, menţionându-se următoarele aspecte:- observarea pentru suspectarea unei tulburări mentale şi de comportament;- examinarea specială de depistare a tulburărilor mentale şi de comportament - alcoolism, depresie psihică;- probleme legate de relaţia cu partenerul de viaţă;- probleme legate de relaţia cu părinţii şi socrii;- suport familial neadecvat;- absenţa unui membru al familiei;- dispariţia sau decesul unui membru al familiei;- dezmembrarea familiei prin separare sau divorţ;- rudă care necesită îngrijire la domiciliu;- alte evenimente stresante de viaţă ce afectează familia sau căminul;- alte probleme specifice legate de grupul de suport primar;- dificultăţi legate de modul de viaţă - alcoolismul, toxicomania, mania jocurilor de noroc şi a pariurilor;- burn-out - sindrom de epuizare emoţională;- accentuarea trăsăturilor de personalitate;- cerere repetată de reţete;- simulare conştientă.Aceleaşi aspecte se au în vedere şi la efectuarea examenului psihologic din cadrul vizitei medicale.Toate revizuirile la cei declaraţi INAPT PENTRU MISIUNE se efectuează la interval de 3 luni, pe baza anchetei sociale efectuate şi semnate de medicul, psihologul şi comandantul/şeful unităţii militare.INAPT PENTRU MISIUNE cu revizuire de specialitate peste 3 luni se referă la aspectele menţionate mai sus.
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  150 Tulburări mentale organice: demenţa degenerativă de tip Alzheimer, demenţa vasculară, mixtă, Pick, HIV, de etiologie posttraumatică, toxică, infecţioasă etc. INAPT INAPT
  151 Tulburările mentale induse de consumul de alcool: a) intoxicaţia acută necomplicată; INAPT INAPT
  b) intoxicaţia acută complicată, cu delirium, tulburări de percepţie, convulsii, comă; INAPT INAPT
  c) sindrom de impregnare alcoolică cronică cu dependenţă; INAPT INAPT
  d) sindrom de sevraj necomplicat; INAPT INAPT
  e) sindrom de sevraj complicat cu delirium, convulsii, tulburări psihotice INAPT INAPT
  152 Tulburările mentale induse de consumul de substanţe psihoactive, toxicomaniile INAPT INAPT
  153 Tulburările psihotice acute INAPT INAPT
  154 Schizofrenia: a) la debut; INAPT INAPT
  b) în evoluţie: - paranoidă, hebefrenică, catatonică, nediferenţiată, reziduală, simplă, afectivă INAPT INAPT
  155 Tulburările afective: - episodul maniacal; - tulburarea bipolară; - episodul depresiv sever INAPT INAPT
  156 Tulburări afective persistente: - ciclotimia; - distimia INAPT INAPT
  157 Tulburările delirante persistente INAPT INAPT
  158 Episod psihotic remis fără defect atestat documentar INAPT INAPT
  159 Reacţia la stres sever şi/sau tulburări de adaptare: a) reacţii acute de stres; INAPT INAPT
  b) tulburarea de stres posttraumatic; INAPT INAPT
  c) tulburările de adaptare INAPT INAPT
  160 Tulburări nevrotice şi somatoforme forme uşoare: fobie socială, atac de panică fără agorafobie, tulburare obsesional compulsivă, tulburări disociative INAPT INAPT
  161 Tulburări nevrotice cu evoluţie cronică, rebele la tratament, cu afectarea capacităţii de integrare socioprofesională INAPT INAPT
  162 Tulburările de personalitate: paranoid, schizoid, schizotipal, disocial, borderline, histrionic, anancast, evitantă, dependentă şi ale controlului impulsului: piromania, cleptomania, jocul de noroc patologic INAPT INAPT
  163 Personalitatea modificată organic de diferite etiologii INAPT INAPT
  164 Psihodevierile sexuale ce implică risc social în colectivităţile militare INAPT INAPT
  165 Sindroame comportamentale asociate unor tulburări fiziologice sau factori fizici: anorexie nervoasă, bulimie nervoasă INAPT INAPT
  166 Nevroze motorii: ticuri, balbism, crampa scriitorului: a) uşoare; INAPT INAPT
  b) accentuate INAPT INAPT
  167 Alte tulburări mentale de origine organică sau somatică: tulburarea afectivă organică, sindromul amnestic, tulburarea delirantă INAPT INAPT
  168 Oligofreniile, Q.I. sub 70 INAPT INAPT
  169 Intelectul submediu, Q.I. = 90-81 INAPT INAPT
  170 Intelect liminar, Q.I. = 80-71 INAPT INAPT
  171 Enurezisul confirmat cu documentaţie medicală: a) sub tratament; INAPT INAPT
  b) neameliorat prin tratament INAPT INAPT
  172 Alte tulburări psihiatrice necuprinse în acest barem şi care implică risc medical şi/sau social pentru colectivităţile militare INAPT INAPT
  11. Bolile dermatovenerice*)
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  173 Acneea polimorfă şi afecţiuni cu aspect acneiform, acneea cheloidiană, acneea necrotică, acneea conglobată, acneea rozacee etc. rebele la tratament INAPT INAPT
  174 Acrodermatita cronică atrofiantă INAPT INAPT
  175 Alopecii necicatriceale şi alopecii cicatriceale APT APT
  176 Stafilococii cutanate: - stafilococii pilosebacee; - stafilococii ale pielii glabre; - stafilococii ale glandelor sudoripare; - strepto/stafilococii cutanate; - afecţiuni produse prin acţiunea toxinelor stafilococice persistente şi rebele la tratament; - stafilococia malignă a feţei INAPT INAPT
  177 Furunculoza recidivantă INAPT INAPT
  178 Tinea corporis extinsă INAPT INAPT
  179 Zona Zoster forme grave INAPT INAPT
  180 Atrofia cutanată întinsă peste 15% din suprafaţa corpului şi cu jenă evidentă în mişcări INAPT INAPT
  181 Cutis laxa şi alte elastoze cu tulburări funcţionale accentuate INAPT INAPT
  182 Dermatoze buloase: a) epidermoliza buloasă, dermatita herpetiformă, pemfigoidul bulos, pemfigus; INAPT INAPT
  b) porfiriile cutanate; INAPT INAPT
  c) alte dermatoze buloase - pemfigusul benign, acrodermatita enteropatică etc. INAPT INAPT
  183 Afecţiuni cutanate precanceroase - xeroderma pigmentosum, eritroplazia Queyrat, boala Paget, boala Bowen, boala Darier etc., cu documentaţie de specialitate INAPT INAPT
  184 Lentigo malign, cu confirmare histopatologică INAPT INAPT
  185 Eczema cronică cu evoluţie trenantă, rebelă la tratament, în placarde întinse sau generalizată: - eczema de origine complexă; - eczema de contact; - eczema atopică cu documentaţie de specialitate INAPT INAPT
  186 Eritemul polimorf cronic, recidivat şi rebel la tratament, cu documentaţie de specialitate INAPT INAPT
  187 Eritrodermia - dermatita exfoliativă cu evoluţie cronică şi rebelă la tratament, cu documentaţie de specialitate INAPT INAPT
  188 a) Keratodermia palmoplantară - hiperkeratoza palmo-plantară şi keratodermia familială cu tulburări funcţionale moderate/accentuate; INAPT INAPT
  b) Ichtioza, primară sau secundară, cu tulburări funcţionale moderate/accentuate. INAPT INAPT
  189 Tuberculoza cutanată: a) tuberculoze cutanate tipice-lupusul tuberculos, întins şi/sau mutilant; INAPT INAPT
  b) tuberculoze cutanate atipice: - micropapuloase; - papuloase - tuberculide papulonecrotice; - nodulare - eritem indurat Bazin, tuberculi de nodulare atipice INAPT INAPT
  190 Lupusul eritematos acut diseminat, cronic - discoid, centrifug - sau subacut diseminat INAPT INAPT
  191 Dermatoze micotice profunde, rebele la tratament şi cu documentaţie de specialitate: - actinomicoza; - sporotrichoza; - blastomicoza trenante INAPT INAPT
  192 Onicomicoza la majoritatea unghiilor INAPT INAPT
  193 Pitiriazis rubra pilar rebel la tratament şi pitiriazis rubra forma Hebra INAPT INAPT
  194 Psoriazis: a) eritrodermic, în placarde, serpiginos, pustulos, artropatic etc., cu evoluţie trenantă şi rebel la tratament; INAPT INAPT
  b) formele de psoriazis cu evoluţie benignă şi cu răspuns constant favorabil la tratament INAPT INAPT
  195 Parapsoriazis INAPT INAPT
  196 Prurigo cronic rebel la tratament şi cu documentaţie de specialitate INAPT INAPT
  197 Radiodermite după expuneri la radiaţii ionizante pentru tratament sau expuneri profesionale INAPT INAPT
  198 Angiosarcomatoza Kaposi, documentată medical INAPT INAPT
  199 a) Sclerodermia localizată şi stări sclerodermiforme; INAPT INAPT
  b) Sclerodermia sistemică INAPT INAPT
  200 Sifilisul a) sifilisul recent: - sifilisul cu leziuni primare sau secundare; - sifilisul florid recent; - sifilisul latent recent; INAPT INAPT
  b) sifilisul tardiv - formele cu peste 2 ani de evoluţie, cu leziuni cutanate şi/sau serologie pozitivă; INAPT INAPT
  c) sifilisul tardiv cu complicaţii cutanate, osteoarticulare, viscerale etc. ce determină tulburări funcţionale accentuate INAPT INAPT
  201 Tulburări de secreţie ale glandelor pielii - anhidroza, hiperhidroza, bromhidroza, generalizate şi rebele la tratament INAPT INAPT
  202 Tulburări primare de pigmentare ale pielii, întinse, inestetice şi rebele la tratament: albinismul, melanodermia vitiligo INAPT INAPT
  203 Urticaria cronică recidivată şi rebelă la tratament, documentată medical INAPT INAPT
  204 Neurofibromatoza Recklinghausen: a) fără tulburări funcţionale sau cu tulburări funcţionale uşoare; INAPT APT
  b) cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate. INAPT INAPT
  205 Lepra şi contacţii familiali INAPT INAPT
  206 Alte boli dermatologice ce nu sunt cuprinse în acest barem, în raport de natura şi gradul tulburărilor funcţionale, precum şi de răspunsul la tratament APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  ----- Notă *) Pentru bolile la care prezentul barem medical prevede "persistent şi rebel la tratament", hotărârea medico-militară se va lua numai pe baza documentaţiei medicale eliberate de secţii/clinici de specialitate în care bolnavul a urmat tratament minimum 6 luni.12. Bolile stomatologice
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  207 Lipsuri dentare multiple: a) având cel puţin 6 perechi de dinţi sănătoşi în antagonism; APT APT
  b) având sub 6 perechi de dinţi sănătoşi în antagonism*); APT APT
  c) edentaţia completă uni- sau bimaxilară APT, dacă este protezat, fără tulburări funcţionale APT, dacă este protezat, fără tulburări funcţionale
  208 Parodontopatie cronică marginală profundă, progresivă, bimaxilară generalizată, cu mobilitate, cu tulburări funcţionale INAPT APT, cu condiţia integrării într-un program de tratament
  209 Afecţiuni ale articulaţiei temporo-mandibulare: a) cu tulburări funcţionale accentuate; INAPT INAPT
  b) construcţii şi anchiloza articulaţiei temporo-mandibulare. INAPT INAPT
  210 Comunicări oro-nazale sau oro-antrale întinse cu tulburări funcţionale accentuate persistente după tratament chirurgical şi/sau protetic INAPT INAPT
  211 Desfigurări definitive - nas, cavitate bucală, limbă, maxilare, urechi, părţi întinse mento-labiale - cu tulburări funcţionale şi/sau fizionomice accentuate INAPT INAPT
  212 Tulburări în consolidarea fracturilor oaselor maxilare INAPT INAPT
  213 Anomalii dento-maxilare cu tulburări masticatorii accentuate: a) având cel puţin 6 perechi de dinţi sănătoşi sau recuperabili în antagonism; INAPT APT
  b) având sub 6 perechi de dinţi sănătoşi în antagonism; INAPT INAPT
  c) edentaţie completă uni sau bilaterală INAPT INAPT
  214 Malformaţii congenitale neoperate sau operate, sechele ale oaselor maxilare şi părţilor moi - nas, buze - după tratament chirurgical şi/sau protetic: a) cu tulburări funcţionale uşoare, având cel puţin 6 perechi de dinţi sănătoşi în antagonism; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale moderate, având sub 6 perechi de dinţi sănătoşi în antagonism; INAPT INAPT
  c) lipsa totală a unităţilor masticatorii a contactelor ocluzale INAPT INAPT
  215 Alte boli stomatologice APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  -------- Notă *) Prezenţa a numai 6 dinţi antagonişti pe arcada cu leziuni coronariene întinse sau cu leziuni profunde ale parodonţiului marginal poate fi apreciată ca edentaţie totală a maxilarului respectiv; situaţia medico-militară se va stabili de la caz la caz, ţinându-se cont de posibilităţile anatomo-funcţionale ale maxilarelor prin restaurări protetice.13. Bolile O.R.L.
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  216 Malformaţii congenitale sau câştigate ale nasului, faringelui, esofagului: a) fără tulburări funcţionale şi/sau estetice ori cu tulburări funcţionale şi/sau estetice uşoare; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale şi/sau estetice moderate; INAPT INAPT
  c) cu tulburări funcţionale şi/sau estetice accentuate INAPT INAPT
  217 Afecţiuni supurative ale sinusurilor anterioare şi posterioare: a) cu tulburări funcţionale şi/sau anatomice moderate; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale şi/sau anatomice accentuate. INAPT INAPT
  218 Rinita cronică ozenoasă - ozena - operată sau neoperată INAPT INAPT INAPT INAPT
  219 Malformaţii congenitale sau câştigate ale urechii: a) malformaţii ale urechii externe, cu alterare estetică uşoară sau moderată*); INAPT INAPT
  b) malformaţii ale urechii medii cu hipoacuzie sau/şi ale urechii externe, cu alterări estetice grave uni- ori bilateral. INAPT INAPT
  220 Otita medie supurată cronică bilaterală cu deficienţă auditivă: a) uşoară - deficit global auditiv între 20-35 db; INAPT INAPT
  b) medie-accentuată - deficit global auditiv peste 36 db, până la 80 db; INAPT INAPT
  c) gravă - deficit global auditiv peste 81 db; INAPT INAPT
  d) mezotimpanita monolaterală fără modificări importante, cu deficienţă auditivă medie; INAPT INAPT
  e) epitimpanita monolaterală cu deficienţă auditivă uşoară, medie, accentuată; mezotimpanita monolaterală fără modificări importante, cu deficienţă auditivă accentuată; INAPT INAPT
  f) mezotimpanita sau otomastoidita monolaterală operată, recidivată, cu granulaţii ori lame de colesteatom în cavitate, cu deficienţă medie sau accentuată auditivă; INAPT INAPT
  g) mezotimpanita sau otomastoidita cronică polipoasă ori colesteatoma- toasă, cu complicaţii de vecinătate - fistulă labirintică,paralizie facială, tromboflebita sinusului lateral, abces extradural; INAPT INAPT
  h) sechelele postotitice cu deficienţă auditivă accentuată sau gravă bilaterală; INAPT INAPT
  i) sechelele postotitice cu deficienţă auditivă uşoară sau medie monolaterală INAPT INAPT
  221 a) Surditate totală şi persistentă monolaterală şi accentuată la cealaltă ureche sau accentuată bilaterală; INAPT INAPT
  b) surditate medie bilaterală; INAPT INAPT
  c) surditate medie monolaterală; INAPT INAPT
  d) surditate accentuată monolaterală; INAPT INAPT
  e) surdomutitatea documentată INAPT INAPT
  222 Afecţiuni labirintice cronice, docu- mentate medical, cu probe funcţionale audiometrice şi vestibulare INAPT INAPT
  223 Papilomatoza laringiană, operată şi recidivată. Tumorile benigne laringiene neobstructive INAPT INAPT
  224 Alte afecţiuni O.R.L. APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  ------- Notă *) La pct. 219 lit. a) se încadrează numai urechea în ansă şi fistula preauriculară.NOTĂ:Stabilirea deficienţei funcţionale auditive se face astfel: se calculează media aritmetică la fiecare ureche pe curba aeriană a audiogramei tonale pentru frecvenţele conversaţionale la 500, 1000, 2000, 4000 Hz, după care se înmulţeşte cu 7 deficitul la urechea cea mai bună şi la produs se adaugă deficitul de la urechea cea mai slabă, totalul împărţindu-se la 8. Astfel, rezultă deficienţa funcţională auditivă, conform intervalelor:- 0-25 db pierdere auditivă, fără deficienţă;- 26-35 db pierdere auditivă, deficienţă uşoară;- 36-70 db pierdere auditivă, deficienţă medie;- 71-80 db pierdere auditivă, deficienţă accentuată;- peste 81 db pierdere auditivă, deficienţă gravă.La pacientul protezat auditiv, stabilirea deficienţei auditive se face pe baza audiogramei tonale şi vocale în timp liber cu proteza auditivă pe baza evaluării câştigului protetic.14. Bolile oftalmologice
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  225 Sechele după traumatisme ale anexelor globului ocular INAPT INAPT
  226 Epifora produsă prin obstrucţii ale căilor lacrimale, congenitală sau câştigată: a) unilaterală; INAPT INAPT
  b) bilaterală INAPT INAPT
  227 Ptoza palpebrală câştigată, operată, uni- sau bilaterală, care acoperă 2/3 din pupilă, cu poziţie vicioasă a capului, cu acuitate vizuală normală INAPT INAPT
  228 Paralizia unuia sau mai multor muşchi ai globului ocular INAPT INAPT
  229 Strabismul - acuitatea vizuală mai bună de 1/3, fără corecţie la ochiul cel mai afectat şi deviere mai mică de 10 grade APT APT
  230 Nistagmusul INAPT INAPT
  231 Corpi străini intravitreeni, extraşi sau restanţi,care determină o acuitate vizuală sub 1/2 după corecţie INAPT INAPT
  232 Glaucomul INAPT INAPT
  233 Degenerescenţa corio-retiniană INAPT INAPT
  234 Îngustarea câmpului vizual cu peste 10 grade, hemianopsia definitivă INAPT INAPT
  235 a) Dezlipirea de retină operată şi vindecată cu o acuitate vizuală mai mare de 1/2 după corecţie acceptată; APT APT
  b) Dezlipirea de retină operată şi vindecată cu o acuitate vizuală mai mică de 1/2 după corecţie acceptată INAPT INAPT
  236 Scăderea acuităţii vizuale: a) acuitatea vizuală fără corecţie aeriană minimum 5/6; APT APT
  b) acuitatea vizuală 1 cu corecţie 3 dioptrii INAPT APT
  237 Vicii de refracţie - miopie, hipermetropie, astigmatism: a) până la 1,5 D, inclusiv; APT, cu excepţia specialităţilor aviaţie, marină, tancuri, apărare antiaeriană şi radiolocaţie, infanterie, vânători de munte, sau în funcţie de fişa postului APT, cu excepţia specialităţilor aviaţie, marină, tancuri, apărare antiaeriană şi radiolocaţie, infanterie, vânători de munte, sau în funcţie de fişa postului
  b) peste 1,5 D, dar mai mic de 4D inclusiv; INAPT APT, cu excepţia specialităţilor aviaţie, marină, tancuri, apărare antiaeriană şi radiolocaţie, infanterie, vânători de munte, sau în funcţie de fişa postului
  c) viciu de refracţie peste 4 D INAPT INAPT
  238 a) acromatopsii; INAPT INAPT
  b) discromatopsii APT, cu excepţia specialităţilor aviaţie, marină, tancuri, apărare antiaeriană şi radiolocaţie, infanterie, vânători de munte, sau în funcţie de fişa postului APT, cu excepţia specialităţilor aviaţie, marină, tancuri, apărare antiaeriană şi radiolocaţie, infanterie, vânători de munte, sau în funcţie de fişa postului
  239 Afecţiuni oculare evolutive ale corneei, uveei sau retinei, bine documentate INAPT INAPT
  240 Alte boli ale ochiului APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  15. Bolile urologice - chirurgicale şi genito-urinare
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  1 Lipsa unui rinichi: a) cu adaptare compensatorie funcţională a rinichiului indemn; INAPT INAPT
  b) fără adaptare compensatorie funcţională a rinichiului indemn INAPT INAPT
  242 Rinichiul mobil*): a) gradul III,cu tulburări funcţionale moderate - colici repetate, hematurie şi/sau infecţie urinară intermitente; INAPT INAPT
  b) gradul II sau III, operat ori neoperat, cu tulburări funcţionale accentuate-colici repetate, hematurie macroscopică, infecţie urinară persis- tentă, dilataţii pielocaliceale etc. INAPT INAPT
  243 Malformaţii renale şi ale căilor urinare - anomalii de număr,de mărime, de sediu, de structură, de formă, de rotaţie, ale vaselor renale - cu/fără tulburări funcţionale INAPT INAPT
  244 Litiaza urinară renală, uni- sau bilaterală, nefrocalcinoza ureterală, vezicală, uretrală, prostatică, pe malformaţii: a) operată sau neoperată, fără tulburări funcţionale; INAPT INAPT
  b) operată, neoperată sau inoperabilă, cu tulburări funcţionale - colici repetate, hematurie macroscopică, infecţie urinară persistentă şi rebelă la tratament etc. INAPT INAPT
  245 a) Diverticulul vezical neoperat cu tulburări funcţionale reduse - pola- achiurie, hematurie microscopică etc. INAPT INAPT
  b) Diverticul vezical, operat sau neoperat, cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate - polachiurie, hematurie macroscopică, infecţie urinară persistentă etc. INAPT INAPT
  246 Cistita cronică complicată cu incontinenţă urinară permanentă INAPT INAPT
  247 Stricturi uretrale inflamatorii sau traumatice: a) dilatabile; INAPT APT
  b) greu dilatabile, recidivate la intervale scurte de 1-2 luni sau nedilatabile INAPT INAPT
  248 a) Hipospadias penoscrotal, epispadias peno-pubian, operate şi vindecate; APT APT
  b) Hipospadias penoscrotal, epispadias peno-pubian, neoperate sau operate şi recidivate INAPT INAPT
  249 Extrofia vezicii urinare INAPT INAPT
  250 Ectopia testiculară: a) uni- sau bilaterală, operată ori neoperată, fără tulburări funcţionale; APT APT
  b) operată şi recidivată sau inoperabilă INAPT INAPT
  251 Castraţia bilaterală; Atrofia testiculară bilaterală INAPT INAPT
  252 Hermafroditismul INAPT INAPT
  253 Varicocelul, neoperat sau operat APT APT
  254 a) Adenomul de prostată, cu tulburări funcţionale accentuate; INAPT INAPT
  b) Adenomul de prostată, neoperat sau operat,cu tulburări funcţionale uşoare ori moderate, cu răspuns favorabil la tratament. INAPT INAPT
  255 LUTS/lower urinary tract simptoms cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate INAPT INAPT
  256 Alte boli urologice APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  -------- Notă *) Rinichi mobil gradul II - rinichiul este situat în totalitate sub falsele coaste; rinichi mobil gradul III - rinichi flotant, depăşind caudal creasta iliacă.16. Bolile aparatului locomotor şi alte afecţiuni chirurgicale
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  257 Malformaţii cranio-cerebrale - craniostenoza, chistul arahnoidian, agenezia de corp calos etc: a) cu tulburări neurologice uşoare şi medii; INAPT INAPT
  b) cu tulburări neurologice accentuate INAPT INAPT
  258 Malformaţii vasculare cerebrale şi/sau spinale cu manifestări clinice, confirmate angiografic, operate ori neoperate; anevrismul; angiomul INAPT INAPT
  259 Malformaţii ale coloanei vertebrale cervicale, toracale şi lombare - mielocelul, meningomielocelul, bloc vertebral congenital, hemivertebră: a) fără semne neurologice; INAPT INAPT
  b) cu tulburări neurologice, operat sau neoperat. INAPT INAPT
  260 Malformaţii congenitale ale aparatului locomotor, cu tulburări funcţionale*) moderate sau accentuate INAPT INAPT
  261 Spondiloliza şi spondilolistezisul: a) gradul 1 şi 2; INAPT INAPT
  b) gradul 3 şi 4 INAPT INAPT
  262 a) Distrofii osoase - osteonecroze aseptice de cauză cunoscută sau necunoscută, osteita chistică localizată, boala Paget, osteopatiile de carenţă, osteoliza - în funcţie de localizare şi tulburări funcţionale; INAPT INAPT
  b) Exostozele osteogenice multiple, operate sau neoperate, cu tulburări funcţionale moderate ori accentuate - boalaOmbredanne INAPT INAPT
  263 Osteită, osteoperiostită şi osteomielită, în funcţie de localizare şi tulburări funcţionale: a) acută; INAPT INAPT
  b) cronică secundară sau cronică de la început, vindecată, cu tulburări funcţionale uşoare sau moderate; INAPT INAPT
  c) cronică secundară sau cronică de la început,fistulizată ori nefistulizată, vindecată sau nevindecată,cu tulburări funcţionale accentuate INAPT INAPT
  264 Echinococoza, confirmată radiologic şi histologic, a oaselor lungi şi vertebrală: a) operată şi/sau cu răspuns terapeutic favorabil, fără/cu tulburări funcţionale uşoare; INAPT INAPT
  b) operată cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate, recidivată ori inoperabilă INAPT INAPT
  265 Cicatrici cheloide, hernii musculare, rupturi şi retracţii musculo-aponevro- tice, miozite osificante, ce produc tulburări funcţionale moderate sau accentuate INAPT INAPT
  266 Fistule secundare unor intervenţii chirurgicale, operate, inoperabile sau recidivate, cu tulburări funcţionale uşoare INAPT INAPT
  267 Corpi străini la nivelul aparatului locomotor, extraşi sau restanţi, ce produc tulburări vasculo-nervoase moderate INAPT INAPT
  268 Corpi străini intrapulmonari şi/sau mediastinali, extraşi sau restanţi, cu tulburări funcţionale INAPT INAPT
  269 Corpi străini intracerebral, cu iritaţie corticală, cicatrici cerebrale, cu epilepsie, cu tulburări neuropsihice evidente INAPT INAPT
  270 Cap - lipsa de substanţă osoasă din toată grosimea osului de peste 2 cm diametru: a) cu tulburări funcţionale neuropsihice uşoare; INAPT INAPT
  b) cu tulburări neuropsihice accentuate, protezat sau nu, cu cicatrici craniocerebrale. INAPT INAPT
  271 Fractura craniană intrusivă: a) cu tulburări neuropsihice uşoare; INAPT INAPT
  b) cu tulburări neuropsihice accentuate. INAPT INAPT
  272 Abcesul cerebral, operat: a) cu sechele neuropsihice mici, fără epilepsie; INAPT INAPT
  b) cu sechele neuropsihice mari sau cu epilepsie. INAPT INAPT
  273 Traumatismul craniocerebral recent - până la 6 luni - sau sechele după TCC: a) cu tulburări funcţionale uşoare; INAPT INAPT
  b) cu tulburări funcţionale moderate; INAPT INAPT
  c) cu tulburări funcţionale grave. INAPT INAPT
  274 Coloana vertebrală: a) deviaţii ale coloanei vertebrale ce depăşesc curburile fiziologice cu unghi sub 20 grade; INAPT APT
  b) deviaţii ale coloanei vertebrale ce depăşesc curburile fiziologice cu unghi de peste 20 de grade, cu/fără rotaţia corpurilor vertebrale. INAPT INAPT
  275 Traumatismele coloanei vertebrale: a) cu leziuni rahidiene cu interesarea elementelor canalului rahidian, denumite şi mielice; b) fracturi vertebrale grave - radiologic - în absenţa semnelor neurologice; INAPT INAPT
  c) cu leziuni rahidiene fără semne neurologice sau amielice. INAPT INAPT
  276 Torticolis congenital operat sau neoperat, cu tulburări funcţionale INAPT INAPT
  277 Torace: a) deformaţiile toracice congenitale sau dobândite ce produc tulburări ventilatorii, de statică şi dinamică vertebrală moderate ori accentuate; INAPT INAPT
  b) exereza pulmonară pentru bronşectazie , abces sau gangrenă pulmonară, corpi străini intrapulmo- nari, cu tulburări funcţionale uşoare moderate ori accentuate; INAPT INAPT
  c) lipsa din peretele toracic interesând două sau mai multe coaste, cu deformaţie toracică şi tulburări funcţionale uşoare, moderate ori accentuate; INAPT INAPT
  d) traumatismele toracice/contuzii, fracturi, plăgi ce au ca urmare tulburări ventilatorii persistente, moderate sau accentuate. INAPT INAPT
  278 Abdomen: a)traumatismele abdominale - contuzii, plăgi, evisceraţii, ruptura de diafragm - ce au ca urmare tulburări funcţionale moderate sau accentuate; INAPT INAPT
  b) herniile şi eventraţiile simple, indiferent de sediu; APT APT
  c) herniile şi eventraţiile complicate - multirecidivate sau inoperabile. INAPT INAPT
  279 Bazin: a) traumatismele bazinului mai vechi de un an - disjuncţii, luxaţii, fracturi - fără/cu tulburări funcţionale uşoare de statică şi dinamică; INAPT APT
  b) traumatismele bazinului - disjuncţii, luxaţii, fracturi - cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate de statică şi dinamică. INAPT INAPT
  280 Membrele: a) calus vicios cu dezaxări cuprinse între 5 grade şi 10 grade, fără tulburări funcţionale de statică şi dinamică sau gestualitate şi prehensiune; INAPT APT
  b) calus vicios cu dezaxări cuprinse între 5 grade şi 10 grade,cu tulburări funcţionale uşoare sau moderate de statică şi dinamică ori gestualitate şi prehensiune; INAPT INAPT
  c) calus vicios cu dezaxări de peste 10 grade, cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate; INAPT INAPT
  d) pseudartroza oaselor lungi cu reducerea adaptării la ortostatism, mers şi efort fizic sau a gestualităţii şi prehensiunii; INAPT INAPT
  e) pseudartroza oaselor scurte/mici fără tulburări funcţionale sau cu tulburări funcţionale reduse; INAPT APT
  f) redori sau anchiloze ale articulaţiilor mari în atitudine utilă ce permit ortostatismul, mersul şi efortul fizic mediu ori gestualitatea şi prehensiunea; INAPT INAPT
  g) redori strânse sau anchiloze ale articulaţiilor mari, în atitudine vicioasă; INAPT INAPT
  h) subluxaţii, luxaţii cu rupturi ale capsulei şi/sau ligamentelor articulare, cu tulburări funcţionale moderate ori accentuate; INAPT INAPT
  i) periartrita articulaţiilor mari, cu redoare definitivă peste 20 grade; INAPT INAPT
  j) luxaţii congenitale, luxaţii ireductibile chirurgical sau luxaţii operate şi recidivate ale articula- ţiilor mari, cu documentaţie medicală; INAPT INAPT
  k) artroza articulaţiilor mari cu reducerea mobilităţii active sau pasive şi a posibilităţilor de mers, ortostatism ori gestualitate şi prehensiune; INAPT INAPT
  l) coxartrozele secundare polare superioare şi inferioare unilateral; INAPT INAPT
  m) ruptura de menisc operată - fără tulburări funcţionale; - cu tulburări funcţionale reduse; APT INAPT APT INAPT
  n) ruptura de menisc operată, cu tulburări funcţionale moderate sau accentuate; INAPT INAPT
  o) algoneurodistrofia post-traumatică cu tulburări funcţionale evidenţiate clinic şi radiologic; INAPT INAPT
  p) - coxa vara, valga, plana; - genu valgum, varus, recurvatum; - piciorul strâmb varus, valgum, equin, scobit;cu tulburări evidente de rtostatism, mers şi port al ncălţămintei; INAPT INAPT INAPT INAPT
  q) necroze aseptice ale oaselor mari; INAPT INAPT
  r) piciorul plat congenital sau post- traumatic - piciorul complex - cu ştergerea bolţii plantare, deviaţia axului gambă-calcaneu de minimum 10 grade, cu tulburări tegumentare; INAPT INAPT
  s) degete în "ciocan": - până la 3 degete, inclusiv, cu clavusuri ce duc la jenă în portul încălţămintei; - bilateral, peste 3 degete, cu jenă pronunţată în portul încălţămintei; INAPT INAPT
  ş) hallux valgus cu abducţie de până la 15 grade; normal 5 grade; INAPT APT
  t) hallux valgus cu abducţie peste 15 grade, cu tulburări trofice tegumentare/hipercheratoză, bursite, exostoză, cicatrici cheloide post- operatorii, deformarea încălţămintei; INAPT INAPT
  ţ) sindactilia la peste două degete de la mână; INAPT INAPT
  u) - lipsa sau impotenţa funcţională definitivă a unui membru ori segment de membru; - lipsa bilaterală a halucelui; - lipsa bilaterală a policelui; - lipsa unilaterală sau bilaterală a degetelor de la mână ori picior; - lipsa a 3 degete de la mâna dominantă - în afara policelui şi indexului; - lipsa prin amputaţie totală a degetelor de la un picior; - lipsa prin amputaţie totală sau parţială a degetelor de la ambele picioare; INAPT INAPT
  v) pentru alte interesări ale oaselor mâinii sau piciorului - lipsa unor degete, falange etc. - se ţine cont de gradul de afectare a ortostatismului, mersului, gestualităţii, prehensiunii, precum şi de etiologia care a condus la amputaţie; APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  w) scurtarea membrului inferior cu peste 3 cm sau a celui superior cu peste 4 cm. INAPT INAPT
  281 Alte boli ale aparatului locomotor şi chirurgicale APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  --------- Notă *) Evaluarea aptitudinii faţă de misiune pentru afecţiunile aparatului locomotor se face în raport cu posibilităţile celui examinat de a realiza postura, variantele posturale, mersul, prehensiunea şi posibilitatea de a efectua efort fizic; se apreciază, de asemenea, tulburările loco-regionale şi generale secundare afecţiunilor aparatului locomotor, cum sunt: compresiuni şi leziuni nervoase, vasculare, fistule, supuraţii, hipotrofii/atrofii musculare etc., conform tabelului următor:TABELcu mişcările şi poziţiile funcţionale în anchiloze şi redoristrânse ale principalelor articulaţii- exprimate în grade de mobilitate -  ┌────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────┬────────────┐ │Structuri anatomice │Mişcări şi poziţii funcţionale│Deficienţa │ Poziţia │ │ │ │funcţională│funcţională │ │ │ │ medie │în anchiloze│ │ │ │ │şi redori │ │ │ │ │strânse │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Coloana vertebrală │Flexie: 0-60 │ 30 │ 0-30 │ │cervicală ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Extensie: 0-50 │ 25 │ 0-10 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Înclinaţie laterală: 0-40 │ 15 │ 0-15 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Rotaţie: 0-60 │ 20 │ 0-20 │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Coloana vertebrală │Flexie: 0-95 │ 15 │ 0-15 │ │dorso-lombară ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Extensie: 0-35 │ 15 │ 0-15 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Înclinaţie laterală: 0-40 │ 15 │ 0-15 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Rotaţie: 0-60 │ 20 │ 0-20 │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Articulaţia │Anteducţie: 0-170 │ 70 │ 0-15 │ │scapulo-humerală ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Retroducţie: 0-35 │ 0 │ 0-10 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Abducţie: 0-85 │ 40 │ 0-20 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Rotaţie: 0-90 │ 0 │ 0-10 │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Articulaţia cotului │Flexie: 0-140 │ 45 │ 90-125 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Pronaţie: 0-90 │ 45 │ 0-45 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Supinaţie: 0-90 │ 60 │ 0-45 │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Articulaţia pumnului│Flexie: 0-85 │ 40 │ 0-40 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Extensie: 0-85 │ 30 │ 0-30 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Înclinare ulnară: 0-40 │ - │ 0-20 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Înclinare radială: 0-20 │ - │ 0-15 │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Police │Flexie: 0-90 │ 40 │ 0-45 │ │Metacarpo-falangiană├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Extensie: 0-0 │ - │ - │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Abducţie: 0-60 │ 10 │ 0-10 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Opoziţie: 0 cm │ 2 cm │ - │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Articulaţia │Flexie: 0-90 │ 30 │ 0-10 │ │interfalangiană I ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Extensie: 0-0 │ - │ 0-10 │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Index, medius, │Flexie: 0-90 │ 30 │ 35-35 │ │inelar, auricular ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Extensie: 0-0 │ - │ - │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Articulaţia │Flexie: 0-90 │ 30 │ 35-35 │ │metacarpofalangiană ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │I │Extensie: 0-0 │ - │ - │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Articulaţia │Flexie: 0-90 │ 30 │ 0-45 │ │interfalangiană II ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Extensie: 0-0 │ - │ - │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Articulaţia │Flexie: 0-130 │ 45 │ 0-15 │ │coxo-femurală ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Extensie: 0-25 │ - │ 0-5 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Abducţie: 0-45 │ 15 │ 0-10 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Adducţie: 0-30 │ - │ 0-5 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Rotaţie internă: 0-40 │ - │ 0-5 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Rotaţie externă: 0-60 │ - │ 0-5 │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Articulaţia │Flexie: 0-145 │ 45 │ 0-10 │ │genunchiului │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │Articulaţia gleznei │Flexie plantară: 0-50 │ 15 │ 0-10 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Flexie dorsală: 0-20 │ 10 │ 0-0 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Abducţie: 0-25 │ 15 │ 0-5 │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ │Adducţie: 0-45 │ 10 │ 0-10 │ └────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────┴────────────┘NOTĂ:La testarea mobilităţii articulare se iau în considerare următoarele aspecte: a) poziţia de 0 grade de mobilitate a articulaţiilor unui subiect se consideră atunci când aceasta este în ortostatism - poziţia de "drepţi", cu braţele lângă corp şi palmele pe lângă coapse şi vârfurile picioarelor lipite; b) poziţia funcţională a membrelor sau segmentelor de membru este în raport cu posibilitatea de a se realiza gestualitatea şi autoservirea pentru membrele toracice, respectiv ortostatismul şi mersul pentru membrele pelvine; c) modificarea amplitudinii mişcărilor în articulaţii cu +/- 20 de grade de mobilitate faţă de normal este incompatibilă cu aptitudinea medico-militară a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român; d) articulaţiile mari, cum sunt: umăr, cot, şold, genunchi, gleznă, articulaţiile radio-carpiană, subastragaliană şi medio-tarsiană.17. Bolile aparatului genital feminin
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  282 Vulva şi vaginul: a) vulvo-vaginita bacteriană, parazitară, micotică; APTĂ APTĂ
  b) chistul şi abcesul glandei Bartholin; APTĂ APTĂ
  c) malformaţii congenitale ale vulvei asociate cu tulburări psihosomatice; INAPTĂ INAPTĂ
  d) varice vulvare voluminoase; INAPTĂ INAPTĂ
  e) atrezia şi strictura vaginului; INAPTĂ INAPTĂ
  f) distrofia vulvei - kraurosis vulvar; INAPTĂ INAPTĂ
  g) hipertrofia labiilor; APTĂ APTĂ
  h) - fistula genito-urinară: uretero-vaginală, vezico-vaginală etc.; - fistula entero-genitală sau recto-vaginală INAPTĂ INAPTĂ
  283 Uterul şi colul uterin: a) afecţiuni inflamatorii ale uterului - metrite acute şi cronice; INAPTĂ INAPTĂ
  b) cervicita şi endocervicita; INAPTĂ INAPTĂ
  c) sinechia uterină; APTĂ APTĂ
  d) poziţii vicioase ale uterului; APTĂ APTĂ
  e) cisto-rectocel fără prolaps; INAPTĂ INAPTĂ
  f) prolaps utero-vaginal parţial; INAPTĂ INAPTĂ
  g) displazia colului uterin; INAPTĂ INAPTĂ
  h) malformaţii congenitale ale uterului sau colului uterin; INAPTĂ INAPTĂ
  i) hipoplazia uterină; APTĂ APTĂ
  j) endometrioza genitală sau extragenitală INAPTĂ INAPTĂ
  284 Simptome şi semne în legătură cu aparatul genital feminin: durere, leucoree, tulburări de flux menstrual, de menopauză, de sexualitate APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  285 Sânul: a) mastopatia chistică cronică; APTĂ APTĂ
  b) hipertrofia şi asimetria mamară; APTĂ APTĂ
  c) mastita; mamela secretantă - sângerândă - fără legătură cu naşterea; INAPTĂ INAPTĂ
  d) galactocelul APTĂ APTĂ
  286 Sarcina: a) în evoluţie, până în luna a IV-a; INAPTĂ INAPTĂ, cu excepţia personalului nominalizat la art. 2 alin. (2) lit. e) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  b) în evoluţie, din luna a V-a; INAPTĂ INAPTĂ, cu excepţia personalului nominalizat la art. 2 alin. (2) lit. e) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  c) perioada postpartum, pe timp de 1 an, cu copilul în viaţă şi certificare prin actul de naştere; INAPTĂ INAPTĂ, cu excepţia personalului nominalizat la art. 2 alin. (2) lit. e) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  d) mola hidatiformă; INAPTĂ INAPTĂ
  e) sarcina ectopică în antecedente; APTĂ APTĂ
  f) avorturi habituale în antecedente. APTĂ APTĂ
  287 Sterilitatea feminină APTĂ APTĂ
  288 Traumatismele organelor genitale feminine APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  289 Sângerări funcţionale INAPTĂ APTĂ
  290 Dismenoree esenţială INAPTĂ APTĂ
  291 Alte afecţiuni ginecologice sau obstetricale APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APTĂ/INAPTĂ la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  18. Bolile maligne şi benigne
  *Font 9*
   
  Nr. prg. Denumirea bolii Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013 Aptitudinea medico- militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
  1 2 3 4
  292 Tumori maligne: a) tumori maligne ale cavităţii bucale şi ale faringelui; INAPT INAPT
  b) tumori maligne ale aparatului digestiv şi peritoneului; INAPT INAPT
  c) tumori maligne ale aparatului respirator şi mediastinului; INAPT INAPT
  d) tumori maligne ale oaselor, ţesutului conjunctiv, pielii şi ale sânului; INAPT INAPT
  e) tumori maligne ale aparatului urinar şi organelor genitale; INAPT INAPT
  f) tumori maligne ale sistemului nervos central şi periferic, glandelor endocrine, ganglionilor limfatici, alte tumori maligne primare sau secundare, precum şi tumorile maligne cu localizare greu de precizat; INAPT INAPT
  g) alte tumori maligne cu localizare neprecizată. INAPT INAPT
  293 Tumori benigne, indiferent de localizare APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară APT/INAPT la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară
  19. Indici antropometrici
    Nr. prg.Denumirea boliiAptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013Aptitudinea medico-militară pentru personalul prevăzut la art. 16 alin. (2) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.8/2013
    1234
    294a) Talie între 146-148 cm şi greutate ideală minimă;INAPTINAPT
    b) Greutate sub 45 kg, inclusiv;INAPTINAPT
    c) Talie între 149-153 cm şi greutate minimă 46 kg;INAPTINAPT
    d) Talie între 154-169 cm şi greutate 46-50 kg;APTAPT
    e) Talie între 170-175 cm şi greutate între 46-50 kg (cu IMC<18);INAPTINAPT
    f) Talie peste 176 cm şi greutate între 46-50 kg;INAPTINAPT
    g) Deficit ponderal de peste 30% din greutatea ideală (IMC<18)INAPTINAPT
  -----