HOTĂRÂRE nr. 56 din 19 februarie 2013privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române - Filiala Iaşi, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 22 februarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se actualizează datele de identificare ale imobilului înregistrat la poziţia cu nr. M.F. 38893 din anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a imobilului menţionat la art. 1, identificat la poziţia cu nr. M.F. 38893 cuprins în anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Academia Română va actualiza în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaPreşedintele Academiei Române,Ionel HaiducBucureşti, 19 februarie 2013.Nr. 56.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se scoate din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniulpublic al statului şi din administrarea Academiei Române - FilialaIaşi, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite
  1. Ordonator principal de credite 4192472 Academia Română
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 4540917 Filiala Iaşi
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal
  *Font 7*
   
  ┌───────┬───────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────────┬─────────────┐ │ │ │ │ Datele de identificare │Anul │ Baza legală │ În │ │ Nr. │ Cod │ Denumirea ├──────────────────┬────────────┬──────────────┤dobăn- │ │administrare/│ │ MFP │clasificare│ │Descrierea tehnică│ Vecinătăţi │ Adresa │dirii/ │ │concesiune │ │ │ │ │ │ │ │al dării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │în fo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │losinţă │ │ │ ├───────┼───────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┤ │ │ │Imobil, sediul │Suprafaţa totală │Str. │Ţara: România;│ 1990 │Hotărârea │ În │ │ │ │Institutului de │de 1.116,45 mp, │Sulfinei, │judeţul: Iaşi;│ │Guvernului │administrare │ │ 38893 │ 8.29.06 │Istorie "A.D. │teren construit şi│blocuri de │MRJ Iaşi; Fdt.│ │209/1990 │ │ │ │ │Xenopol" + │neconstruit, din │locuinţe │Lascăr Catargi│ │Sentinţa civilă │ │ │ │ │teren aferent │care amprenta la │ │nr. 15 │ │a Tribunalului │ │ │ │ │ │sol a construcţiei│ │ │ │Iaşi nr. 1.064 │ │ │ │ │ │este de 575 mp, │ │ │ │din 6 mai 2011 │ │ │ │ │ │iar aria desfăşu- │ │ │ │Decizia civilă a│ │ │ │ │ │rată este de │ │ │ │Curţii de Apel │ │ │ │ │ │748,01 mp │ │ │ │Iaşi nr. 700 din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │4 noiembrie 2011│ │ └───────┴───────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴────────────────┴─────────────┘------