HOTĂRÂRE nr. 49 din 23 ianuarie 2013pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 21 februarie 2013    Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, şi ale art. 4 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 106 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 78, cu următorul cuprins:"Art. 78. - Ştergerea de pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii a informaţiilor ce conţin date cu caracter personal referitoare la candidaţii la concursurile/examenele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, se realizează din dispoziţia directorului Institutului Naţional al Magistraturii, după împlinirea termenului de un an de la validarea rezultatelor examenului/concursului, şi se aduce la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii şi a celorlalte instituţii care deţin astfel de evidenţe."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător Alina Nicoleta GhicaBucureşti, 23 ianuarie 2013.Nr. 49.-----