HOTĂRÂRE nr. 18 din 13 februarie 2013privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 15 februarie 2013    În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:  +  Articolul 1 (1) Se constituie Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, denumită în continuare Comisia. (2) Propunerile legislative privind legile electorale se iniţiază de către parlamentari, potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi se depun la Comisie.  +  Articolul 2 (1) Comisia prevăzută la art. 1 se compune din 15 membri, desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat. (2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi 2 secretari. (3) Componenţa nominală a Comisiei şi a biroului său sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor. (5) Convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin 3 zile înainte de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte care îl înlocuieşte.  +  Articolul 3 (1) Şedinţele Comisiei nu sunt publice. (2) În interesul desfăşurării lucrărilor, Comisia poate invita să participe la dezbateri specialişti şi reprezentanţi ai autorităţilor publice sau ai unor organizaţii neguvernamentale. (3) Condiţiile în care reprezentanţii mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia. (4) Votul în Comisie este deschis. (5) Lucrările Comisiei se înregistrează şi se stenografiază.  +  Articolul 4Comisia va elabora până la data de 1 noiembrie 2013 propunerile legislative privind legile electorale.  +  Articolul 5Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi ale Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activităţii Comisiei.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicarea Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2012 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 27 martie 2012, cu modificările ulterioare.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 13 februarie 2013.Nr. 18.  +  Anexa COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şiSenatului pentru elaborarea propunerilor legislativeprivind legile electoraleI. Componenţa Comisiei:1. Valeriu-Ştefan Zgonea, deputat, Grupul parlamentar PSD2. Eugen Nicolicea, deputat, Grupul parlamentar PSD3. Miron Tudor Mitrea, deputat, Grupul parlamentar PSD4. Ioan Adam, deputat, Grupul parlamentar PSD5. Petru Gabriel Vlase, deputat, Grupul parlamentar PSD6. Doina-Elena Federovici, senator, Grupul parlamentar PSD7. Mihai Alexandru Voicu, deputat, Grupul parlamentar PNL8. Puiu Haşotti, senator, Grupul parlamentar PNL9. Ioan Ghişe, senator, Grupul parlamentar PNL10. Ioan Oltean, deputat, Grupul parlamentar PDL11. Andrei-Liviu Volosevici, senator, Grupul parlamentar PDL12. Luminiţa-Pachel Adam, deputat, Grupul parlamentar PP-DD13. Marton Arpad-Francisc, deputat, Grupul parlamentar UDMR14. Varujan Pambuccian, deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale15. Neagu Mihai, senator, Grupul parlamentar PCII. Componenţa biroului Comisiei:1. Preşedinte: Valeriu-Ştefan Zgonea, deputat, Grupul parlamentar PSD2. Vicepreşedinte: Mihai Alexandru Voicu, deputat, Grupul parlamentar PNL3. Vicepreşedinte: Andrei-Liviu Voloşevici, senator, Grupul parlamentar PDL4. Vicepreşedinte: Luminiţa-Pachel Adam, deputat, Grupul parlamentar PP-DD5. Secretar: Marton Arpad-Francisc, deputat, Grupul parlamentar UDMR6. Secretar: Varujan Pambuccian, deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale-----