LEGE nr. 85 din 23 aprilie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învăţământ
EMITENT
  • Parlament
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 27 aprilie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76 din 24 noiembrie 1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 26 noiembrie 1997, cu următoarele modificări:Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Salariile de baza ale personalului încadrat în funcţii de execuţie şi, respectiv, de conducere, altul decât personalul didactic, în unităţi sau instituţii din sistemul învăţământului de stat se majorează cu 25% de la data de 1 decembrie 1997. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale ale sistemului naţional de învăţământ."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE-------------