RECTIFICARE nr. 77 din 1 iunie 2012referitoare la Legea nr. 77/2012
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 23 ianuarie 2013    În Legea nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 8 iunie 2012, se face următoarea rectificare:- la art. I pct. 37, cu referire la textul propus pentru art. 28^1 alin. (1), după lit. o) se va elimina lit. p), urmând ca celelalte litere să fie renumerotate în mod corespunzător.------